16 Ekim 2011 Pazar

Halklar Gerçeği Kongresi'ne Doğru


Kongre Girişimi’nin Ankara’da yaptığı kurultayın ikinci gününde Halklar Gerçeği Kongresi’nin toplanması kararı alındı.

Kongre’nin ikinci günü program taslağı üzerinde yoğun tartışmalara sahne oldu. Delegeler "Kürt sorunu, barış ve demokratik çözüm" başlıklı maddeye ilişkin, "Demokratik Özerkliğin Türkiye projesi olduğu" ifadesinin yer alması ve demokratik özerkliğin desteklenmesi önerisinde bulundular.

Öneriler üzerine söz alan Program Çalışma Komisyonu üyesi Alp Altınörs, programı oluşturma sürecinde de "demokratik özerklik" konusunun yoğun şekilde tartışıldığını belirterek, konunun kongre içerisinde daha tartışılması gerektiğini vurguladı.

Altınörs, tartışmalar nedeniyle “denge gözetilerek” ilgili maddenin aynen bırakılması yönünde karar aldıklarını kaydetti. Altınörs, program taslağının 14. maddesinin de demokratik özerklik ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Altınörs’ün dikkat çektiği taslak programın 14. Maddesinde şular belirtiliyor: "Kongremiz merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetini, demokrasinin kazanılmasının önünde önemli bir engel olarak görür. Askerî-sivil bürokrasinin egemenliğine karşı, halkın kendi kendini yönetebileceği mekanizmaların geliştirilmesini savunur ve bu uğurda mücadele eder."

Değişiklik önerilerinin yapıldığı 20. Maddede ise şunlar belirtiliyor: "Kongremiz, tüm kimliklerin farklılıklarıyla varlığını korumayı savunur; eşit ve özgür yurttaşlık hukuku içerisinde yaşama hakkına sahip olduklarını, temel bir ilke olarak kabul eder. Kürt halkının temel hak ve özgürlüklerine bu ilkesel tutum çerçevesinde yaklaşan Kongremiz, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana çözümsüzlüğe mahkûm edilen Kürt sorununun, barışçıl demokratik ve eşit haklara dayalı çözümünü savunur, bunun için mücadele eder. Kongremiz, Kürt halkının Demokratik Özerklik kararını, Kürt sorununun çözümünde önemli bir girişim olarak değerlendirir. Demokratik Özerkliğin, aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacağını savunur."

Kongrede bir delegenin ulusal kimliklere "Türk" kelimesinin de eklenmesi önerisi ise delegelerin çoğunluğu tarafından reddedildi.

Kimlik tartışmaları üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halklar Gerçeği Kongresi’nin toplanması önerisinde bulundu. Önder, "Bir halk kendini nasıl tanımlamak istiyorsa, öyle tanımlamalı. Bir Halklar Gerçeği Kongresi yapalım ve bu kongrenin sonuçlarını program ve tüzüğe ekleyelim. Kongrede bunu karar altına alsın, gündemimize alalım, 3 ay içinde bunu yapalım" diye konuştu.

Divan, programla ilgili tartışma ve öneriler ardından gelen bir önergeyi kongreye sundu. Önergede, programın mevcut haliyle kabul edilmesi, 6 ay sonra yapılacak kongrede program ve tüzükte yenilik yapılması, Halklar Gerçeği Kongresi’nin kurulması ve bu kongrede Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun oluşumuna gidilmesi yer aldı. Önerge, delegeler tarafından kabul edildi.

Hiç yorum yok: