13 Mayıs 2012 Pazar

HDK: Halkların Kimlik Hakları Güvence Altına Alınmalı


HDK, bütün halkların kendi dilini ve kültürü serbestçe geliştirme ile emekçilerin grev, toplu sözleşme ve insanca yaşanacak bir ücret haklarının yeni anayasada yer alması gerektiğini belirtti.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 1. Genel Kurulu'nda ikinci gün çalışmaları komisyon raporlarının sunulmasıyla başladı. Anayasa Komisyonu adına konuşan Yıldız İmrek, HDK'nin demokratik anayasa için çalışacağını ilan etmesi gerektiğini belirtti, "Ayrıca yol temizliği olarak adlandıracağımız, TMY'nin kaldırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, tutuklu vekillerin, gazetecilerin, siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

İmrek, komisyonun belirlediği talepleri şöyle sıraladı:

"Bütün halkların kendi dilini ve kültürünü serbestçe geliştirmesi sağlanmalı.

Anadilde eğitim hakkı sağlanmalı.

Demokratik özerklik benimsenmeli.

Düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüğü güvenceye alınmalı.

Devlet laik olmalı, inanç ve inançsızlıklara eşit olmalı.

Tüm çalışanlar için sendika ve grev hakkı anayasal güvenceye bağlanmalı.

Kadınlara her alanda eşit temsil hakkı tanınmalı.

Her türlü ayrımcılık yasaklanmalı.

Devletin nefret cinayetlerini önlenmesi konusundaki yükümlülükleri açıkça belirlenmeli.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı.

Özel yetkili mahkemeler, askeri mahkemeler, her türlü olağanüstü yargı organları kaldırılmalı.

Bilim, sanat ve kültür özgür olmalı.

Zorunlu din dersi kaldırılmalı.

MGK, Atatürk Dil ve Kültür Vakfı, DDT, YÖK, RTÜK kaldırılmalı.

Seçim barajlarına ve siyasi yasaklara son verilmeli.

Barış hakkı tanınmalı.

Vicdani ret hak olarak tanınmalı.

Direnme hakkı tanınmalı.

Suya parasız erişim hakkı sağlanmalı.

Kültürel ve doğal zenginlikler korunmalı."


'ANAYASA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMELİ'

İmrek'in sunumunun ardından söz alan Gençay Gürsoy, "AKP Kürt sorununu ucuza kapatmaya çalışarak, anayasa sürecini tamamlayabilir. Referandum sürecinde olduğu gibi, anayasa değişikliğinde 'Hiç yoktan iyidir' yaklaşımına düşülmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Subutay Açık, 10 aydır İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrite dikkat çekerek, "Yeni anayasada da Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı yer bulmalı. Kürtlerin siyasi statü hakkı da tanınmalıdır" dedi.

Sabahat Tuncel, "Özerkliğin bütün Türkiye için olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece 'Kürtlere statü' ifadesinin HDK'nin yapısına uygun bir yapı değil. Kürtlerin dışında kalan Lazlar, Çerkesler, diğer halklar ne olacak?" diye konuştu.

Tartışmaların sonunda anayasa komisyonunun raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

'CANLI YAŞAMI MERKEZLİ POLİTİKA'

Katılımcıların önerileri doğrultusunda Ekoloji Komisyonu'nun sunduğu rapor da kabul edildi. Raporda, "Ekoloji mücadelesi sömürü düzeni kapitalizme, neo-liberal politikalara karşı duruşumuzdur. Sürdürülebilir kalkınma denilen yıkım politikalarına net bir biçimde karşı durarak, canlı yaşamı merkezli politikayı yaygınlaştırmayı ve halkların karar alma süreçlerine katılımı esas alır" denildi.

Rapora ilişkin konuşan delegeler, HDK'nin ekoloji mücadelesi içinde aktif bir biçimde yer alması ve bütünlüklü bir politika oluşturması gerektiğini belirtti.

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: