17 Mart 2010 Çarşamba

Yasakli Harfler ; Q, W, X

Düşüncelerin,Harflerin, kelimelerin, cümlelerin ve nihayet dillerin bütünüyle yasaklanabıldığı ve siyasallaştığı bir toplumda yaşamaktayız;bu durum özel olarak Kürt dilinin yasaklanmasını ve yok sayılmasının sonucunu beraberinde getirmektedir...

Düşünceler,Kelimeler bir nesneyi,olguyu ifade ettiği için siyasileşmesine anlam yüklemek mümkün olarak algılanabilse bile harflerin sıyasılaşması ve beraberinde yasaklama getirilmesi Türk tarzı ve Şifası bulunmayan ırkçılığın siyasalaşmaya hakım olma başarısı olarak değerlendirmek gerek.

Malum Türkiyede Demokrasi,Hukuk kağıt üzerinde mükemmel olmasada vardır.Ancak o hukuka pratikte yön veren Şifasız ırkçılıkla donanmış hasta kafalar yürütmektedir.  Kağıt üzerinde olan Hukuk bile hayat bulmadığı için yasaklanan Düşünceler,

Kelimeler,harfler siyasi baskı,inkar ve yok saymaya malzemesi olarak kulanmaktadır.

Q, W, X harflerinin yasaklanmasının gerekçesinde bu harflerin Türkçe alfabede olmaması olarak gösterilmektedir.

Oysa Q, W, X harflerinin,Türk alfabesinin de kulanlığı Latinceye ait olmakla beraber Türkiye'de kabul görmediği yönü Kürtçe dilinde kulanılmasıdır.

Dünyanın bir çok dilinde var olan Q, W, X harfleri Türkçe alfabesinde yok diye yasaklanabilmektedir.

Ama yanlış anlaşilımasın bu harfleri almancada,ingilizcede,Fransızcada,italyancada veya başka dillerde kulanmak serbest sadece kurtçe’de kulanıldığı zaman o malum harf kanunu devreye giriyor ve yasaklanılıyor.

Hatta Türk iyede (km) harfinin okunuşu, söylenişi bile başlı başına bir olay olarak karşımızda durmaktadır.

(Be),(ce),(fm),(he), gibi sessiz harflerin okunmasında bu sesleri çıkarırken iş (ke) sesine gelince bambaşka bir okunma tarzı ortaya çıkıyor ki bu okuma tarzı Türkçe dil yapılanmasına ters bir okuma yöntemi olmasına rağmen Şifası bulunmayan ırkçılığın pençesine düşmüşlerin icadı olsa gerek.

Ağızla zıkır edilmeyen ama her resmi düşünce esirinin karnında söylediği (ke), Kürdistan özgürlük mücadelesini yürüten Pe.Ke.Ke.nin adıyla da bir özdeşlik kurulabilen ses olduğu için yasak kapsamındadır.

Bütün resmi kaynaklarda,kurumlarda bu sesi daima vurgulu ve baskılı olarak "Ka" biçimiyle söylerler, okurlar.

Doğru okuma biçimi Türkiye’yi böleceği için ısrarla yanlış okumayı tercih ederler.

Resmi Türkçü yaklaşım Q, W, X harfler için de (ke) harfine benzer bir hezeyan mevcuttur.

İçinde (W) barındırdığı,Kürt ve Mezopotamya halklarının Kutsal bayrami NEWROZ yıllarca yasaklandı.Kürt halkının inançlı direnişi

karşısında “Nevruz“olarak kutlamalara izin verildi. Ama halk"Newroz" biçimiyle Fiili bir kararlılıkla kutlamaya davam etti.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi Türkçe'de olmayan harfleri bir mecburiyet,baskı yöntemiyle dayatmak,harflerin varlığını ve doğruluğunu ortadan kaldırmaz;hele  Türkçe'de kulanılan harflerle yerini doldurmak mümkün değildir.

Tipli bunca yildir yatılı bölge okulları ve kışlada Kürt gençlerini asimile etmeye başaramadıkları gibi bu harf psikolojisinden’de başarı sağlanması mumkun olmayacaktır.

Türkçü ırkçı Bölücüler ısrarla Türkçe alfabeden söz etmektedirler oysa doğrusu Türkçe diye bir alfabe yoktur ve hiç bir zamanda olmadı.

Bu gün Türkçe bir alfabeden bahsetmek, Latinlerin de Türk olduğunu söylemekle eş anlamlıdır.

Bu doğru görüş Bölücü Türkçü ırkçıları hayal kırıklığına uğratsa ve Türkçülük teorileri ayaklar altına alın sada kulanılan alfabe Latin alfabesidir ve Türkçe ile bir ilgisinin bulunmadığı ortadadır.


Mahmut Aslan

Hiç yorum yok: