15 Ekim 2011 Cumartesi

Kongre Girişimi 800 Delegeyle Toplandı
Uzun zamandır hazırlıkları sürdürülen Kongre Girişimi Kongresi Ankara’da başladı. Tüm muhalif kesimlerin bir çatı altında toplanmasının hedeflendiği, 2 gün sürecek olan kongrede, Girişim Kongresi’nin program ve tüzüğü tartışılarak karara bağlanacak.

Kongreye 20 bölgeden seçilen 800'ü aşkın delege yanı sıra, aralarında DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk, Milletvekilleri Hasip Kaplan, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Nursel Aydoğan ile EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ile sendika temsilcisi katıldı.

Kongrenin yapıldığı salona 13 dilde "Birleşiyoruz" yanısıra aralarında "Halklara ve inançlara eşitlik, özgürlük için birleşiyoruz", "Emperyalist saldırılara ve işgallere karşı birleşiyoruz", "homofobiye, transfobiye karşı birleşiyoruz", "Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm için birleşiyoruz" ve "erkek egemenliği ve cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğe karşı birleşiyoruz" yazılı pankartların da bulunduğu çok sayıda pankart asıldı.

Kürt, Lazc, Süryani, Mahalmi, Pomak, Roman, Ermeni, Rum, Çerkez, Gürcü, Alevi ile Afrika halklarından delegeler salondakileri ana dilleri ile selamladığı kongrenin başlangıcında “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları yükseldi.

Selamlamanın ardından eski milletvekili Akın Birdal başkanlığında divan seçimi yapıldı.

Kongre iki gün sürecek. İlk günde, program ve tüzük üzerine tartışmalar yapılarak, önerilerin değerlendirileceği komisyonlar oluşturulacak. Kongrenin isminin de bugünkü toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. İsme ilişkin önerilerde öne çıkan eğilim ‘Halkların Demokratik Kongresi’dir.

Kongrenin ikinci gününde ise partileşme gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Kongre, açılış konuşması ile devam ediyor.

Bu arada, kongre uydudan canlı olarak yayınlanmaktadır.

Uydu: Eutalsat

Frekans: 10984 horizontal (yatay)

3125 symbol Rate

3/4 fec

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: