13 Mayıs 2012 Pazar

HDK Parti Kurma Kararı Aldı

Anadolu ve Mezopotamya'nın bütün halklarını ve ezilenleri temsil etme, ortak mücadele zemini oluşturma özleminin bir ürünü olan Halkların Demokratik Kongresi, 1.Genel Kurulu ile geçtiğimiz kritik tarihi sürece damgasını vurma potansiyeli taşıyor. Bu yüzdendir ki AKP-Fetullah Faşizminin ve Medyasının da dizlerini titretiyor ve saldırı hedefinde duruyor. AKP-Fetullah faşist koalisyonunun asıl ana-gizli gündemi olması, HDK'nın devrimci-dönüştürücü tek ana muhalefet olmasından ve ezilen, sömürülen, baskı altında tutulan, hakları inkar edilen, kadın, genç bütün toplumsal kesimleri bağrında taşımasından ileri geliyor. Ve şimdi Parti kurma kararı ile bu birlik hem daha da genişleyecek ve yeni kitlelerle beslenecek hem de alternatif toplumsal sistem projeleriyle diktatörlüğe giden yolda devletleşen AKP- Fetullah Faşizmine karşı mücadele ve direnişin de adresi olacak. Bizlere de düşen HDK'li kimliğimizle, halkların içinden akıp gelen yeni bir siyaset tarzı, dili ve mantığını oluşturmak için kendimizi dönüştürmek ve sınırsızca kitlelere açılmaktır... Denizlerin, Mahirlerin, Kaypakkayaların ve Mazlumların bizden beklediği tarihsel görev budur.


HDK'nin Ortadoğu ile ilgili aldığı karar şöyle: "Ortadoğu ile ilgili karar: Halkların Demokratik Kongresi, kapitalist merkezlerdeki toplumsal mücadele örgütleri ve hareketleri ile daha yakından ve doğrudan ilişkilere girmeli, kapitalizme karşı gelişen mücadeleler ile dayanışma içinde olmalı, uluslararası dayanışmanın güncel örneklerini geliştirmelidir.

HDK için bölge halklarına dayatılan, "mevcut durumun devamı" kabul edilemez. Ancak "emperyalist müdahale" karşısında tutum alarak somut adımlar atmak gerekiyor. HDK'nin, emperyalist güçlerin işgal politikalarına ve Türkiye devletinin yayılmacı politikalarına yönelik olarak, savaş karşıtı ortak bir tutum ve mücadele örgütlemesi, bölgedeki tüm savaş karşıtı güçlerle bu mücadeleyi dayanışma içinde genişleterek örmesi gerekiyor. Filistin'de siyonizmin ceberrutluğuna karşı 2500 tutsağın sürdürdüğü açlık grevini farklı etkinliklerle destekler."

Kürt sorununu çözümü için somut talepler etrafında siyasi kampanyalar örgütleme kararı alan HDK, "HDK, çatışmanın sona erdirilmesi ve demokratik çözüm mekanizmalarının devreye sokularak dolaysız ve dolaylı müzakerelerin başlatılması talepleri doğrultusundaki faaliyetlerini sürdürür" kararını aldı.

HDK, parti ile ilgili olarak şu kararı aldı: "Halkların Demokratik Kongresi, bir mücadele ortaklığı ve AKP karşısında ana muhalefet olma iddiasını gerçek kılmalı, bu iddiayı inşa etmek için somut adımlar atmalıdır. HDK, Türkiye’deki düzene yönelik bütün itirazları gerçek bir muhalefet zemininde birleştirmek, toplumsal muhalefetin sesi ve kürsüsü olmak, bunu bir iktidar alternatifi olarak güçlendirmek, özgür, demokratik ve eşitlikçi bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterebilmek durumundadır.

HDK, işçi ve emekçi hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin, baskı altındaki azınlıkların, kadın kurtuluş hareketinin, insan hakları savunucularının, özgürlükçü bir laikliği savunan inanç sahiplerinin, doğa ve çevre hakları için mücadele eden ekoloji hareketinin, Alevi toplumunun muhalefetinin, küçük üretici köylülerin ve tarım emekçilerinin, kent yoksulları hareketlerinin, engellilerin yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ardından da genel seçimlerde birlikte davranmasının zeminini olgunlaştırmalıdır.

HDK, bu amaçla yerel seçimler öncesinde, Kongre niteliğini ortadan kaldırmayacak, aksine daha da güçlendirecek bir çalışma sürdürürken, Kongre bünyesinde yerel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve genel seçimlere müdahale edecek bir partinin kurulması, Kongre dışında kalan güçleri de mücadele ortaklığına ve seçim ittifakına çekilmesi adımlarını atmalıdır. Partinin kurulması süreci bir takvime bağlanmalıdır.

PARTİ NASIL OLACAK?

HDK'nin kuracağı parti, kongre içinde bir yapı olacak. Kongre'nin bütün ilkelerini ve politik yaklaşımlarını benimseyecek. Yerel seçimlere, genel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma sürecinde etkin olacak. Kongre bileşenlerinin seçimlere birlikte ve ortak adaylarla girebilmelerinin ve faaliyet sürdürebilmelerinin; ayrıca Kongre dışında yer alan siyasal partiler ve oluşumlar dahil her türden örgütlenmenin de bir seçim ittifakına katılabilmesinin bir aracı olacak.
HDK Gençlik Meclisi'nin yürüttüğü "tutuklu öğrencilere özgürlük" kampanyasının HDK'nin örgütlü tüm alanlarda gündeme alınması ve 3 Haziran mitinginin örgütlenmesinde HDK'nin de yer alması kararı alındı.
Genel Kurul'da TMY'ye karşı mücadele eden Milyonlar Adalet İstiyor İnisiyatifi'nin eylemlerini destekleme kararı da alınırken, Demokratik Özerklik ile ilgili il ve ilçelerde halkı bilgilendiren toplantılar yapılması kararlaştırıldı

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: