26 Mayıs 2011 Perşembe

Vali 'Kadayıf Parası' Kesilince Il Bütçesini Onaylamadı


Bir günde valiliğe alınan bin 868 TL’lik fıstıklı kadayıf dahil olmak üzere, çok sayıda usulsüz harcaması olduğu için valiliğin bütçesini kısan Diyarbakır İl Genel Meclisi’nin bütçesi Diyarbakır Valisi tarafından 6 aydır onaylanmıyor. Valinin ‘kadayıf parası’ bütçede yer almadığı için verilmesi gereken hizmetler de yerine getirilemiyor.

Diyarbakır İl Genel Meclisi’nin hazırladığı rapor, Diyarbakır Valiliğinin, Temsil Tören Ağırlama Giderleri Yönetmeliği’ne uygun davranmadığını ortaya çıkardı.

Yönetmelik hususlarına dahil olmayan çok sayıda harcama yapan Valiliğin bu harcamaları arasında en fazla dikkati ise 929 nolu, 19 Şubat 2010 tarihli ödeme emirli bir gün de alınan bin 868 TL’lik fıstıklı kadayıf kalemi oldu. Yine dikkat çeken bir diğer harcama ise Orhan Asoğlu adına düzenlenmiş ödeme emrinde koruma polislerine bir günde 790 TL’lik yemek parası. Diyarbakır İl Genel Meclisi de hazırladığı 68 milyon TL’lik 2011 yılı bütçesinde bu usulsüz, keyfi harcamaların önüne geçmek için Valilik Özel Kalemi bütçesini bir milyon 828 bin TL’den yaklaşık 400 bin TL’ye kadar indirdi. Bütçede, valiliğin aralarında köy ve mezraların da bulunduğu toplam bin 800 yerleşim birimi için ayrılmasını istediği 3 milyon 800 bin TL’lik bütçeyi de İl Genel Meclisi 22 milyon TL’ye çıkardı.

VALİNİN TUTUMU HİZMETİ DURDURDU

İl Genel Meclisi’nin, valiliğin bütçesini kısarak, bin 800 yerleşim birimi için ayrılan bütçeyi arttırması üzerine Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak da, öcünü alırcasına Meclis’in 2011 yılı bütçesini yaklaşık altı aydır onaylamıyor ve bu süre içinde beş kez bütçeyi geri gönderdi. Vali’nin bu tutumuyla birlikte, Diyarbakır Türkiye tarihinde bu kadar süre içinde bütçesi onaylanmayan tek il olmuş oldu. Bütçenin onaylanmaması nedeniyle İl Genel Meclisi’nin 2011 yılı için gündemine aldığı ve onay verdiği bütün yatırımlar da zorunlu olarak durduruldu. Şu ana kadar köy ve mezralar da dahil okul, yol, köprü, menfez ve içme suyu yatırımlarının tamamı askıya alındı.

AKP DE İŞE YARAMADI!

Valiliğin her defasında geri gönderdiği bütçeyi yatırımları ve keyfi harcamaları dikkate alarak yeniden düzenleyen İl Genel Meclisi, en son AKP'li meclis üyelerinin de oylarıyla bütçeyi oy birliğiyle onaylayarak valilik onayına gönderdi. Ancak valilik, 5 kez kendisine gönderilen bütçeyi de en son 16 Mayıs tarihinde onaylamayarak tekrar meclise geri gönderdi.

İl Genel Meclisi üyelerinin, bütçenin veto edilmesi üzerine aylar önce hazırladıkları ve Meclis’e sundukları raporda, geçen yıl Haziran ayında göreve başlayan Vali Mustafa Toprak'ın Meclis’i bir gün bile ziyaret etmediğini belirttiler. Daha önceki vali döneminde belirli bir diyalogun olduğu ve bazı konularda görüşmelerin yapılarak, mutabakatın sağlanabildiği ifade edilen raporda, ancak yeni valinin göreve başlamasıyla birlikte İl Genel Meclisi’nin bypass edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Meclis üyeleri raporda valiye de seslenerek, “Sayın valimiz şunu iyi bilmelidir ki bu Meclis kendisinin bypass edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyecektir” dedi.

MECLİS: VALİLİĞİN HARCAMALARI AHLAKİ DEĞİL


Konu hakkında ANF'ye konuşan İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Bakanı Nihat Üzmez, keyfi harcamalara son vererek, bütçede kısıtlamaya mecliste oy birliğiyle gittiklerini söyledi. Üzmez, Valiliğin Özel Kalem için bir milyon 828 bin TL talep etmesini, aralarında köy ve mezraların da bulunduğu bin 800 yerleşim yeri için ise sadece 3 milyon 800 bin TL ayırmasını ahlaka, adalete ve eşitliğe aykırı buldukları için bu kısıtlamayı yaptıklarını belirtti.

Şu anda tüm yatırımlarının durduğunu belirten Üzmez, “Cari harcamalar, araç yakıt giderleri ve personel harcamaları dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Bütçeye bu kadar zaman geçmesine onay verilmemesini siyasi bir karar olarak görüyoruz, yoksa hukuki bir yönü yok. Yatırım yapılmadığı için halk meclis üyelerini suçluyor” diye konuştu.

VALİLİĞİN DİKKAT ÇEKEN HARCAMALARI

İl Genel Meclisi, geçen yıl bütçenin gelir-giderleri üzerinde oluşturduğu Denetleme Komisyonu aracılığı ile espit ettiği ve soruşturulmasını istediği diğer harcamalar ve uygulamalar rapora şu şekilde yansıdı:

-Şube müdürlüklerini vekaleten yürüten personellere vekalet şartlarına haiz olmamalarına rağmen vekalet ücreti ödenmiştir.

-Doğrudan temin ile sözleşmeli olarak çalıştırılan Av. Rahime Gökez ve Av. Gamze Uzunova, kendileri ile sözleşme yapılmasına rağmen kendilerine ait serbest meslek makbuzu yerine, Av. Eyyüp Bulut'a ait serbest meslek makbuzlarını kullandıkları görülmüştür.

-Açık ihale usulü ile yapılması gereken ihalelerin, bölünmek suretiyle doğrudan temin limiti altına düşürülerek doğrudan temin usulü ile alım yoluna gidildiği tespit edilmiştir.

-Yaklaşık maliyeti 948 bin 784,45 TL olan iş için 9 firma şartname satın almasına rağmen, sadece birinin ihaleye katılması, bu firmanın da yüzde 6 gibi düşük bir tenzilatla işi alması dikkat çekicidir.

-Ceytech Bilişim ve İletişim Teknolojileri firmasıyla 8 Mart 2010 tarihinde sözleşme imzalanmış, gerçekleştirme süresi 60 gün olarak belirtilmiştir. Sürenin bittiği tarihte Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından 22 kalem cihazın teslim edildiği kayıt altına alınmıştır. Ancak düzenlenen Taşınır İşlem Fişi'nde parasal değeri düşük sadece 5 kalem malzemenin kuruma girişi yapıldığı görülmüştür. Kalan 17 kalem cihazın kuruma girişine ilişkin bir belgeye rastlanmamıştır. 17 kalem cihaz belirtilen tarihte idareye teslim edilmeyerek, sözleşme gereği günlük binde 6 oranında gecikme cezası uygulanmaktadır. İdarenin cezai işlem yapmamasından dolayı günlük 534,6 TL'lik kaybı söz konusudur.

-Bakanlar Kurulu kararına rağmen, hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlere katılanlara yasadışı ödeme yapılmıştır. Ödemelerin personelden geri alınması sağlanmalıdır.

-Gülak Mak. Ltd. Şti. adına düzenlenen ödeme emrinde yaklaşık maliyet 30 bin 742 TL olmasına karşılık, Valilik duyurusu yapılmadığı için 28 bin 245 TL'ye tedarikçiye verilmiştir. Oysa duyurusu yapılan doğrudan teminlerde tenzilatın yüzde 50'lere kadar düştüğü Milli Eğitim ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü doğrudan teminlerinde görülmektedir

-4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre yapılan mal ve hizmet işlerinde alımların parasal miktarlarının yüzde 10'u aştığı görülmüştür. Aşan miktar ise 449 bin 383,12 TL olup, kamu ihale kurumundan izin alınmamıştır.

-Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmediği, alınan taşınır malzemeler için düzenlenen TİF'lerin çıkış işlemlerinde eksiklikler bulunduğu, demirbaşlar için zimmet fişinin düzenlenmediği ve gider olarak muhasebeleştirildiği görülmüştür. Demirbaşlar için zimmet fişi düzenleyerek 255 demirbaş hesabı kullanılarak, muhasebeleştirilmesinin sağlanması gerekiyor.

-2010 yılı içerisinde 3 milyon 52 bin 896,40 TL avans kullandırılmıştır. Avans bir ihale veya satın alma yöntemi değildir. Nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı uygulama tebliğinde açıklanmıştır. Avansın birim mutemetleri dışındaki şahıslara ödenmemesi gerekiyor.

-Kum ocaklarındaki denetimsizliğin devam ettiği, bundan kaynaklı ekonomik kayıpların olduğu ve ekolojik dengenin bozulduğu tespit edilmiştir. Kum ocakları ve madrup sularının düzenli işletilmesi ve tahakkuk ettirilen gelirlerin tahsili sağlanmalıdır.

-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait işyerlerinin yakıt bedelleri ve yüzde 18 KDV katkısının kiracılardan tahsil edilmediği, bu işyerlerinden yakıt ve KDV bedellerinin tahsil edilerek bütçeye aktarılması gerekiyor.