24 Temmuz 2012 Salı

KCK: Suriye'deki Kürtlerin Mücadelesini Destekliyoruz


Behdinan - KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Batı Kürdistan’da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Kürt organizasyonlar arasında kurulan birliğin arkasında olduklarını belirterek, “Kürt halkı, Suriye’nin demokratik birliği çerçevesinde kendi doğal haklarını almayı talep etmektedir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Batı Kürdistan’da Kürtleri temsil için oluşturulan “Kürt Yüksek Heyeti” sistemini doğru bulduklarını belirtirken, Türk medyasındaki Kürt karşıtı yayınlara da tepki gösterdi.

KCK’nin açıklaması şöyle: “Bölgemizde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çerçevede Suriye’de giderek tırmanan gerilim, durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Suriye’de yaşanan iç çatışmaların bölgesel bir savaşa doğru ilerleme emarelerini taşıdığı bu kritik süreçte, Suriye toplumunu oluşturan halkların ortaya koyacağı irade ve mücadele belirleyici bir role sahiptir. Suriye’deki demokratik mücadelede önemli bir yere sahip olan Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesi her türlü şiddete karşı kendi öz gücüne dayalı siyasi bir mücadele olarak gelişim göstermiş ve önemli bir düzey kazanmıştır.

KÜRTLER TARİHTEN DERS ÇIKARDI

Batı Kürdistan halkımız; Suriye’de sömürgecilik politikasının ve inkarın ortadan kaldırılması, Kürt halkının doğal ulusal haklarının tanınması, Suriye’de yaşayan tüm halkların bir arada özgür demokratik birlik temelinde eşitçe yaşaması için uzun yıllardır mücadele yürütmüş ve büyük bedeller vermiştir. Bu mücadele, özellikle 2011 yılının başından itibaren cereyan eden gelişmelerin ortaya çıkardığı koşullar ve zeminle birlikte daha da güçlenme imkanı bulmuştur. Görüyoruz ki, tarihten ders çıkaran bu parçadaki Kürt siyaseti, bu gelişmeleri en doğru bir biçimde değerlendirerek hem Kürt sorununun çözümü açısından hem Suriye’nin demokratikleşmesi açısından çözüm projesini ortaya koymuş, politika belirlemiş ve bu doğrultuda doğru ve yerinde adımlar atmıştır.

Bu aşamada, tüm Kürt örgütlerinin kendi aralarında birlik oluşturmalarını Suriye Kürtleri adına hareket edecek bir yüksek heyetin inisiyatifinde ortaklaşmaları çok önemli ve değerli bir karar olmuştur. Bundan böyle yaşanacak tüm gelişmelerin bütün Kürt kesimlerini temsil eden yüksek heyetin inisiyatifinde yürütülmesi ve sürecin yönlendirilmesi çözümleyici olacaktır.

YÜKSEK KÜRT KONSEYİ SİSTEMİNİ DOĞRU BULUYORUZ

Biz Hareket olarak; bu parçada yaşanacak gelişmelerin herhangi bir parti ya da örgüt adına değil; halkımızın ortak ulusal iradesini temsil etme konumunda bulunan Kürt Yüksek Heyetinin ve ona bağlı oluşturulacak sistemi doğru buluyor, bu sistemin hayata geçmesi temelinde halkımızın bu parçadaki özgürlük mücadelesini destekliyoruz. Batı Kürdistan’daki tüm halkımızı bu birlik etrafında birleşmeye ve kenetlenmeye çağırıyoruz. Yine, Suriye’nin demokratik birliğinden ve halkların özgürlüğünden yana olan tüm kesimleri ve çevreleri Kürt halkının bu parçada ortaya çıkardığı ulusal iradeye saygı duymaya ve tanımaya çağırıyoruz.

SURİYE’NİN DEMOKRATİK BİRLİĞİ

Suriye’de bulunan tüm Kürt partilerinin programı, ne başka bir parçayla birleşme ne de ayrılma gibi bir hedef taşımamaktadır. Buradaki Kürt halkı, Suriye’nin demokratik birliği çerçevesinde kendi doğal haklarını almayı talep etmektedir. Kürt halkı, birlikte yaşadığı Arap, Dürzi, Asuri, Ermeni, Alevi ve farklı inançlara sahip olan kesimlerle demokratik, eşit ve özgür yaşamın tesisini her koşul altında savunmuştur. Halkların kardeşliği ve demokratik Suriye’nin birliği içerisinde özgürlüğüne kavuşma biçimindeki amaçlarını her vesileyle ifade eden Kürt siyasi temsilcileri, bunun bir stratejik yaklaşım olduğunu vurgulamışlardır.

TÜRK BASININI TAVRI ŞARTLANMIŞ BİR DÜŞMANLIĞIN SONUCU

Bu gerçeğe rağmen özellikle Türk basınının ve değişik siyasi çevrelerin Suriye’deki Kürtlerin kendi haklarına ulaşma mücadelesini çarpıtarak hedef göstermesi Kürt halkına karşı şartlanmış düşmanlığın bir sonucudur. Suriye’deki halkımızın iradesi üzerinde kuşku ve muğlaklık yaratma amaçlı aslı astarı olmayan bir takım iddiaların ortaya atılması maksatlı ve kötü emellidir. Hareketimizin siyasi ve askeri kadrosu Suriye’de bulunmamaktadır. Kürt ulusal birliğinin sağlanmasını ve haklarını elde etmesini tehlikeli görenler, Suriye’nin parçalanmasından, etnik ve mezhepsel çatışmalardan, iç savaştan medet uman hegemonyacı anlayış sahipleridir.

SURİYE’DE KÜRT TOPLUMUNUN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ

Suriye’de herkes adım adım kendi belde ve şehirlerinin yönetimine el koyarken, doğal olarak bazı Kürt yerleşim yerlerinde de buradaki halkımızın ortak iradesiyle kendi yönetimlerini kurma yönündeki girişimlerini telaşla karşılayanlar halkların özgürlüğünden korkan kesimlerdir. Eğer Suriye toplumu özgürleşiyorsa elbette Kürtler de özgürleşecektir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunun karşısında yapılması gereken tüm Suriye halklarının ve buradaki Kürt toplumunun özgür iradesine saygı duymaktır.

Biz Hareket olarak, halkımızın bu parçada kurduğu birliğin arkasında olduğumuzu, Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve demokratik özgür yaşamı çerçevesinde Kürt halkının haklarına kavuşması için verdiği mücadeleyi desteklediğimizi belirtiyoruz. Başta tüm Kürdistan parçaları olmak üzere ve tüm demokratik çevrelerin de Ortadoğu’da halkların kardeşliği, barışı, eşit ve özgür geleceğinin tesisi için gereken destek ve dayanışma içinde olmalarını tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.”


ANF

Hiç yorum yok: