11 Mayıs 2013 Cumartesi

Karayılan: Müdahale Olursa Süreç Tıkanır


KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, devlet güçlerinin gerillanın geri çekilmesi sırasında 1999’dakine benzer operasyonlar yaparsa sürecin tıkanacağını ve gerillanın kendi savunmasını yapacağını söyledi.

Geri çekilmenin 8 mayıs tarihinde başladığını, olası sorunların çıkmaması durumunda çekilmenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Karayılan gerillalara karşı olası saldırıların olması durumunda geri çekilmenin durdurulacağını belirtti.

Gerillanın tehdit olmadığını, Kürtlerin mütevazi savunma gücü olduğunu savunan Karayılan, Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘geldikleri gibi gitsinler’ sözüne; “Biz bir yerden gitmedik, zaten oradaydık ve güçlerimizin yüzde sekseni oldukları yerlerde katıldılar. Amed’te, Dersim’de, Erzurum’da bulunan gücümüzün yüzde sekseni Medya Savunma Alanlarını görmemiştir” şeklinde cevap verdi.

Geri çekilmen kendi mecrası içinde sürdüğünü, ilk grupların birkaç gün içinde Medya Savunma Alanları’na ulaşacağını söyleyen Karayılan, ateşkes sonrası karakol ve barajların yapımın yeniden başlamanın fırsatçılık olduğunun altını çizdi.

‘Pazarlık yapıyorlar’ sözüne ‘temel haklar pazarlık konusu yapılamaz’ diye yanıt veren Karayılan, tarafların çözüm konusunda ilkeli ve kararlı olmasını gerektiğini söyledi.

Gerçekten heyecan verici günler yaşanıyor. Tarihi anlardan söz ediyoruz. Bu sadece Kürt toplumu ve Kürt medyası açısından değil, dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Geri çekilme sizin açıkladığınız tarihte başladı. Kamuoyu merak ediyor. En azından şu birkaç gün içerisinde yaşananlarla ilgili elinizdeki bilgiler neler?

Evet. Öncelikle bu ay Mayıs ayı. Mayıs ayı bizim için bir şehitler ayıdır. Tüm Mayıs ayı şehitleri şahsında bütün devrim şehitlerini saygıyla anıyorum, onlara verdiğimiz söze bağlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

TARİHİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, gerçekten Kürdistan’da tarihi bir süreç yaşanıyor. Öyle inanıyoruz ki bu süreçte alınan kararlar ve geliştirilen pratik uygulamalar, hem Türkiye hem Kürt halkı ve hatta bölge açısından çok önemli yenilikleri beraberinde getirecektir. Yeni bir süreci ve yeni bir yapılanmayı beraberinde gündeme getirebilecek nitelikteki tarihsel gelişmelerdir. Şimdi biz uzun bir süreden beri -ki çoğu kamuoyuna da açık olmak üzere- belli bir tartışma yürütüyoruz ve bir kararlaşmayı yaşıyoruz. Bu kararlaşma temelinde, özellikle de Önder Apo’nun İmralı’da devletle sürdürdüğü diyalog ve müzakere sürecinin belli bir aşamaya ulaşmasıyla birlikte hareketimizin kararlaşması daha da kesinleşmiştir. Ve bu temelde biz sözü edilen geri çekilme kararlaşmasını kamuoyuna açıkladık.

PKK SÖZÜNDE DURAN BİR HAREKETİR

Geri çekilme açıklandığınız tarihte başladı mı?

PKK hareketi sözünü tutan bir harekettir. Biz bir şey söylemişsek bunu yaparız. Dost veya düşman, bizi yakından takip eden herkes bu gerçeği teslim etmek durumundadır. Biz karar almışsak, söz vermişsek, halka, topluma karşı bu sözü ifade etmişsek, bunun gereğini yerine getiririz. Bu bizim temel bir özelliğimizdir. Bu anlamda ilan ettiğimiz karar pratikleşme sürecine girmiştir. 8 Mayıs itibarıyla birçok eyalette, Amed’de, Garzan’da, Serhat’ta, Botan’da ve adını saymadığım diğer bütün eyaletlerde geri çekilme süreci resmen gündeme girmiş, kararlaşmış ve pratikleşme safhasına girmiştir.

Size intikal eden şu ana kadar bir bilgi var mı? Bir sorun yaşanıyor mu? 

Şimdi henüz başlangıcındayız. Yani 2-3 gün geçti. Bize yansıyan fiilen engelleyici, herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. Zaten biz daha önce yaptığımız açıklamada da ifade ettiğimiz gibi kendi gerilla tarzımızla hareket etmeyi esas alıyoruz. Yani isteyen de öyle kolay kolay engel olamaz ama engel olabilecek yerler, noktalar var tabii. Yani bu konuda her şeyin istenilen düzeyde olduğunu söylemek erken olur.

SALDIRI OLURSA GÜCÜMÜZ KENDİSİNİ KORUYACAKIR

25 Nisan tarihinde yaptığınız açıklamada bir şeyin altını çizdiniz. Dediniz ki, geri çekilme sürecinde güçlerimize yönelik bir saldırı olursa geri çekilme durur, meşru savunma hakkımızı da kullanırız. Aslında herkes de buraya kilitlendi. Bu biraz da tehdit olarak algılandı Türkiye cephesinden. Bunun üzerine de tartışmalar var. Halen o noktada mısınız? Bir saldırı olursa tavrınız ne olur? 

Elbette ki halen o noktadayız. O bir tehdit değil. Hatırlanırsa onu ifade ettiğimiz kısımda 5 farklı maddeyle birlikte o cümle ifade edilmiştir. O bir konsepttir, geri çekilmenin bir konseptidir. Yani devlet güçleri müdahale ederse -işte ‘99’daki gibi- operasyonlar yaparsa, pusular atarsa, bizim gücümüz de geri çekilme hareketini durdurup kendi savunmasını yapacaktır, savunma pozisyonunu alacaktır. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Biz şunu söylüyoruz: Bir kararlaşmamız var. Bu kararlaşmayı uygulama safhasına koymaktayız. Bunun önünde engel olmak isteyenler varsa biz bunu da değiştirebiliriz.

MÜDAHALE OLURSA SÜREÇ TIKANIR

Bu da bir tehdit değil.

Hayır. Bir tehdit değil, bir gerçekliktir. Biz hiç kimseye “her şeye rağmen ölümü de göze alın, ölerek gelin” diyemeyiz. Hiç kimse de bunu bizden isteyemez. Bu açık bir şeydir. Öyle bir tehdit falan da değildir. Orada bir konsept konulmuştur. O konseptin bir maddesidir. Müdahale olursa tabii ki süreç tıkanır. Onu demek istiyoruz. Ve aslında herkese bir uyarıdır. Aynı zamanda güçlerimize de bir uyarıdır. Ve aynı zamanda güçlerimizin bir takım tereddütlerine karşılık da söylenmiş bir sözdür. Bu da önemli.

Daha önce ‘orta kademede tereddütler var’ demiştiniz. Şu anda bir tereddüt var mı? 

Tereddüt nasıl; kendi inisiyatifi altında hareketi başlatmış olan bir komutanın, “önüme engeller çıksa, tuzaklar kurulsa, çeşitli yerlerde kuşatmalar geliştirilse ne yaparım” anlamındaki tereddüdüne de verilmiş bir perspektiftir. Yani “size dönük böyle bir şey olursa siz de kendi tavrınızı koyar ve kendi gücünüzü savunmayı esas alırsınız” anlamında verilmiş bir yanıttır.

Geri çekilme başladı. Türkiye cephesindeki tartışma, işte 5 bin kişi Medya Savunma Alanları’nda bir araya gelecek, ellerinde silah oldukları sürece de bunlar bir tehdittir. 

Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim: Yani Kürt halkının çok mütevazi bir şekilde bir savunma gücü vardır. Bu savunma gücü, Kürt halkının temel hakkı olan var olma hakkını savunmakla mükellef bir güçtür. Şimdi iki de bir bunu tehdit gibi göstermek yanlıştır, bir çarpıtmadır. Yani Ortadoğu bugün bir çatışma ortamında; herkes silahlanıyor, kendi savunmasını yapmaya çalışıyor. Kürtlerin de belli bir gücü varsa -ki bu az sayıda bir güçtür- kalkıp bunu sürekli ona buna karşı bir tehdit gücü gibi göstermek bir çarpıtmadır yani. Biz hiç kimse için bir tehdit değiliz, öncelikle onu söyleyeyim. Hele hele bizim bu kararlaşmamızdan sonra Önder Apo’nun Newroz’da kamuoyuna sunduğu tarihi deklarasyondan sonra biz hiç kimse için tehdit değiliz. Bize dönük tehdit durumunda olan güçlere karşı savunma durumundayız. Yani güçlerimizin varlığı bu amaçladır.

Süreci sabote etme tartışmalarına ne diyorsunuz?

Kürt sorunu Ortadoğu bölgesinin en karmaşık sorunudur. Bir değil, bir çok gücü ilgilendiren bir sorundur. Sadece bölgesel değil uluslararası güçleri de çok yakından ilgilendiren bir sorundur.

Karmaşıklığı da oradan geliyor aslında.

Evet. Dolayısıyla bu sorunun çözümünün ya da çözüm sürecinin öyle sorunsuz gelişeceğini, engelsiz yürüyeceğini sanmak, Ortadoğu ve Kürt sorunu gerçeğini anlamamak demektir. Böyle karmaşık bir sorunda birçok gücün şu veya bu biçimde ilişkili olduğu, işte, siyasetini yürütmede, dengeler kurgusunun geliştirilmesinde bir faktör olan, kimisinin de aslında bir kart olarak çıkarları doğrultusunda kullanmak istediği, öteden beri böyle politikaların bulunduğu bir sorunun çözümünü geliştirirken, kararlı olunmazsa elbette ki engelleyici birçok girişim ortaya çıkabilir, çıkar da.

TARAFLARIN ÇÖZÜMDE KARARLI VE İLKELİ OLMASI LAZIM

Sabotajları bertaraf etmek için kararlı olmak gerekiyor…

Elbette. Ama şu önemli. Burada önemli olan, çözüme mükellef olan tarafların, yani bizim ve Türk devletinin çözümde kararlı olmasıdır. Ben şuna inanıyorum: Eğer taraflar çözümde kararlı ve ilkeli davranırsa, gerek içten gerekse de dıştan ne kadar sabote edici girişimler olursa olsun engelleyemez. Bu nokta önemlidir. Yoksa süreci bir biçimde tıkatmaya dönük değişik dayatmalar, tehditler, girişimler olabilir. Önemli olan bizim kararlılığımızdır. Bakınız, bir şey daha söyleyeyim: 

Hareketimize dönük birçok çevre kendine göre çok değişik değerlendirme ve yakıştırmaları yapmaktadırlar. Ama PKK hareketi, hem de Ortadoğu’nun kaynadığı tarihin bu önemli döneminde almış olduğu bu kararla ve şu anda bu kararı uygulamakla ne kadar bağımsız bir irade gücü olduğunu ortaya koymuştur. Altını çizerek söylüyorum; biz Ortadoğu’da artık bir gerçeğiz, dengeler sisteminde bir gücüz, birçok çevre ve güçle ilişkimiz var ama bizim kendi irademizle bu kararlaşmayı yaşamamız, PKK’nin ne denli bağımsız, kendi öz iradesiyle hareket edebilen bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yani bu bizim için ve tabanımız için net bir durum ama bunu değişik yakıştırmalarla sürekli gündeme taşıyan çevreler için söylüyorum bunu. Bu açık bir durum yani. Bağımsız ve öz bir irade var ortada. Kürt halk hareketinin, özgürlük hareketinin bir iradesi vardır ve bu irade bugün ağırlığını ortaya koymuştur, pratiği bu temelde geliştirmektedir. Değişik çevrelerden veya kesimlerden sabote edici girişimler olsa da bu irade öyle kolay bir irade değil, sarsılmaz bir iradedir. Bu konuda yeter ki karşı taraf da samimi dursun.

BURADAN GİTMEDİLER BULUNDUKLARI YERLERDEN DAĞA ÇIKTILAR

Karşı taraf dediğiniz Başbakan Erdoğan’ın grup toplantısında açıklaması olmuştu, geri çekilmeyle ilgili. Sizin açıklamanıza atıfta bulunarak tarih verilmesi yanlış olmuştur, dolayısıyla nasıl geldilerse, öyle de gitsinler. Şöyle de bir algı var, sanki dışarıdan birileri Dersim’e gitmiş, Erzurum’a gitmiş, başka bir yere gitmiş, dolayısıyla nasıl gelmişlerse öyle de çıksınlar. Bunları nasıl yorumluyorsunuz?

Şimdi bu konuda gerçeklik şudur: Yani Amed’den çekilecek güç dışarıdan Amed’e gitmemişlerdir. Amed’in çocuklarıdır, oradan katılmışlardır. Yani öyle bir söylem -ki sadece Başbakan değil daha önce de bazıları öyle ifade etti- sanki biz yurtdışından gitmişiz oralara, işte nereden gitmişsek şimdi de oralardan dönecekmişiz. Bu güçler orada örgütlendi, oradan katıldılar, oranın çocuklarıdırlar, orada doğmuşlar ve orada dağda bulunuyorlar. Yani doğru, dışarıdan giden, yani bizim eğitip de takviye olarak gönderdiğimiz, yine bir kısım Kürdistan’ın diğer parçalarından olan arkadaşlar, ya da bazı komuta düzeyindeki eğitim görüp giden arkadaşlar belki Medya Savunma Alanları’ndan oraya gitmişlerdir.

BİZ YOLLARI DA DAĞLARI DA BİLİYORUZ

Peki, yol meselesine ne diyorsunuz?

O yolu biz biliyoruz, bu doğru. Gidiş-geliş hattı nereden olur, nereden olmaz, biz bütün Kürdistan’ı ve hatta Türkiye’nin de bir kısmını da hareket olarak adım adım biliyoruz. Nerede hangi dağ, hangi tepe var, hangi vadi var, hangi nehir var, nerede, ne kadar, nasıl üstlenilebilir, hatta orada ne kadar bir güçle hareket edilebilir, oranın koşulları nedir, ne değildir, toplumsal yapısı nedir, ne değildir biz çok detaylı biliriz. Bunu hemen söyleyeyim; sadece Türkiye ve Kuzey Kürdistan değil, biz Kürdistan’ın tüm alanlarını bu anlamda biliyoruz. Coğrafyayı tanıyoruz. Bu anlamda söylenmişse doğrudur, biz yolları biliriz. Fakat oradaki güç orada yetişmiştir. Şimdi gidip sen Amed gücünü sıraya koyup sorsan belki de yüzde 10’u ya da 15’i buralardan gitmiş. Yani eğitim görüp giden, buralardan giden en fazla yüzde 15’i, bilemedin 20’si olur. Ama yüzde 80’i orada katılmış, orada eğitim görmüş, belki de eğitim amaçlı gelmiş geri gitmiş de olabilir fakat oranın çocuklarıdır. Bir kere bunun bilinmesi lazım.

Henüz Medya Savunma Alanları’nı görmemiş yüzde 70-80 oranında bir gerilla gücünden söz ediyorsunuz.

Evet, hiç buralara gelmeyenler de var, gelip eğitim görüp gidenler de var. Gerçeklik budur, bu böyle olduğu için “nasıl geldilerse öyle de giderler” pek doğru olmaz. Evet, yolları da biliyoruz, o anlamda söylenmişse olabilir. Fakat sizin biraz önceki sorunuzun bir kısmına cevap vermedim.

Lütfen buyurun…

Bazı kesimler bizim Medya Savunma Alanları’na çekilecek olan güçlerimizin bir tehdit oluşturacağını söylüyor.

Hatta Batı Kürdistan’a bir kısım gidecek diye tartışmalar var.

Hayır. Batı Kürdistan’a bir kere olmaz. Çünkü Batı Kürdistan kendini örgütlemiş, mevcut durumda on bin civarında silahlı gücü var. Öyle bir şey olmaz.

BİZ OTUZ YILDIR BU DAĞLARDAYIZ

Salih Müslim de benzer bir yanıt veriyor aslında, bizim PKK’ye ihtiyacımız yok diyor. 

Yoktur, bir de orası öyle güçlerimizi çok kaldırabilecek düzeyde bir coğrafyaya sahip değildir. Coğrafyası ovadır, düzdür. Bizim arkadaşlar bir kere orada hareket edemezler. Dağda yetişmiş bir gerilla ovaya indiğinde kendini çıplak hisseder, rahat edemez. Farklıdır, oranın gücü zaten orası için yeterli hale gelmiş bulunuyor. Kendileri de bunu açıklıyor, öyle bir durum yok. Biz açıkladık nerede kalacağımızı, zaten üs alanlarımız vardır buralarda. Şimdi Türkiye kamuoyunda bazen tartışılıyor işte, sanki biz birilerinin onayından ve kontrolünden geçerek buralara geleceğiz. Hayır. Biz 30 yıldır bu dağlardayız. Bu dağların hem kuzey hem de güney hatlarında üslenmişiz. Yani bu hat tarih boyunca Kürt isyancılarının dayandığı bir hattır ve hiçbir dönemde de hiçbir devlet de aslında egemenlik sağlayamamıştır. Bu sarp araziler gerillanın üslenmesine müsaittir. Ayrıca herkesten biraz uzak bir üslenme alanıdır. Bu kimse için bir tehdit değildir. Bir kere onu söyleyenler sorunun ciddiyetinin ve özünün farkında değiller veya bilinçli çarpıtıyorlar. Yani 30 yıl savaşmış bir gerilla gücünü, yenilmemiş, mücadeleyi sürdürme iddiası ve iradesi bulunan bir gerilla gücünü, silahlı mücadelesini kısa bir sürede sona erdirmesini istemek, işi yokuşa sürmektir. Öteden beri düz yaklaşan birçok devlet yetkilisi hep “silahsızlansınlar, biz bilmem şunu yaparız, bunu yaparız” derlerdi. Yani böyle arabayı atın önüne koyarak kimse sorunu çözemez, çözemeyeceğini de geçmiş süreç ortaya koydu.

ORADA SİLAHSIZLANSINLAR SÖZLERİ BEYLİK SÖZLERDİR

Gerilla silahsızlanacak mı? 

Bu bir süreç işidir. Şimdi silahsızlanmadan bahsediyorlar. Evet, nihai olarak bu süreç oraya gider. Fakat izlenmesi gereken aşamalar var ve bu bir süreçtir. Eğer bu süreç izlenilirse tabii ki bu güç giderek tümden silahları devre dışı edecek bir programa sahiptir. Ama bu “hemen gitsinler, orada tehdittirler, yok orada bilmem silahsızlanmalı,” sözleri beylik sözleridir, sorunu kavramama ve ciddiyetinin farkında olmamadır.

BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ 3. AŞAMAYLA İLGİLİDİR

Silahları bırakma meselesiyle ilgili daha önce benzer bir açıklamanız olmuştu. Başbakan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan Karayılan süreci anlamadığını söyledi. Buna karşı bir cevabınız olmadı.

Biz, bizimle ilgili söylenen her şeye hemen cevap yetiştirmek tarzını esas almıyoruz. Gerçeklik vardır, gerçeklik zamanla daha iyi netleşir, gün geçtikçe daha iyi açığa çıkar. Benim süreci anlamama gibi bir durumum yoktur. Biz orada bir proje koymuşuz. Bu proje ana hatlarıyla makul ve taraflarca da uygun görülen bir projedir. Kaldı ki bu projeyi Önderlik sunmuş. Bize de sunmuş, devlete de sunmuş. Yani öyle kimsenin orada anlayıp anlamama durumu söz konusu değil. Fakat şu var: orada bizim ifade ettiğimiz, üçüncü aşamayla ilgilidir. Yani her şey paralel yürür. Şunu söylemiyoruz, “işte bilmem her şey olur, Önder Apo özgürleşir, sonra da bilmem şu olur.” Yok. Bu bir projedir, bu proje çerçevesinde toplumsal uzlaşma, barışın kalıcılaştırılması, özgürlüklerin geliştirilmesi, işte silahsızlanma sürecinin başlatılması, bütün bunlar paralel bir biçimde bir proje dahilinde gerçekleşebilecek olan durumlardır. Birini birinin önüne koyup da öbürünün gerisine koyma gibi bir tartışma biçimi pek doğru değil. O aşama kendi başına bir aşamadır ve diyelim bir kapsamlı proje çerçevesinde paralel bir biçimde sürecin ilerletilip nihai amacına ulaşmasını sağlatmak gerekiyor. Yani benim orada kastettiğim esasında odur.

TEHDİT ETSEK GERİ ÇEKİLMEYİZ

Siz bunu hatırlattığınızda da “pazarlık yapıyorlar, tehdit ediyorlar gibi bir takım argümanlarla karşı cevap veriliyor, ya da tartışma oluyor.

Bir kere tehditle alakası yok. Biz tehdit etsek güçlerimizi Karadeniz’den, Dersim’den çekmeyiz. Biz en çok 2013 yılında devleti sıkıştırabilecek noktadaydık. Tehdit gibi bir niyetimiz olsa mevcut kararları almazdık. Onlar yanlış. Ama biz de bir gücüz. Şunun kabul edilmesi lazım; bugün gerilla Kürt halkının ve Türkiye’nin bir gerçeğidir. Sen onu bir çırpıda atamazsın. 3-5 kişi değildir. Binlerle ifade edilen silahlı, ideolojik temele dayalı, inançlı, kararlı, savaşma arzusu olan, bu konuda hiçbir sorunu bulunmayan, tecrübe kazanmış kendine güvenen bir güçtür. Şimdi sen bu gücü ele alırken, yani işte bir kalemle sil at, bilmem, “gitsin şöyle olsun, böyle olsun” diyemezsin. Yani bakınız, sorunu çözmede samimi olan kimseler olguyu dosdoğru ele almak zorunda. Ve o olgu doğru ele alındığında işte bu biçimde adım adım bir proje temelinde sonuca gitmeyi esas almak en makul yaklaşım biçimidir. Bunu herkes görür. Ama yok öyle değil de, varsa bir şeyi kulp takan, bahane arayan, gerekçe arama peşinde olanlar için bir şey demem. Fakat mevcut konulan proje -ki o basın açıklamasında da açıkladığımız aşamalar- en makul çözüm biçimidir yani.

İLK GRUPLAR BİR KAÇ GÜNE KADAR MEDYA SAVUNMA ALANLARINA ULAŞIR

Geri çekilmede süre meselesi çok tartışıldı. Bazen sizin ağzınızdan bazen de başka arkadaşlarınızın tarihler verildi. Ne kadar sürebilir, 1 ay, 2 ay, 5 ay. Belirlenmiş bir takvim var mı?

Şimdi bakın. 8 Mayıs itibarıyla güçler harekete geçti. Muhtemelen birkaç gün sonra ilk gruplar Medya Savunma Alanları’na ulaşır. Ve bu pürüzsüz gerçekleşirse ve herhangi bir engelleyici tutum olmazsa süreci hızla bitirmek istiyoruz. Yani ne olur ne olmaz gibisinden bir sürece yayma yaklaşımı söz konusu değildir. Bunun için böyle tarih belirlemek, gün vermek (bitişi anlamında) pek doğru değil. Biz aslında bu süreci mümkün mertebe hızla bitirmek istiyoruz. Örneğin, eğer bir engelleyici şey olmazsa ilk ay çok yoğun olur. Fakat mesela HPG’nin yaptığı açıklamada da ifade edilen hususlar var. Diyelim, şimdi sürekli keşif uçakları dolaşıyor. Gerilla keşif uçağı altında yürümez. Gerillada keşif uçağına karşı tedbirler vardır. Keşif uçağı öyle her şeyi görseydi zaten kimse orada yaşayamazdı. Havadır yani, öyle her şeyi görmüyor. Hareket halindeki güçleri açık arazide görebilir. Gerilla da o tür bir pozisyona girmez. Yani keşif uçaklarının dolaştırılması otomatikman hareketin durdurulmasıdır.

KEŞİF DOLAŞIRSA GERİLLA YÜRÜMEZ DURUR

Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla keşif uçaklarının dolaşmasına karşı mısınız?

Evet. Keşif dolaştı mı gerilla durur. Çünkü eğer keşif altında yürürse bir nevi iradesini karşı tarafa teslim etmiş olur. Karşı taraf isterse gelip bulabilir. Gerilla kendisini bu pozisyona koymayacaktır, kendi kendini savunma temelinde yürüyecektir. Eğer karşı taraf hep gözetliyorsa ve hep diyelim havadan ve karadan gözetleyecekse ona göre pozisyon alır. Diyelim ki gözetliyorsa hareketini durdurur veya yana sarkar veya işte araziye uyar. Mesela bu keşif faaliyeti her zaman vardı, biz onun altında hareket de yapmışız.

FIRSAT BU FIRSAT DEYİP KARAKOL YAPIYORLAR

Fakat süreçten söz ediliyor…

Evet, ama o ağırlaştırıyor. Bu bir. İkincisi, yani böyle bir takım zorlayıcı hususlar var. Bazı kesimler işte HPG’nin o açıklamasına tehdit falan dediler. Ben onun için demin tehdide ilişkin bazı şeyler söyledim. Yani bunlar tehdit değil. Orada ifade edilenler yanlış değildir, doğrudur. Kimse böyle ekonomik amaçlı yol yapımı, bina yapımı, baraj yapımından bahsetmiyor. Askeri amaçlı projeler var bu konuda. Fırsat bu fırsat deyip de alelacele karakol inşasına girişmek rahatsız edici bir durumdur. Bizim amacımız bölgeyi sivilleştirmek, askeri bir ortam değil de sivil bir ortam oluşturmak değil mi? Evet, öyleyse bu kadar karakol neyin nesi?

ÇUKURCA NÜFUSU 9 BİN ASKER SAYISI 18 BİNDİR

Güney-Kuzey sınırına birçok karakol yapılıyor…

Şimdi bakın bir şey söyleyeyim size: Rakam vererek söyleyeceğim; bizi dinleyen tüm basın mensupları ve merak eden ilgililer gidip söylediklerimi tetkik edebilirler, doğru mu yanlış mı? Çukurca’nın nüfusu 9 bindir. Çukurca bir ilçe. Çukurca’nın hemen etrafında çok yakın mesafede üslenmiş olan askeri güçlerin nüfusu ise 18 bindir.

Sadece Çukurca’da? 

Evet. Yani bu kadar yığılmış, bu bir askeri üstür. Çukurca mevcut durumda bir askeri üs. Şimdi buna rağmen halen daha karakol yapmak, o zaman neyin hazırlığının yapıldığı sorusu insanın aklına gelir. Oradaki komutan bunu düşünüyor tabi, “bunlar ne yapmak istiyor” diye. Bunlar ateşkes yokken yapılamıyordu, çünkü gerilla engelliyordu. Biz “bizim uzağımızdaki ötemizdeki yerler şöyle olsun, böyle olsun” demiyoruz. Hayır. Biz haddimizi bilen bir hareketiz, gücümüzü de bilen bir hareketiz. Bizim daha önce durdurduğumuz bir takım bu türden askeri amaçlı projeler vardı. Yani şimdi alelacele bunları hayata geçirme tabii rahatsız edicidir. Biz şimdi bunu da tartışıyoruz tabii.

BARAJLAR ASKERİ AMAÇLIDIR

Barajlar da bunun içinde mi? Askeri amaçlı mı?

Bir kısım baraj var. Örneğin şimdi Şırnak-Hakkari hattındaki baraj projelerinin hepsi uygulansa sınırın yarısı kapanır zaten, su olur. Yani bu ne kadar ekonomik amaçlıdır. Kürdistan arazisini, tarihi eserlerini, o güzelim doğasını suyun altında bırakma projesidir. Bu ne biçim ekonomik amaçlı projedir. Bu bölgeyi kalkındırma değil, bölgeyi su altında bırakma tutumudur. Halkımız da biz de buna karşıyız. Bir de bunlar, tabii gerilla hareket sahasını daraltma projesi çerçevesinde yapılan faaliyetlerdir. Yani bu tür şeyler en azından üçüncü aşamaya kadar biraz yavaşlatılabilinirdi. Ama buna rağmen biz kararlı davranmak durumundayız. Biz bunları daha önce de belirttiğim gibi mutlak yerine getirilmesi gereken şartlar olarak belirtmiyoruz. Sürecin karşılıklı ve rahat işleyebilmesi için, yine en hızlı bir tarzda pratikleşmesi için anlayış gösterilmesi gereken, karşı tarafın da doğru yaklaşması gereken hususlardan bahsediyoruz. Örneğin biz daha erken bitirmek istiyoruz. Bu konuda önceden ifade ettik, şimdi de bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Mesela Önderliğimizin koşullarının düzeltilmesi.

ÖNDER APO BAZI BİRİMLERLE GÖRÜŞTÜRÜLMELİDİR

Önder Apo’nun bizzat bir takım birimlerle ilişkilenme olanağının yaratılması, bu sürecin pratikleşmesini bizim açımızdan daha da rahatlatır. Bunun gibi şeylerden bahsediyoruz. Üzerimizde bir ağırlık var, bir yük var. Hareketin yönetiminin almış olduğu karar ve bugün uygulamakta olduğu süreç açısından üstlenmiş olduğu bir sorumluluk ve ağırlık vardır. Şimdi bu ağırlığı hiç görmeden, hiç de hissetmeden, “tamam işte siz şunu yapın, ama biz de bildiğimizi okuyacağız” diyen bir yaklaşım işi zora sokabilir. Bu konuda herkesin sorumlu yaklaşması önemlidir. Gerçekten de sorumlu yaklaşılmalıdır. Biz bunu ifade ederken bu, bir tehdit değil, bir pratiğin uygulanması için olması gereken şeyler, yine kolaylaştırıcı yaklaşımların ne olduğunun ortaya konulması olarak anlaşılmalıdır. Bunun böyle anlaşılması gerekiyor. Yani kimse fırsatçı yaklaşmamalı. Eskiden fırsatçı yaklaşılıp tuzaklar kuruldu, güçler imha edildi. Şimdi henüz tuzak göze çarpmıyor ama öbür taraftan fırsatçı yaklaşılıp bir daha adeta kimsenin hareket edemeyeceği bir pozisyon yaratma, alanı tümden askerileştirme gibi bir niyet de herhalde iyiye yorumlanamaz. Bu doğru da değildir.

Devlet, hükümet fırsatçılık mı yapıyor?

Neden biz ateşkes pozisyonunda değilken o kadar proje yapılamıyordu? Çünkü yapılma koşulları yoktu. Çünkü oralara girilemezdi. Oralar gerillanın denetimi altındaydı. Şimdi gerillanın denetimi hafifletilmiş, halen var yer yer, onu da söyleyeyim, güçler hazırlık içerisinde, kimisi hareket halinde, kimisi hazırlık içerisinde, o arada hemen ‘fırsat bu fırsat’ diye her yere karakol dikmeye çalışma, her yere yol götürme, zorlaştırıcıdır tabi. Biz bu söylediklerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Belirttiğim gibi, savaş alanındaki durumlardan bahsediyoruz. Daha önceden gerillanın hareket sahası olan bölgelerden bahsediyoruz. Yoksa Türkiye’nin ve Kürdistan’ın daha farklı taraflarındaki bir takım yapılmış projelerden bahsetmiyoruz. Hatta gerillanın, bu geri çekilme sürecinin etki sahasına giren durumlardan bahsediyoruz. Bunun böyle anlaşılması gerekiyor.

KORUCULUK TAM DAĞITILMALIDIR

İçişleri Bakanı Muammer Güler’den bir açıklama geldi “koruculuğu dağıtacağız” yaklaşık 45-46 bin geçici köy korucusu statüsünde olanları dağıtacağız. 19 bini gönüllü köy korucusu, onlara dokunmayacağız. Sizin de talebiniz aslında koruculuğun lağvedilmesiydi. Ciddi bir problemdi, sosyal felaketti aslında Kürdistan’da. Ne dersiniz, yeterli buluyor musunuz bu açıklamayı? 

Evet o açıklama bazı yönleriyle belki olumlu görülebilinir. Ama dar bir bakış açısını oluşturuyor. Bana göre geniş bir ufku içermiyor. Biz, sivil demokratik bir toplum, barış içinde bir arada yaşayan, silaha hiç gerek hissetmeyecek, gerek duymayacak, sivil demokratik bir toplum ve sistem oluşturmak istiyoruz. Yani bizim zihin haritamızda eğer bu varsa, o zaman neden bilmem bazıları gönüllü, silahlı kalacakmış, o neyin nesidir? Bir de Kürt toplumsal yapısını iyi tanıyan -ki İçişleri Bakanı da aslında tanıyor- bir kimse bilir ki, bir takım aileler, aşiretler silahlı oldu mu, öbürleri üzerinde üstünlük aracı olarak onları kullanır.  Yani kişisel ve ailesel menfaat ve üstünlük zemini haline getirir. Dolayısıyla toplumda gerçekten sivil, barışçıl, demokratik, özgür bir hayat geliştirilmek isteniyorsa, her şeyden önce silahtan arındırılma esas alınmalıdır. O açıdan ben o bakış açısını çok dar görüyorum. Öyle bir şey hedefleniyorsa, o zaman nasıl bir Türkiye’yi yaratmayı düşünüyorlar? Nasıl bir Kürdistan, Kürt toplumu? Yani o vakit hani güçlerimizin Medya Savunma Alanları’nda kalmasına tehdit deniliyor ya, o zaman Kürt toplumuna güvenmiyorsun, bir de gönüllü korucu olanları silahı üstünde tutuyorsun. Bu, yanlış bir şeydir. Hayır, bizim yaratmak istediğimiz demokratik Türkiye ve özgür toplum, Kürt toplumu böyle değil. Daha ileri bir şey. O açıdan o açıklamayı ben dar görüyorum.

ADALET VE HAKİKAT KOMSİYONUNA İHTİYAÇ VAR

“Barış ve Çözüm Süreci Komisyonu” parlamentoda kuruldu. Görevi tam tanımlanmasa da PKK ve devletin işlediği suçları da araştıracakları komisyonun üç üyesi tarafından dile getirildi. Sizinde Hakikatleri Araştırma Komisyonu öneriniz vardı. Bu talebinizi karşılıyor mu?

Yeni kuruldu, açıklamaları var. O komisyonun görev kapsamı netleşince kesin bir şey söyleyebilir insan. Ama şu bir gerçek; kalıcı bir toplumsal uzlaşma için bir Adalet ve Hakikat Komisyonu’na ihtiyaç vardır. Bunun için biz öteden beri hep söylüyoruz. Bununla kastımız nedir? Toplumdaki tüm işlenmiş olan suçları, bizim tarafımızda da işlenmiş olanlar var, olabilir. Karşı tarafın da işlediği şeyler var. Bunların hepsinin araştırılması, açığa çıkarılması, netleştirilmesi ve bu temelde karşılıklı helalleşme diyebileceğimiz, bir birini bağışlama ve ortak yaşamı böylece bunun üzerinde inşa etme projesi geliştirilirse o zaman hakikaten toplumsal uzlaşma kalıcılaşır.

Dünya örnekleri de var bu konuda. 

Vardır. Köklerine sağlıklı oturmuş olur. Bu kadar faali meçhul cinayet var. Halen annelerimiz Cumartesi günleri meydanlarda çıkarak kayıplarını aramaktadır. Çocukları kaybedilmiş, onların peşindedir. Şimdi bu tablonun olduğu bir yerde kalıcı barış nasıl olacak? Faali meçhullerin bir kere açığa çıkarılması gerekir. Yani herkes çok iyi biliyor ki, bunları devlet yapmış.

KOÇGİRİ’DEN GÜNÜMÜZE KADAR ARAŞTIRILSIN

Dersim’de birkaç gün önce 38 soykırımına ait kemikler çıktı. 

Evet. Tabi şimdi baştan günümüze kadar olan bir süreçten bahsediyorum. Yani Koçgiri’den başlayıp günümüze kadar. Devlet ne yaptı? Kürtler ne yaptı? Bu konuda üstünü örtme değil, açığa çıkarıp bu anlamda bir helalleşme ve bağışlama üslubu ile geçmiş yaralar sarılarak tedavi edilebilinir. Şimdi mesela birisi o kadar katliam yapmış, soykırım var Dersim’de, Zilan Vadisi’nde ve her yerde. En son 1990’lardaki toplu katliamlar ve faili meçhuller. Bunları görmüyor, işte diyor “PKK şunu yaptı!” PKK durup dururken bunu yapmadı. Kaldı ki PKK’nin yaptığını bir ölçüme vursan, senin yaptığının yüzde biri bile değildir. O kadar uygulama yaparsan, toplumsal tepki de gelişir. Şu veya bu ad altında. Bu, Kürt halkının kendini savunma refleksidir. Toplumsal tepkisidir. Bunlar açığa çıkarılmadan kalıcı bir barışın geliştirilmesi de söz konusu olamaz. İstesek de yapamazsın. Çünkü tarih insanların aynasıdır. İnsanlar her zaman dönüp bakacaktır. Bakınız biz bu konuda samimiyiz. Samimi olduğumuz için bunları söylüyoruz. Neden samimiyiz? Bizim için bir tercih meselesidir. Biz Türkiye ile barışmak istiyoruz. Türkiye’nin birliği içerisinde özgür kimliği ile yaşayan, özgür Kürt halkının yaşamasını öngören bir konseptte tercih kılmışız. Bunun için de yapılması gerekenleri izah ediyoruz. Bu anlamda mecliste kurulan komisyon buna ne kadar yetebilir, bilemem. Ama böyle bir komisyona kesin ihtiyaç vardır. Eğer buna dönük bir çaba içerisine girerse ben burada açıkça söyleyeyim, biz her türlü araştırmaya hazırız. Biz hareket olarak bizden yana yapılmış hataları ifşa etme durumundayız. Bunu geçmişte ettik, daha kapalı kalmış olanlar varsa onları da ederiz. Biz o konuda kendimize güveniyoruz.

Komisyon size başvursa ne gerekiyorsa yapmaya hazırsınız?

Ama bu komisyonun tek taraflı araştırma yapmaması, her iki taraftan da araştırması, gerçekten hakikat ve adaleti açığa çıkaran bir komisyon halinde çalışması ve bize güven vermesi durumunda biz kesinlikle buna her biçimde açık olacağız.

CHP’NİN SÜRECE DAHİL OLMASINI İSTİYORUZ

Güven verilmesi tabi ki önemli. Sivil toplum örgütlerinin bunun içinde olması gerekir. Dünyada da örnekleri var. Komisyondan söz etmişken parlementoda CHP’den devam edelim. Tartışmalı diğer bir konuda bu mesele. Komisyona CHP neden vermedi, çekinceleri vardı, MHP de bu komisyona üye vermedi. Tartışmalar halen devam ediyor. Ancak geride bıraktığımız günlerde CHP’den 30 milletvekili de içinde bulunduğu solda duran 114 aydın; ‘’Barış İçin Özgürlükçü Demokrasi Bildirgesi’’ yayınladır. ‘’Süreci destekliyoruz’’ dediler. CHP’nin durduğu noktaya, bu bildiriyi nasıl yorumluyorsunuz?

Her şeyden önce bildirge tabi ki önemlidir. Şunu belirteyim, biz hiçbir zaman zaten CHP’yi tümden devre dışı kılan bir yaklaşımı uygun görmedik. Bakın, demin Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu’na ilişkin bazı şeyler söylendi. Biz aynı yaklaşımı CHP için de öngördüğümüz için CHP’nin sürece dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Yaklaşım nedir? Yani biz tümden geçmiş ile hesaplaşan, geçmişin sorunlarını kapatan değil, netleştirerek gideren, yaralarını saran bir anlayışı taşıdığımız için CHP’nin de bu sürece dahil olmasını önemli görüyoruz. Neden? Çünkü CHP inkar siyasetinin başından bu yana sorumlu bir güç olarak bulunmuştur. Bu bence CHP için de önemli bir durum. Şimdi CHP 20. yüzyılın bakış açısıyla yapılmış olan bir takım uygulamaların 21. yüzyılda da takipçisi mi olacak, yoksa “onlar o tarihte yapılmıştır, bunun özeleştirisini vermek gerekir, biz bugün yeni Türkiye’de daha çağdaş bakış açısıyla yeni Türkiye’nin inşasında yer almak istiyoruz” mu diyecek? Bundan önce CHP’nin ve CHP çizgisinin geleceği açısından da önemli bir husustur.

CHP’yi geçmişiyle yüzleşmeye mi ağrıyorsunuz?

Bizim bu konudaki Kemalizm’e dönük eleştirimiz önemlidir. Pozitif bir eleştiridir. Dönüşüme açık bırakan bir eleştiridir. CHP’nin bir kere bunu doğru anlaması lazım. “CHP bu sürece dahil olmalı, günahıyla sevabıyla o da bu helalleşme sürecinde bulunmalıdır” diyoruz. Hem CHP için bu gerekli, hem de tarihsel arka planını netleştirmek bu konudaki sorunları gidermek için ve bu temele dayalı kalıcı bir barışı inşa etmek için bu gereklidir. Bu noktada CHP içerisinde bazı süreci destekleme eğilimleri kuşkusuz önemli. Ama ben geneli için önemsiyorum. Sadece bir grubu değil. CHP bir kere şunu bilmeli; Kürt toplumu örgütlü bir toplumdur. Kürt sorununun Önder Apo üzerinde çözümüne karşı olması gerçeği görmemektir. Bu biçimiyle Kürt toplumunu karşısına alması kendisi için çok hatalı bir şeydir. Dikkat edin CHP giderek Kürt toplumunu karşısına alan çizgiyi izliyor.

CHP ALEVİ TOPLUMU İÇİN NE YAPTI?

Kürt toplumu, Alevi toplumu. 

Evet, ona da geleceğim. Yer yer mesela istifalar oluyor. Aynı şekilde Alevi toplumu açısından da CHP aynı şeyi yaşıyor. CHP bu kadar Alevi kitlesine dayanmış olmasına rağmen, Alevi inancının özgürlüğü için ne gibi bir projeyi yaptı? Bayağı, kaba, ulusalcı, devletçi bakış açısını sürdürme dışında fazla bir şey yapmadı. Dolayısıyla bu kendileri için önemli. Şimdi detayına girmek istemiyorum, fakat Kürt-Türk halklarının barışını sağlayacak olan tek güç, en önemli güç Önder Apo gücüdür. Bu anlamda AKP hükümetinin süreci İmralı üzerinde Önderlik üzerinde götürme tutumu çok doğru, yerinde ve isabetli bir tutumdur. CHP bunu görmüyor. Önderliğin bu toplum üzerinde o kadar etkisi var. Sorunu çözecek bir irade söz konusu. Bunu dıştalayan bir hedef ve yaklaşımla yerini belirleyemez. Çünkü süreç ilerleyecek, ilerledikçe de kamuoyunun desteği artacak. Kimse taktik yapmıyor. Herkes aklını başına alsın; yeni Türkiye kurulacak, yeni Türkiye inşa edilecek. Bu Türkiye’de Kürtler dahil Aleviler dahil herkes özgür olacak. Özgürlük ve eşitlik tesis olacak. Bundan geri duran kaybedecek.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşürse yararlı olur diyenler var. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?

Bizim siyasetimize göre CHP de dahil olmalı o da devletin en güçlü muhalif gücü. Biz de sorunu devletle çözmek istiyoruz. Bu anlamda CHP’nin dahil olması bizce doğru. Yapacakları görüşmeler olursa bizde katılmalarını istiyoruz.

Yarar görür müsünüz?

Yararı şudur; Kürt inkarı önemli bir konudur. Kürt inkarı nedir? Büyük bir yalandı. Kürtler bu topraklarda binlerce yıldır var. Kendine ait kültürü, kendine ait geçmişi ve tarihi vardır. Dili ve kültürü var. Fakat bunlar inkar edildi. Bu büyük bir talihsizlik ve yanlıştır. Sonra bu inkarı 90 yıl boyunca sürdürmek bir yalandır. Yalan İslamiyete göre, Alevi inancına göre en büyük günahtır. Fakat bugüne kadar bu yalanla devlet yürütüldü. Fakat bu çok şeye neden oldu, trajedilere yol açtı. Buna son vermek gerekiyor. Kürt inkarına son vermek önemli bir olaydır. Buna herkes dahil olmalı. Gerçeği gören ve toplumsal gerçeği doğru okuyan, dönemin ve sürecin ruhunu doğru okuyan herkes Kürt inkarına son verme sürecine dahil olmalı. Bu konu çok önemlidir. Bu konuda yaşanan süreç bana göre devindirici olacak ve her şeyi beraberinde değiştirecektir. Toplumu özgürleştirecektir. Özgürleşmiş bir toplumda herkes eşit ve özgür yaşama olanağına kavuşacaktır. Her inanç grubunun, her mezhebin ve her etnisitenin Türkiye demokratik ulusu kimliği altında özgürce yaşama ve bu anlamda demokratik modernitesini oluşturma sürecine dahil olma şansı ve imkanı yaratılmış olacaktır. Bu açıdan önemlidir.

DEMOKRATİK TÜRKİYE’NİN YOLU HERKESİN ÖZGÜR OLMASINDAN GEÇER

Demokratik Türkiye birliğine Kürtler özgür iradesiyle dahil olmadan demokratik Türkiye birliğini oluşması mümkün değildir. Demokratik Türkiye birliğinin yani mevcut Türkiye’nin demokratikleşmesi birliğini korumasının yolu Kürtlerin, Alevilerin ve diğer tüm ezilen etnisitelerin ve inançların özgür iradeleriyle dahil olmaları halinde mümkün olabilir. Bunun görülmesi gerekiyor. Bana göre Türkiye artık bunu görüyor. Türkiye’nin mevcut yönetimin bunu görmesi durumunda süreç bu temel de ilerleyecektir.

TEMEL HAKLAR PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ

CHP’den söz etmişken CHP’nin hükümete yönelik temel itirazlardan biri de şu; “PKK ile pazarlık yapıyorsunuz” ne dersiniz bu itiraza? 

Yüz yılık bir sorun tartışılmadan çözülemez; tartışma ve diyalogun olması gerektiği bilinen bir husus. Ama CHP’nin ifade ettiği gibi bir al ver meselesi yoktur. CHP’nin pazarlık iddiası doğru değil. Doğal ve temel haklar tartışma ve pazarlık konusu olamaz. Bu açıdan pazarlıktan ziyade ortaya konulmuş bir irade var. Her şeyden önce Önder Apo tam 20 yıldır Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözmek için çeşitli çabalarda bulunuyor. Bu süreç Turgut Özal’la başladı. Merhum Turgut Özal bu nedenden dolayı suikasta uğradı. Bundan ötürü de süreç kesildi. Daha sonra ki aşamalar da var. Önder Apo bir irade ortaya koymuştur. Karşı tarafta da bu sorunu çözeceğini söyleyen bir devlet ve hükümet var. Böylece karşılıklı iradelerin ortaya koyulması temelinde gelişen bir süreç söz konusudur. Bu sorunu demokratik yöntemlerle çözme eğiliminin gelişmesi temelinde bu süreç gelişmektedir. Yoksa öyle belirtildiği gibi pazarlık temelinde şu ya da bu yapılıyor değil. Bir iradeleşme durumu söz konusu. Artık gelinen noktada bu sorunun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi tutumu taraflarca geliştiğinden dolayı bu süreç bu düzeyde gelişmektedir ve Türkiye’de gerçekten barıştan yana olan herkesin de sevinmesi gereken bir durumdur. Savaştan yana olan, kan üzerinden siyaset yapmayı kendine tarz edinmiş kişilere bir şey diyemeyiz. Ama gerçekten bu ülkede barışın, demokrasinin, demokratik birliğin ve özgür birliğin gelişmesini isteyen herkesin bu sürece dahil olması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani bu konu öyle değişik yaklaşımlarla tutumlarla değil anlayışın oluşturulması ve zihinsel yaklaşımın doğru geliştirilmesi, gerçeğin inkarı değil gerçeğin kabulü temelinde gelişebilecek bir süreçtir. Bu sürecin esasında da bu vardır.

İNKARI DEĞİL TOPLUMSAL GERÇEĞİ KABUL EDEN ANAYASA OLMALIDIR

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın önemle altını çizdiği bir nokta var anayasal düzenleme ve demokratikleşme. Anayasa meselesine ne diyorsunuz?

Anayasada ne gibi değişiklilerin yapılması konusunda biz daha önceden yapmış olduğumuz açıklamalarımızla ifade etmişiz. Bize göre Türkiye’yi demokratikleştirecek, Kürt halkının inkarına son verecek, yine Kürtlerin varlığını özgürce yaşamasını kabul edecek, diğer mezheplerin, inanç gruplarının eşitliğini ve özgürlüğünü sağlayacak sivil ve demokratik bir anayasa olmalı. Biz özet olarak böyle ifade ediyoruz. İnkarın değil, toplumsal gerçeğin kabul edildiği, çoğulcu bir anlayışın esas alındığı bir anayasa. Tekçi, toplumsal mühendislik bakış açısıyla toplumu tek bir açıyla ele alan bir anayasa olmaz. Toplumsal gerçeği olduğu gibi resmeden demokratik bir anayasa öneriyoruz. Demokratik ulus bakış açısını esas alan tüm kesimleri kucaklayan bir anayasa çerçevesine Türkiye’nin ihtiyacı vardır. Bunu hemen hemen herkes söylüyor.

MECLİS UZUN TATİL EDİLMEMELİDİR

Süreç ve Anayasanın gündem de olduğu bir dönemde Parlamento Temmuz’da tatile giriyor olmasına ne diyorsunuz? Cemil Çiçek sanki uzun tatilden yana değil. 

Bu aşamada Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt sorunun gündemde olduğu ve çözüm sürecinin tartışmada olduğu ve yine birbiriyle çakışan iki husus ki bu durumla birlikte anayasanın da gündemde olduğu bu dönemde bizce de meclisin fazlaca uzun bir tatil yapmaması gerekir. Eğer Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in de böyle bir eğilimi varsa doğrudur. Türkiye’nin gündemde olan çok önemli sorunları var. Bu sorunların bu dönemde çözülmesi gerekiyor. En önemli sorun ise anayasanın yapılması. Yine bu yeni anayasada Kürt sorunun çözümünü kapsayan bir çerçevede ele alınması konusu çok önemli.

İKİNCİ AŞAMA İÇİNDE ÖNEMLİDİR

Bu sürecin ikinci aşaması içinde parlamentonun açık kalması önemli değil mi?

Evet. Zaten ikinci aşama budur. Birinci aşama bitiyor. Başladı ve hızla bitecektir. Böylece ikinci aşama gündeme giriyor. Bu ikinci aşamada da daha çok anayasal düzeyde bir takım reformların yapılması çözüm sürecinde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda da normal bir şeydir. Bu sürecin duraksamaması ve sistematik bir şekilde ilerlemesi için meclisin daha fazla devrede olması gereklidir ve bu normal bir şeydir.

TOPLUMUN HER KESİMİNİ SÜRECE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUM

Çözüm için en geniş toplumsal mutabakat mutlaka sağlanmalıdır diyenler var. 

Biz geri çekilme süreciyle aslında halkların dostluğu, toplumların özgürlüğü, eşit birliğinin gelmesini arzu ediyoruz. Yani gerillanın geri çekilmesi özünde dostluğun gelişmesi, barış sürecinin gelişmesi ve çözüm sürecinin pekişmesini sağlamak içindir. Bu anlamda gerillanın bu yürüyüşü bir çözüm yürüyüşüdür. İnkarın kaldırılması yürüyüşüdür. Gerilla çekiliyor ama inkarın da çekilmesi gerekiyor. İnkar sürecinin de artık sona ermesi gerekmektedir. İşte bunun için başta tüm Kürdistan halkının, yine Türkiye’nin demokratikleştirilmesinden, özgür ve eşit olmasından yana olan tüm kesimlerin bu sürece dahil olması çok önemlidir. Bu anlamda biz dört konferansı önerdik. Özellikle de Türkiye’deki sol, demokratik bütün samimi çevrelerin gerçekten Türkiye’nin demokratikleşmesinden ve barışından yana olan bütün kesimlerin, ezilenlerin, kadınların, Alevilerin, bütün inanç gruplarının ve emekçi grupların bu sürece ağırlıklarını koyması gerekmektedir. Biz bu süreci sadece devletten ve hükümetten beklersek yanlış olur. Özellikle toplum gücünü ortaya koymalı. Toplum barış istiyorsa, ki istiyor; demokratik özgür bir toplum istiyorsa, ki onu da istiyor; o zaman anayasanın yapım sürecinde olduğu, Kürt sorununun da çözüm sürecinin başladığı bu süreçte toplumsal irade, demokratik toplum iradesi kendini ortaya koymalı ve bizim geliştirdiğimiz Önder Apo’nun büyük bir sorumlulukla geliştirdiği bu süreçte Türkiye’nin gerçekten demokratikleşmesine ve çözüme ulaştırılması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Gerillanın çekilmeye başladığı bu günlerde bütün Türkiye’deki demokrasi güçlerini, barış ve demokrasiden yana olan tüm kesimleri sorunun çözümü ve ikinci aşamanın başarılı bir biçimde gündemleşip gelişmesi için mücadele etmeye ve sorumluluklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ANF