20 Temmuz 2012 Cuma

HDK'nin Parti Çalışması İlerliyor

HDK, Ekim-Kasım ayında kurmayı planladığı parti için tüzük ve program taslaklarını hazırladı. Kurucular Kurulu'nun oluşturulması aşamasına gelen HDK'nin partisi demokratik halk iktidarı için seçimlere müdahale edecek.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Ekim-Kasım ayında kurmayı planladığı parti için çalışmalarını sürdürüyor. Kongre içinde oluşturulan Parti Komisyonu, program ve tüzlük taslaklarını hazırladı.

Programın temel fikri; demokratik halk iktidarını kurmak. Parti de, bunun için seçimlere müdahale edecek bir araç olacak. Başka bir ifadeyle, HDK'nin seçimlerdeki faaliyeti olacak. Parti programı "Esas olan HDK'dir. Bağlayıcı tartışmalar HDK'de yapılacak" fikrinin altını çiziyor.

Tüzük taslağı ise seçimlere katılma yeterliliğini kazanacak şekilde hazırlandı. Amaç, 45 ilde partiyi örgütleyerek seçimlere katılmak.

KURUCULAR KURULU OLUŞTURULACAK

Program ve tüzük taslaklarının hazırlanmasının ardından sıra Kurucular Kurulu'na geldi. Kurul için, "HDK vizyonu ve misyonunu somutlayacak bir liste" oluşturulması amaçlanıyor.

Parti kurulması çalışmaları kapsamında yapılacak bir başka faaliyet ise, çeşitli sosyal kesimler ile her ulusal ve inanç topluluğundan temsilciler ile görüşüp, partiye katılmalarını istemek olacak. Bunun için oluşturulacak olan Diyalog Komisyonu, gerekli görüşmeleri gerçekleştirecek.

PARTİ İÇİN NE KARARI ALINMIŞTI?

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan 1. Olağan Genel Kurulu'nda parti ile ilgili alınan karar şöyleydi: "HDK, parti ile ilgili olarak şu kararı aldı: "Halkların Demokratik Kongresi, bir mücadele ortaklığı ve AKP karşısında ana muhalefet olma iddiasını gerçek kılmalı, bu iddiayı inşa etmek için somut adımlar atmalıdır. HDK, Türkiye’deki düzene yönelik bütün itirazları gerçek bir muhalefet zemininde birleştirmek, toplumsal muhalefetin sesi ve kürsüsü olmak, bunu bir iktidar alternatifi olarak güçlendirmek, özgür, demokratik ve eşitlikçi bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterebilmek durumundadır.

HDK, işçi ve emekçi hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin, baskı altındaki azınlıkların, kadın kurtuluş hareketinin, insan hakları savunucularının, özgürlükçü bir laikliği savunan inanç sahiplerinin, doğa ve çevre hakları için mücadele eden ekoloji hareketinin, Alevi toplumunun muhalefetinin, küçük üretici köylülerin ve tarım emekçilerinin, kent yoksulları hareketlerinin, engellilerin yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ardından da genel seçimlerde birlikte davranmasının zeminini olgunlaştırmalıdır.

HDK, bu amaçla yerel seçimler öncesinde, Kongre niteliğini ortadan kaldırmayacak, aksine daha da güçlendirecek bir çalışma sürdürürken, Kongre bünyesinde yerel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve genel seçimlere müdahale edecek bir partinin kurulması, Kongre dışında kalan güçleri de mücadele ortaklığına ve seçim ittifakına çekilmesi adımlarını atmalıdır. Partinin kurulması süreci bir takvime bağlanmalıdır.


PARTİ NASIL OLACAK?

HDK'nin kuracağı parti, kongre içinde bir yapı olacak. Kongre'nin bütün ilkelerini ve politik yaklaşımlarını benimseyecek. Yerel seçimlere, genel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma sürecinde etkin olacak. Kongre bileşenlerinin seçimlere birlikte ve ortak adaylarla girebilmelerinin ve faaliyet sürdürebilmelerinin; ayrıca Kongre dışında yer alan siyasal partiler ve oluşumlar dahil her türden örgütlenmenin de bir seçim ittifakına katılabilmesinin bir aracı olacak.


ANF

Hiç yorum yok: