28 Temmuz 2010 Çarşamba

Kürd ve Arnavut

Arnavutlar Balkanlarda yaşayan ve sayıları takriben 8 milyon civarında olan bir millet.
Arnavutların çoğunluğu Müslüman, lakin buna mukabil azımsanmayacak boyutlarda İsevi bir Arnavut cemaatte bulunmakta.
Arnavutlar ile Kürtleri kıyaslayıp Türk resmi ideolojisinin laçkalığını biraz deşifre etmek, tabiri caiz ise biraz muziplik etmek istiyorum.
Önce Arnavutları ele alalım ;
Arnavutlar; Kosova-Karadağ-Arnavutluk-Yunanistan ve Makedonya arasında büyük bir Arnavut devleti teşkil etme gayesi güdüyorlar.
Gega ve Tosk diye sıfatlandırılan iki ayrı Arnavut lehçesi mevcut. Gega kökenlilere ''köylü'' Tosk kökenlilere ise ''şehirli'' Arnavutlar lakabı verilmiş.
İki bağımsız Arnavut devleti önümüzde durmakta, birisi henüz kör kötük bir demokrasiye sahip olan Arnavutluk, diğeri ise ABD şemsiyesi altında devletleşen Kosova.
Makedonya'da muhalefette etkin olmakla beraber siyasal statü olarak geride olan bir Arnavut politik duruşu gözükmekte,
Yunanistan ve Karadağ Arnavutları ise zayıf bir milli hissiyata sahipler.
Arnavutların Hristiyan inancına mensup olanlarının ekseriyeti Katolik, buna mukabil özellikle Tiran ve Yunanistan dolaylarında yaşayan Ortodoks-Arnavutların sayıları yüzbinleri buluyor.
Anlayacağınız Kürdlerin Arnavutlar ile ortak noktaları çok ...
Kürdlerde dört değişik lehçe konuşuyorlar. Nasıl ki Sırp Milliyetçileri ''bunların resmi bir ortak dili yok'' uydurmasyonuna sığınıyorlar, aynı şekilde Türk Milliyetçileri de ''Kürdlerin anlaştıkları bir ortak dilleri yok'' hazeyanına bel bağlıyorlar. Sırplara göre Arnavutca latincenin bir alt şivesi, ''kimi'' Türklere göre ise Kürtçe ''Arabca-Farsca-Türkçe'' karışımı bir laf kalabalığı.
Kürdlerin ekseriyeti Müslüman olmakla beraber, Ezidi ve İsevi Kürdler de mevcut. Ayrıca nasıl ki Arnavutların hepsi sunni değil, Kürdlerin de Şii ve Alevi inancına bağlı Müslümanları mevcut.
Şu an itibariyle bağımsız bir Kürd devleti yok, mamafih Milliyetçi Kürdlerin nihai hedefi dört parçada bağımsız bir büyük '' Kürdistan'' kurabilmek.
Şimdi gelelim Türk resmi ideolojisinin pervasızlığına ...
İş Arnavutlara gelince birden bire bu topluluk ''Müslüman, dini bütün, iman sahibi ve mazlum bir millet olarak palazlandırılıyor.''
Hocaefendiler; Sırp vahşetini vurgulayan hutbelerle cemaatleri bolca gaza getiriyorlar.
Kosova ve Arnavutluk Balkanlarda ki Müslüman ''dost ve kardeş'' ülkeler olarak lanse ediliyor.
Resmi ideoloji olayı o kadar çığrından çıkarıyor ki; bölgeyi tanımayanlar, Arnavutların islamın yegane savaşcısı Peygamber torunları olduklarına çabucak kanıyorlar.
Kürd milliyetçileri ise aynı Milliyetçi tavırları takınınca, yani;
Benim lehçelerim farklı olabilir ama bir ulusum ve milli dil talebim var, kimlik talebim var, kendi kaderimi kendim belirlemek istiyorum deyince, yediği damga ''dinsiz, imansız, kitapsız, abdestsiz terörist'' oluyor. deyince, yediği damga oluyor. ABD güdümünde kurulan ve yegane amacı Balkanları ABD adına kontrol altında tutmak olan laik ve seküler ''Kosova'' derhal resmi olarak kabul edilip tanılıyorken, Güney Kürdistan'daki federatif yapının devletleşmemesi için bulunan bahane ise '' Güney'in ABD güdümünde olduğu'' iddiası oluyor.
Arnavutların sürgünde kurdukları ve Sırp devleti tarafından tanınmayan sürgün hükümetine zamanında sahip çıkılıp, ''ayrılıkcı'' Arnavutların sırtları sıvazlanırken, Kürdlerin meşru parlementosuna ''K.Irak'taki sözde Kürd Parlementosu'' yakıştırması takılıp, bölgenin siyasal vicdani tiye alınıyor.
Şimdi sormak istiyorum, be hey utanmaz, arlanmaz köftehorlar siz de hiç mi yüz yok? Hiç mi haya bilmezsiniz?
Tüm Kosova Parlementosunda namaz kılan vekil sayısı 1 iken (ki ''o'' vekilde çingene orjinli bir müslümandır), Güney'deki Parlemento'nun neredeyse beşte biri İslamcı partilerin vekillerinden oluşuyor.
Arnavutlar arasında dini bilgiler yerlerde sürünüyor, Din insanlar için hiçbir anlam ifade etmiyorken, Kürdler Ortadoğu'da ki islama en fazla bağlı topluluklardan birisini oluşturuyorlar.
Arnavut Milliyetcileri islamlaşmayı Arnavut kimliğine ihanet olarak değerlendirip, Müslümanlara karşı savaşmış yeniçeri devşirmesi ''İskender Bey'i'' ulusal önder olarak ele alırlarken, Kürdlerin ekseriyeti kendilerine Şeyh Sait, Bediüzzeman, Kadı Muhammed ve zamane Hüseyinlerini örnek alıyorlar.
Kürdler arasında marksizme dayalı seküler-milliyetçilik anlayışı sadece tavandan bir kısım entel-dantel arasında taban bulup sönük kalmışken, Arnavutlar toplu halde milliyetçilik şarabından içip sarhoş olmuş haldeler.
Kürd kadını arasında hicapsızlık bugün dahi ayıplanırken, Arnavutların ekseriyeti örtünme ayetinden bihaber yaşıyorlar.
Be köftehorlar, neden bu Arnavutları bu kadar koruyor ve kolluyorsunuz?
Yoksa Çankaya'da ki büyüklerinizin milli çıkarları bunu gerektiriyor diyemi?
Bu yüzden mi en koyu milliyetçileriniz, Arnavutların cenge tutuşup katline iştirak ettiği sultanlarınızın türbesine ziyarette bulunup, Allah'tan Arnavutlara devlet kurmasını niyaz ediyor?
Bu yüzden mi Hakkari'ye yol getiremeyenler Tiran'da yüzlerce istihdam sahası açıyorlar?
Bu İslamı ulusal çıkarlara alet etmek değilmidir?
Bu iki yüzlülük değilmidir?
Merakımdan soruyorum, Barzani ''yahudi'', Şeyh Said ''ingiliz piyonudur'' diye nağmeler düzen devletlüler, neden Arnavutların merhum lideleri Rugova'nın Vatikan'da vaftiz olup din değiştirdiğini gizliyorlar?
Kürtler Türkmenleri kesiyor tantanasıyla gariban Türk milletini gaza getirenler, Kosova'da Arnavut olmayan Müslüman Boşnak,Çingene ve Aşkali'lere yapılan kültürel ve siyasal asimilasyonu neden hiç gündeme getirme erdemliliğinde bulunmuyorlar?
Yoksa; Kürdlere milli çıkarlara ters gelen isteklerde bulunduklarından dolayımı karşı geliyorsunuz?
Bu ne dandik resmi politika anlayışıdır! Güçlü ve büyük bir ülke bu kadar dar bir perspektif baz alınarak vucuda getirilebilinirmi?
Hak ve adaleti resmi ideolojinin terazisinde tartan bu sakat anlayışın ne Türk milletine nede gariban Kürd milletine bir hayrı dokunur.
Artık Türk milletinin bol milliyetçi lakırtılar ile kendisini keklik niyetine kullanan bu resmi ideoloji papazları ile yüzleşmesinin vakti geldi de geçiyor.
Sözün kısası ...
Birileri kandırılan ve duyguları ile oynanan Türkleri uyandırmalı.
Yasar Gülen
y.gu.len_@hotmail.com

Hiç yorum yok: