13 Aralık 2011 Salı

Gülen Cemaati'nin Cemevi'ndeki ‘Truva Atı’ Deşifre Oldu!

Amasya, Tokat, Sivas gibi birçok ilde, Fethullah Gülen cemaatine yakın çevreler tarafından farklı isimlerle kurulan, “Alevi Bektaşi” dernekleri, Alevilerin tepkisini çekiyor. Merzifon Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Doğmuş, “İçimize Truva Atları sokmayacağız” diyerek Cemaat'in bu girişimlerine tepki gösterdi.

17 dernekten oluşan Amasya Alevi Bektaşi Dernekler ve Vakıflar Platformu, Merzifon Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği Cemevi’nde ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, hem Fethullah Gülen Cemaati'ne yakın kişilerin “Alevilik, Bektaşilik” adı altında dernekler kurup, "yardım çalışması" adı altında, Aleviler'in içine sızmaya yönelik girişimleri olduğuna; hem de AKP iktidarıyla birlikte Aleviler'e yönelik ayrıştırma, asimile etme girişimlerinin hızlandığına dikkat çekildi.

Hükümetin Alevi köylerine cami yaptırıp kadrolu imamlar atadığına vurgu yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da Sünni inancının, zorunlu din dersi olarak Alevi çocuklarına zorla dayatıldığı ifade edildi.

Amasya Alevi Bektaşi Dernekler ve Vakıflar Platformu aına ortak hazırlanan ortak açıklmayı okuyan Merzifon Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Doğmuş, Fethullah Gülen Cemaati'ne yakın ve Alevi olmayan kişilerin Alevi Bektaşi dernekleri kurmasının altında gizli anlamlar olduğunu söyleyerek, “İçimize Truva atları sokmayacağız” diye tepki gösterdi.

Birkaç ay önce Merzifon’da “Turna Alevi - Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği”nin Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen ve cemaat içinde daha önce aktif görev yapan kişiler tarafından kurulduğuna ve derneğin yardım faaliyeti bahanesiyle ciddi paralar harcadığına dikkat çeken Doğmuş, “Kimlerin desteği ve himayesiyle hareket ediyorsunuz? Sizi destekleyen ve himaye edenlerin arasında, Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Osman Eğri mi, Diyanet mi ve en önemlisi Amerika’da yaşayan Fethullah Gülen mi var” diye sordu.

Doğmuş, “Fethullah Gülen Cemaati, asimilasyon politikalarına ortak olmakta, hatta bu asimilasyonu hızlandırmak için tehlikeli adımlar atmaktadır. Bu dernek şu anda sözde Alevilik ve Aleviliğin sorunlarını çözmek adına görev yapıyor. Bizlere de bunu yemek ve yutmak düşüyor. Buradan yeniden sesleniyorum; bizler sizin neye hizmet ettiğinizi ve ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyoruz. Bu oyun tutmayacak ve bu oyuna alet olan Alevi kökenli üye ve yöneticilerinizi de toplumumuzda deşifre edeceğiz. Asimilasyon bir insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar da bir gün gelecek, ilahi adalet karşısında hesap vereceklerdir” diye konuştu.

Hiç yorum yok: