16 Temmuz 2012 Pazartesi

AKP-Fetullah Faşizmi Büyük Bir Saldırıya Hazırlanıyor
 • Türk medyası son yıllarda “ülkenin birlik beraberliğinden yana” ve doğal olarak PKK karşıtı, AKP’ye angaje olmuş silik tipleri konuşturuyor. Oluşturmak istedikleri bir algının malzemesi yapıyorlar bu kalitesiz madenlerden! O  algı da şu: Kürdistan’da PKK’nin eşsiz bedellerle geliştirmiş olduğu demokratik ulusal birliğin aslında tüm Kürtleri kapsamadığı imajını oluşturmak. Ve tabii ki bu şekilde hem birliği parçalamak hem de işbirlikçi ihaneti yeniden örgütlemektir. Devletin paramiliterlerini bu yüzden salıverdiler. Gurbet kuşlarını bu yüzden geri getirdiler. Sözüm ona cemaatler, STK’lar “PKK, otoritesine biat etmeyenlere böyle davranmaya devam ederse, Kürtler arasında iç savaş çıkar. Biz de kendimizi ifade etmek istiyoruz Kürdistan’da” diyorlarmış. Amaç belli. Kürdistan’a ihaneti örgütlemek. Bunun için de önce çok çeşitli siyasi güç varmış algısı yaratıyorlar. Suni döllenme ile hain bir Kürt oluşum geliştiriyorlar.

 • AKP Kürt İhanetini Örgütlüyor

 • Ancak fena yanılıyorlar. PKK’nin ulaşıp örgütleyemediği bu Kürtler AKP’nin bu politikaları sayesinde Kürtlükleri’nin farkına varacaklar belki. Ama asla Kürtlerin nezdinde bir haklı-meşru konum elde edemezler. Nedeni çok basittir. Kürdistan’da sömürgeciliğe karşı savaşmamış hiçbir güç, Kürtlük iddiasında bulunamaz. Bulunsa da tek bir Kürdü yanında bulamaz. AKP faşizminin tepside onlara yönetecekleri bir ulusu sunacağını hayal ediyorlar. Bu hain ve gafil damar yakın dönemde Kürdistan isyanlarına karşı örgütlenmiş Mala Emeré Mihé’ye, Eminé Perixané’ye, Hamidiye alaylarına, İdrisé Bitlisi’ye kadar gidiyor. Bu hain damar son olarak kemalist rejimin isyanları bastırmasından sonra Adalet Parti iktidarı döneminde ortaya çıkıp devletle bütünleşmişlerdir. Bugün AKP de kemalist uygulamayı devralmış ve uyguluyor. Özgürlük, adalet ve eşitlik isteyen Kürdü yok ederken, mazlum ve masum Kürt halkının kurtuluşu için tek bir sözü, eylemi olmayan hain kürdü ikame etmek istiyor. Bunlara devrim artığı muamelesi yapılıyor. Ama artık çok geç ve bu hainlerin 30 yılın direnişinin mirasına konup, rantını kişisel ve ailesel çıkarlarına peşkeş çekme şansları yoktur.

 • İkincisi; Türk faşizminin paramiliter kontraları (hizbişeytan ve korucular) Kürdistan halkının nefretini kazanmış tetikçilerdir. AKP şimdi bu tetikçileri de siyasallaştırmak istemektedir. Onbinlerce sivilin katliamından sorumlu bu paramiliter çetelerin Kürdistan halkının temsilcisi haline getirilmeleri mümkün mü? Bu çetelerin Kürdistan halkının talepleriyle ilgileri yok ki? Aksine meşru ve haklı taleplerine karşı devletin saflarında savaşmış paralı askerlerdir.  O halde bu kesimlerin ve eski isyanlarda devletin yanında yer almış işbirlikçi çevrelerin öne çıkarılmasının temel nedeni Kürdistan halkının birliğini bozmaktır.

 • Bu plana bilinçli katılan hainler, sanki sömürgecilikle yıllardır savaşıyorlar, sanki Kürt ve Kürdistan değerleri için emek verip sıradan bir talebin sahibi olmuşlar da, elde kazanımları var da PKK bunların elinde alıyormuş havası içinde konuşuyorlar. Bunlar Kürtlerin hakları için değil de olsa olsa devletin emir vermesiyle birlikte yine paramiliter rollerini oynayabilirler.

 • PKK Dikkatli Olmalı

 • AKP faşizminin bu planda kararlı olduğu anlaşılıyor. Tarihte Pax Roma, günümüzde Pax Americana  diye anılan, güçlünün barışını dayatıyor. Beşir Atalay bunu itiraf etti. Türk devleti kendisini güçlü görüyor ve Kürtlerin direnişini kırmak suretiyle barışın geleceğine inanıyor ve bunu uygulamak istiyor. Aralıksız süren askeri ve siyasi operasyonların amacı budur. Kürt hainlerinin öne çıkarılmasının amacı budur. Aksini düşünmek mümkün değil. Kürt kıyımı sürerken devletin çözüm için hazırlık yaptığına inanmak için saf olmak gerekiyor. 

 • PKK bu dönemde son derece dikkatli olmalıdır. Diplomatik girişimlere aldanmaması ve askeri tedbirleri derinleştirmesi gerekiyor. Kritik bir eşikten geçiyoruz. Hitlerin Hitler olabilmesi için büyük bir savaşa girişmesi ve başarması gerekiyordu ve yaptı da.  Tayyip tek devletin, tek milletin, tek dinin, tek dilin TEK ADAMI olmak istiyor. Türkiye’de tek adam olabilmenin, tek adam olarak kabul görebilmenin bir tek şartı vardır. O da Kürt katliamını başarmaktır. Şu anda Beşir Atalay’ın “çok yönlü çalışmamız sürüyor, teslim almaya kadar gidecek bir süreç yaşanıyor” dediği şey, gerillanın, halkın tasfiyesidir. Sri Lanka modelidir. AKP devleti, ABD ve Güney güçlerini teknik ve fiziki destek gücü olarak ikna etmiş durumdalar. Tayyip bu saldırıyı düzenleyecektir. Onun yeni Mustafa Kemal veya Hitler olmasının kapısını böyle bir saldırıyla gelecek bir zafer açacaktır. Bütün her şey buna göre planlanmıştır. İç şartlar buna uygun hale getirilmiştir. Dış ittifaklar da öyle. Pax Tayyip, onu ebedi lider yapar.

 • Tayyip Nasıl Tek Adam Olabilir?

 • Peki başarma şansı var mıdır? Başarma olasılığı zayıf da olsa vardır. Bu zayıf olasılık, Türk devletinin gücüyle ilgili bir durum değildir. Tamamen PKK’nin tutumuyla ilgilidir. PKK’nin direnişi bu zayıf olasılığı tümden ortadan da kaldırabilir. Bu, Tayyip’e nefes aldırmamakla mümkündür. Tayyip ustalık dönemine yükselişini PKK-İran savaşına borçluydu. PKK gerilla operasyonlarını şu veya bu nedenle durdurursa hem askeri hem siyasal tasfiye olasılığı artar. Başka bir deyişle Tayyip TEK ADAM olur. Sadece Kürtlerin değil, tüm Türkiye’nin kaderi aslında PKK’nin elinde. Bu faşist teröre karşı direnen tek güçtür. Bunu sürdürmesi halinde; yani faşist teröre karşı direnişle ayakta durması halinde, bu, hem Kürtlerin özgürlüğünü garantilemek olacak hem de DİNCİ-FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜN ilanını engellemiş olacaktır. Aynı zamanda Türkiye halklarının, emekçilerinin, demokratik güçlerinin demokratik direniş cephesinin kuruluşunu hızlandıracaktır.

 • Kürtlerin faili belli katillerinin (dinci faşist AKP) Kürtleri, faili meçhul cinayet işleyen katillerle (kemalist faşistlerle) tehdit etmesi aptalca bir şeydir. Kimse bu şantaj politikalara boyun eğmez. Kemalistler Kürt yurtseverleri gayri resmi katlediyordu, AKP Roboski’de olduğu gibi resmi yollarla katlediyor. Fark yöntemdedir ama sonuç aynıdır. Kürtlere geri adım attırma amaçlı bu tehditkar politikalar, sadece yeni katliamlara zemin hazırlamak için dile getirilmektedir.

 • Arkadaşlar, Tayyip Tamamdır… 

 • Hababam Sınıfı serisinin bir bölümünde Ekrem hoca öğrencilerin ısrarına dayanmaz ve binicilikteki “ustalığını” göstermek için ata biner. Ancak biner binmez at dört nalla koşmaya başlar. İnek Şaban, Ekrem’in başına gelecekleri tahmin ettiği için sevinçle arkadaşlarına döner ve ellerini şakırdatarak “arkadaşlar sizlere ömür Ekrem hoca tamamdır” der. Ekrem hoca bir kaç gün sonra çıkageldiğinde tanınmaz haldedir. Eski bilgiçlik havalarından eser yok. “Ne bu halin” diyenlere “at beni kaçırdı” itirafında bulunur.

 • Biz de Roboski katliamından sonra, Tayyip Erdoğan’ın zulmüne uğrayanlara diyoruz ki “sizlere ömür, Tayyip tamamdır.” At, insanların baş edemediği Ekrem hocaya öyle bir ders vermişti ki, uslanmaması imkansızdı. Deli Ekremi akıllı yapmıştı. Tabi epey hırpalayarak, yara bere içinde bırakarak, anyayı konyayı göstererek bunu yapmıştı. Tayyip’in atı da Roboski katliamıdır. Roboski’den sonra Tayyip tanınmaz hale geldi. Psikolojisi bozuldu. Artık maske takma gereği duymuyor. Faşist yüzü ile sahnelerde boy gösteriyor. Tırmandığı zirveden inişe geçmiştir. Roboski katliamını siyaseten savunması, seleflerinin yoluna girdiğini gösteriyor. Galiba şu anda kavgalı olmadığı iki kişi var. Biri “başbakan bana fırça atabilir ama henüz atmadı” diyen Metiner; diğeri ise eşi Emine.  Ondan da emin olmamak lazım ya. Bunun dışında herkesle kavgalıdır. Y. Şafak’ı, Zamanı azarlıyor, yazarlarının işine son veriyor. Taraf’a bile küs. Artık varın, diğer medyayı siz düşünün.

 • Roboski, Tayyip’in kimyasını bozmuştur. Psikolojinin yanında aklının fontları da virüs yemiş durumda. Erken bunalım diyenler de yok değil. Son örneği de CHP’yi Suriye konusunda uyarırken yaptığı konuşmadaki maddi ve teknik hataların iç içe geçmiş olmasıdır. Dedi ki, “İsrail öldürünce suç oluyor da Esad öldürünce neden suç olmuyor.”  Bu sözler daha iki yıl önce İsrail’e “one minute” çekmiş birine ait. Bu cümlenin açık anlamı, Tayyip İsrail’i savunuyor! Çünkü CHP İsrail karşıtı! Anlaşılan ABD’nin günlük telkinleri ile anlık manevra yapan Tayyip, kontrolü iyice kaybetmiş durumda. “Arkadaşlar… Tayyip tamamdır.”


 • Aslan Pasur

 • 11.06.12

 • apasur84@mynet.com

 • 11/06/2012

Hiç yorum yok: