4 Mayıs 2011 Çarşamba

Bir Baraj da Oy Pusulasında


Seçim pusulaları basıma hazır. BDP'nin desteklediği bağımsız adayları veto ederek toplumsal gerginliğe neden olan YSK, oy pusulalarında parti genel başkanlarının isimlerinin 10 punto olarak yazılmasına karar verirken, bağımsız adayların isimlerini 8 punto olarak yazdırdı. Seçim takvimine göre, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulası, YSK tarafından özel surette imal ettirilen ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz kağıtlara, her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız aday sayısı göz önünde tutularak bastırılacak. Birleşik oy pusulasının en üst kısmına "XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Birleşik Oy Pusulası" ibaresi, bunun altına hangi ile, kaç numaralı seçim çevresine ait olduğu yazılacak. Bu yazı altına en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adının 14 punto, onun altında da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altında koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının adı ve soyadı yer alacak.

Bağımsızlar pusulanın sağında


Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere 0'75 santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilecek. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında da 0,75 santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacak.


Okunması zorlaştırıldı


Her siyasi parti ve bağımsız aday için ayrılan 3,5 santimetrelik bu sütuna, çapı 2 santimetre olan bir boş daire basılarak dairelerin altına ve üstüne ortalı şekilde 2 santimetrelik yatay çizgi çizilecek ve bu çizginin başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın ad ve soyadları 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılacak.

Hiç yorum yok: