8 Mayıs 2013 Çarşamba

Gerilla...

GÜNAY ASLAN

PKK gerillasının çekilme süreci bugün başlıyor.

Bir aksilik çıkmaz; provoke edici bir saldırı yaşanmaz ise çekilmenin sonbaharda tamamlanması hedefleniyor.


PKK, Kürt ve Kürdistan sorununun eşitlik ve özgürlük temelinde barışçıl çözümüne fırsat vermek amacıyla çekildiğini söylüyor. Bu beklentisini iç ve dış kamuoyuna açık bir biçimde deklare etmiş de bulunuyor.


Kaldı ki İmralı’da bu konuda genel bir mutabakatın sağlandığı, çekilmenin bunun sonucu olarak başladığı da biliniyor.


PKK lideri Öcalan bundan bir süre önce, 'yeni bir Ortadoğu' ve yeni bir Türkiye’nin şekillenmekte olduğunu söylemiş ve yeni dönem için 'stratejik ittifak' önermişti.


İmralı’dan gelen çağrı üzerine PKK şimdi bunun gerektirdiği tarihi adımı atıyor ve gerillasını bugünden başlayarak geri çekiyor.


Bunun hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun geleceği açısından çok önemli bir adım olduğunu görmek gerekiyor.


PKK hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun yeniden yapılanmasında söz sahibi olan etkili bir aktör olarak hayati önemde bir adım atıyor. Elbette yeni dönemin kavranması açısından bazı sorunlar, çalkantılar yaşanıyor, yaşanacak.


Ancak orta ve uzun erimde Kürt Özgürlük Hareketinin süreçten kazançlı çıkacağının ve mücadelenin kanatlanacağının görülmesi gerekiyor.


Hakkının verilmesi, siyasal zeminin tahkim edilmesi ve zenginleştirilmesi halinde Kürt halkının iradesinin kendi ülkesinde kurumlaşacağının ve uluslararası alanda meşruiyet kazanacağının bilinmesi gerekiyor.


Evet, gerillanın geri çekilmesi bir burukluk, bir üzüntü yaratıyor ancak, bu çekilme eskisinden çok farklı bir anlam taşıyor.


1999’da yaşanan çekilmeyle bugünkü çekilme arasında dağlar kadar fark bulunuyor. O zaman PKK tasfiye edilmek isteniyordu, şimdi ona dünya siyasetinde bir yer, bir gelecek açılıyor. Bu PKK’nin eskisinden farklı bir PKK olacağının bilinmesi de gerekiyor.


Yeni bir Türkiye, yeni bir Ortadoğu şekillenirken, PKK'nin aynı kalması mümkün görünmüyor. 


Yeniden yapılanma ihtiyacı diğerleri gibi onun da kapısını çalmış bulunuyor.

Ortadoğu’da herkesi zorlu değişim sınavı bekliyor. Bundan kaçışın imkanı bulunmuyor çünkü, kaçmak kaybetmek anlamına geliyor


Dolayısıyla PKK gerillasının geri çekiliyor, sorunun silahlı zeminden siyasal zemine taşınıyor olmasına rağmen Türkiye ve Kürdistan'da önümüzdeki birkaç ay gibi, birkaç yılın da çok çetin geçeceğinin bilinmesi gerekiyor.


Bugün itibariyle değişim eksenli sancılı ve çalkantılı uzun soluklu yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin adil ve kalıcı bir barışla taçlandırılması için de Türk-Kürt vd. herkesin 30 yıllık savaştan dersler çıkarması ve yeni dönemde yapıcı bir tutum alması gerekiyor.


***


İmralı süreci başladığından bu yana Almanya’nın birçok eyaletinde olduğu gibi, Avrupa’nın birçok ülkesinde de çeşitli etkinliklere katıldım, katılıyorum.


Gittiğim her yerde istinasız aynı şeyle karşılaşıyorum; Kürt halkı gerillanın geri çekiliyor olmasını içine sindiremiyor.


Halkımız gerilla olmadan kendini kolu kanadı kırık, aciz ve güçsüz hissediyor. Gerilla mücadelesinin Kürt halkının varoluş gerekçesi olduğu bu süreçte daha iyi anlaşılıyor.


Gerilla öncesi ismi bile olmayan Kürt halkının şimdi uzansa tutabileceği kadar yakın bir özgür Kürdistan'ı var ve halk özgürlüğü yakalamak, kendi ülkesinde özgürce yaşamak istiyor.


Savaşın sona ermesinden yana olsa da Kürt halkı gerillasız bir gelecek düşünmüyor. Bundan olsa gerek birçok yurtsever 'gerilla gitti, herşey bitti' duygusunu taşıyor.


Oysa gerilla özünde bir yere gitmiyor; sadece kuzeyden güneye 'alan değiştiriyor.' Bunu halk da biliyor, buna rağmen sarsılıyor. Bunun yeni dönemde çok ciddi sorunlar yaratacağının bilinmesi gerekiyor.


Dolayısıyla yeni dönemde gerillasız da özgürlük mücadelesinin süreceğinin halka somut olarak gösterilmesi gerekiyor.


Şimdiye kadar Kürt halkının çıkarlarını korumak ve geliştirmek görevi gerillanın sırtındaydı. Kürt gerillası dillere destan bir kahramanlıkla bu görevi başarıyla tamamladı ve şimdi bunu gururla Kürt siyasetine devrediyor.


Bütün bileşenleriyle Kürt siyasetinin buna layık bir tutum alması, çok net politik perspektiflerle ve yaratıcı yöntemlerle Kürt halkının çıkarlarını koruyup güçlendirmesi gerekiyor.


Gerillanın emeğine, mücadelesine ve ödediği bedele saygı bunu gerektiriyor. Kürt siyaseti sürecin kalıcı bir çözümle neticelenmesi için üzerine düşeni yerine getirmelidir.


Sorun yeniden gerillaya havale edilmemelidir. Onun aziz kanı yeniden dökülmemelidir. Buna izin verilmemelidir.


Öte yandan evet, Kürt tarafı siyasal sürecin gerektirdiği adımları atmasına rağmen Türk tarafı; Türk devleti ve hükümeti sorunu çözmek yerine ötelemek ya da tasfiye etmek peşinde koşabilir.


Bu risk vardır ve zaten Ortadoğu’da her an her şey olabilmektedir. Fakat bu risk geçmişte de görüldüğü gibi direniş sayesinde telafi edilebilir. Kaldı ki Kürt hareketi alternatifsiz değildir; stratejik opsiyonları çeşitlidir.


Ne de olsa gerillanın 30 yıllık mücadelesi sayesinde önemli kazanımlar elde edilmiş, içeride ve dışarıda birçok mevzi ele geçirilmiştir.


Dolayısıyla çıplak yürekli Kürt gerillasına yarattığı bu kazanımlar için şükran duymak, onu gittiği her yerde onurla ve yürekle karşılamak ve kucaklamak gerekmektedir.

HPG: Geri Çekilme 8 Mayıs'ta Başlayacak


HPG Anakarargah Komutanlığı, engelleyici doğa koşullarına rağmen geri çekilmenin öngörüldüğü gibi 8 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. HPG, ilk grupların bir hafta içinde Güney Kürdistan'daki üstlenme alanlarına ulaşacağını bildirdi.

KCK'nin 25 Nisan'da günü tarihi bir basın toplantısı ile duyurduğu 8 Mayıs'taki geri çekilmeye ilişkin HPG Anakarargah Komutanlığı'ndan bir açıklama geldi. Geri çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını belirten HPG, ateşkes kararı ardından baraj ve karakol inşaatlarının hızlandırılmasını provokatif bir girişim olarak değerlendirdi. HPG insansız hava araçlarını uçuşları ve askeri hareketliliğin de geri çekilme sürecini geciktirdiği ve provokasyonlara zemin hazırladığı tepkisinde bulundu.

HPG Anakarargah Komutanlığı'nın açıklaması şöyle:

 " Önderliğimizin başlattığı Türkiye’yi demokratikleştirme, Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa süreci önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Önderliğimizin tarihi Newroz çağrısı ardından alınan ve 23 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren ateşkes kararı hareketimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yine Türkiye’nin demokratikleştirilmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümü hedefiyle Önderliğimizin Kuzey Kürdistan’da mevzilenen gerilla güçlerimizin sınır dışına çekilmesi talebi hareket yönetimimiz tarafından değerlendirilmiş ve geri çekilme kararı alınmıştır. Bu karar KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı tarafından 25 Nisan günü düzenlenen geniş basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır.

Süreci yakından takip eden gerilla güçlerimiz Önderliğimizin çağrısı temelinde hareketimizin aldığı ateşkes kararını başarıyla pratikleştirmiştir. Bunun yanında HPG olarak yoğun bir tartışma ve hazırlık süreci yürüterek, gerilla güçlerimizin sınır dışına çıkma hazırlıkları önemli bir aşamaya gelmiştir. Geri çekilme sürecinin başarıyla tamamlanması ve hiçbir provokasyona yol açılmaması için gerekli tartışmalar yürütülmüş, kapsamlı bir planlama ve örgütleme temelinde gerekli düzenleme ve pozisyona geçilmiştir.

Önderliğimizin çağrısı ve KCK Yürütme Konseyi’nin kararı temelinde Kuzey Kürdistan’da bulunan gerilla güçlerimiz birçok alanda doğa koşullarının engelleyici etkisine rağmen 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren geri çekilme sürecini başlatmak için harekete geçecektir. Çekilen güçlerimiz Güney Kürdistan’da bulunan Medya Savunma Alanları’nda üslenmesini gerçekleştirecektir. Çekilecek güçlerimizin ilk gruplarının bir hafta içinde Medya Savunma Alanları’na (Irak Kürdistan’ına) ulaşması hedeflenmektedir. Peşi sıra bu süreç planlı ve örgütlü bir şekilde sürecektir. Bu anlamda HPG olarak geri çekilme sürecini başarıyla gerçekleşmesi için Önderliğimizin yaptığı uyarılara ve KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın 25 Nisan günü yaptığı basın açıklamasında belirttiği 6 maddeye uyacağımızı belirtmek istiyoruz.

BARAJLAR, İHA'LAR VE ASKERİ HAREKETLİLİK

Ancak tek taraflı çabalar bu sürecin başarıyla yürüyebilmesi için yetmemektedir. Özellikle ateşkes sürecinin başlamasıyla birlikte Kuzey Kürdistan’da hız verilen karakol ve baraj inşaatları provokatif bir nitelik taşıyıp engelleyici bir rol oynamaktadır. İnsansız hava araçlarının sürekli keşif faaliyetinde bulunması geri çekilme sürecini geciktirmekte, Kürdistan’da yoğunlaşan askeri sevkiyat ve hareketlilik ise geri çekilme sürecini olumsuz etkilemekle kalmayıp provokasyon ve çatışmalara zemin sunmaktadır. Gerilla güçlerimizin Önderliğimizin verdiği perspektif ve hareketimizin aldığı karar temelinde hızlı bir tempoyla geri çekilebilmesi için dile getirilen bu tür faaliyetlerin durdurulması hayati önem taşımaktadır.

Sonuç olarak 8 Mayıs 2013 günü itibarıyla başlatacağımız geri çekilme sürecini başarıyla tamamlayıp HPG olarak bu tarihi süreçte Önderliğimizin çözüm çabalarının başarıya ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğiz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için üzerine büyük bir sorumluluk düşen halkımız, demokratik kamuoyu ve Sivil Toplum Örgütlerinin de süreci yakından takip etmeleri, denetim gücü ve mekanizmaları oluşturarak rol oynamaları büyük önem taşımaktadır.

Halkımıza ve demokratik kamuoyuna çağrımızı bu temelde yaparken halkımızın kutsal davasına her zaman olduğu gibi bağlı kalacağımızı belirtiyoruz."

ANF