15 Ekim 2011 Cumartesi

Kongre Katılımcılarından Ortak Mücadele Vurgusu


Kongre Girişimi'nin Türkiye Kongresi katılımcıları değişik halk ve topluluklar olarak sorunlarının ancak ortak mücadele ile aşılacağını belirterek, bunun için kongrenin yeni bir başlangıç olduğunu söylediler.

Ankara’da, 800’e aşkın delegenin katıldığı kongre katılımcıları, beklenti ve temennilerini ANF’ye anlattı:

Süleyman Sayar (Nusayri): “Nusayrileri temsilen buradayım. Nusayriler Arap Alevisi halktır. Etnik bakımından Arap, inanç bakımından Aleviyiz. Türkiye'de yaşayan Nusayrilerin hem etnik bakımdan, hem mezhepsel olarak sorunları var. İbadet yerleri belediye ve devlet tarafından desteklenmiyor. Asimilasyona uğruyoruz. Yeni nesil neredeyse hiç Arapça bilmiyor. Özümüzü unutuyoruz. Bu sorunları ve taleplerimizi kongreye taşımak için delege oldum. Sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak istiyoruz. Haklarımızın anayasal güvence altına alınması için mücadele etmek, dini bayramımızın resmiyet kazanması için mücadele etmek istiyoruz.”

Ramadan Güldür (Roman): “Romanların sesini duyurmak istiyorum. Kongrenin taslak metinlerinde bütün etnik kimlikler sayılırken, Romanların adı geçmedi. Bu durumun değişmesi için buradayım. Kürtlerin demokratik olarak çözümü, Romanların haklarını da kazandıracaktır.”

Hacay Yılmaz: “Kürt hareketiyle Türkiyeli sosyalistlerin, demokratlar ve Türk emekçilerin birliğinin adımı olarak görüyorum. Bu adımın gerçek bir alternatif olabileceği umudunu taşıdığım için bu girişimin içinde yer aldım. Bu birlikteliğin kamuoyunda bir dalga yaratabileceği ve giderek de kurumsallaşıp bir partiye dönüşebileceği beklentisi içerisindeyim.

Seyithan Korkmaz (İşçi): “İşçilerin birleşik mücadele beklentisi var. Türkiye'de üçüncü cephenin burada olgunlaşabileceğini düşünüyorum. Kongre, genel kitle üzerinde de büyük bir heyecan yarattı.”

Nihat Göktaş (Ölüm Orucu eylemcisi): “Gerek demokrasi, gerek insan hakları alanında mücadele eden kesimleri kapsayacak bir yapılanma. Toplumsal kesimlerin temsiliyetini sağlayacak bir yapılanma olacak. Ben de burada olmak istedim."

Hiç yorum yok: