27 Temmuz 2012 Cuma

PKK: Kürtler Özgür Geleceğini Kurma Kararlılığına Ulaştı


Behdinan - PKK Yürütme Komitesi, Öcalan’a tam izolasyonun birinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Öcalan özgürleşene kadar direnişi yükseltmeye çağırırken, “Artık Kürdistan halkı onurlu bir halk olarak Kürdistan topraklarında Önder Apo’dan aldığı ruh ve bilinçle kendi özgür geleceğini kurma kararlılığına ulaşmıştır. Kürdistan halkı artık Türk sömürgeciliğinin ve sisteminin olmadığı bir Kürdistan’ı düşünmeye ve inşa etmeye başlamıştır” dedi.

PKK Yürütme Komitesi, kenti internet sitesinde (http://www.pkkonline.com) yayınladığı mesajda, 13 yıldır İmralı’da tecrit altında tutulan Öcalan’ın direnişini selamlayarak, “AKP faşizmi Önder Apo’yu bütünüyle etkisizleştirmek ve nihayetinde yok etmek istediği için haftada bir gerçekleşen avukat görüşüne dahi tahammül edememiş, âdeta İmralı mezarlığına gömerek kendisini unutturacağını sanmıştır” diye belirtti.

Öcalan’ın dış dünya ile bağlantısının tamamen koparıldığı 27 Temmuz 2011 tarihine dikkat çeken PKK, şöyle dedi: “Çözüm için halkımız adına en makul talepleri ortaya koyan Önder Apo, kendisinin barışçıl çözümü olgunlaştırmak, bunun yaklaşımını ve zihniyetini geliştirmek için yürüttüğü çabaların AKP tarafından bir zafiyet olarak görülmesi, bir istismar konusu olarak ele alınması ve bir tasfiye zemini olarak kullanılmaya çalışılması karşısında büyük direniş sürecini başlatmıştır. Önder Apo’nun bir yılı dolan direniş süreci bu temelde başlamış; bu direniş son tasfiye rejimi olan AKP faşizminin tüm yüzünü açığa çıkararak, onun soykırımcı devlet geleneğinin yeşile boyanmış bir temsilcisi olduğunu herkese göstermiştir.”

BATILI GÜÇLER SAVAŞ POLİTİKALARINDAN SORUMLUDUR

“AKP faşizmi on yıldır uyguladığı ve özellikle son bir yıldır ağırlaştırılmış işkenceye dönüştürdüğü tecrit uygulamasında en büyük gücü uşaklığını yaptığı modernist güçlerden almaktadır” diyen PKK, şunları ifade etti: “Modernist güçler uluslararası komplonun olduğu kadar İmralı işkence sisteminin de mimarlarıdır. Dolayısıyla başta ABD olmak üzere Batılı güçler AKP devletinin yürüttüğü Kürt soykırımından ve bu doğrultudaki savaş politikalarından sorumludur. Bu güçlerin neden Önder Apo’yu her günü ölüme bedel koşullarda tuttuklarını, neden fiziksel ve düşünsel olarak yok etmek istediklerini anlamak gelinen aşamada bizim için hiç de anlaşılmaz değildir.”

Öcalan’ın ortaya koyduğu sistemin “doğaya, topluma ve insana düşman bu sistemin alternatifi” olduğunu vurgulayan PKK, “Kapitalist moderniteye, onun temsilcisi olduğu devletçi geleneğe ait düşünce ve duygu dünyasından kopuş ve özgür temellerde yeni bir gerçekleşmedir. Özgür yaşam arayışı esasında özgür toplum arayışıdır” dedi.

PKK, “Bugün Kürdistan’ın dört parçasında ve Kürt halkının yaşadığı her yerde mücadelesi verilen, kadını ve erkeğiyle, yaşlısı ve genciyle milyonlarca insanın büyük bedeller ödeyerek gerçekleştirmeye çalıştığı şey Önder Apo’da temsilini bulan demokratik ve özgür bir toplumsallığı, bunun sistemini ve insanını yaratmaktır” vurgusunu yaptı.

Açıklamada devamla şu ifadeler yer aldı: “Bu, halkımızda pratikleşen demokratik uygarlık çözümüdür ve insanlık adına en büyük kazanımdır. Bu çözüm yüzeysel, parçalı ve sadece Kürt halkını kapsamına alan bir çözüm değil, derinlikli, bütünlüklü ve evrensel bir çözümdür. İnsanlık için özgür yaşam artık hayal edilen ama pratikte gerçekleşmeyen bir ütopya olmaktan çıkarılmış, gerçekleşme olanağı yakalanmıştır. Özgürlük mücadelelerinin kaderi artık sisteme eklemlenme olmayacaktır. Çünkü Önder Apo ve hareketimizde devletçi uygarlık sistemine karşı ezilenlerin demokratik uygarlık sistemi yaratılmıştır. Devletçi uygarlık sisteminin ve onun son temsilcisi kapitalist modernitenin zihniyeti çözülmüş ve aşılmış, yeni özgür ve eşit toplumun zihniyeti yaratılmıştır. Bu da özünde devletçi uygarlık sisteminin yenilgisi demektir.

En doğal insani hak ve talepleri katliamlarla bastırılmak istenen halkımızın kendi Önderliğini ve özgürlüğünü sahiplenmek için yürüttüğü direniş bugün Ortadoğu’nun en dinamik demokrasi gücünü ortaya çıkarmıştır. Ne katliamlar, ne tutuklamalar, ne ahlaksızca ve tamamen yalana dayalı yürütülen psikolojik saldırılar, ne de yasaklamalar halkımızın görkemli özgürlük yürüyüşünü önleyememektedir. Önder Apo’nun özgürlüğüyle kendi özgürlüğünü özdeşleştirmiş olan ve şehitler öncülüğünde direniş kültürünü derinleştiren halkımızın mücadelesi özgürlüğün arifesini yaşamaktadır. Bu direniş ruhu sömürgeci soykırım rejimine son vererek özgürlüğün önünü açacak kadar büyümüş ve önüne geçilemez düzeye ulaşmıştır.

Artık Kürdistan halkı onurlu bir halk olarak Kürdistan topraklarında Önder Apo’dan aldığı ruh ve bilinçle kendi özgür geleceğini kurma kararlılığına ulaşmıştır. Kürdistan halkı artık Türk sömürgeciliğinin ve sisteminin olmadığı bir Kürdistan’ı düşünmeye ve inşa etmeye başlamıştır. Bununla birlikte özgür yaşamın yolunun Önder Apo’nun özgürlüğünden geçtiğinin bilinciyle gittikçe büyüyen ve yayılan bir direniş sürecini başlatmıştır.

Artık bilinmelidir ki, Önder Apo zulüm altında tutulduğu sürece bu topraklara asla barış gelmeyecektir. Bu çok nettir ve tartışmasızdır. Önder Apo özgürleşmeden halkımız ve hareketimiz devrimci halk savaşını tüm boyutlarıyla geliştirmekten asla vazgeçmeyecek, tüm gücünü ortaya koyarak serhildanları yükseltmeye ve meşru savunma savaşını daha da üst boyutlara tırmandırmaya devam edecektir. Önderliğimizin etrafında kenetlenerek geliştireceğimiz görkemli direniş ve serhildanlarla bu zulüm çemberini kıracağımız kesindir.

Önderliğimizi tecrit altına almakla onu halkından ve hareketinden yine özgürlük arayışındaki insanlık âleminden koparabileceğini, böylelikle halkımızın ve özgürlük hareketimizin direnişini bastırabileceğini hesaplayan AKP yanıldığını anlamakta gecikmeyecektir. Her alanda tam bir çete mantığıyla yürüttüğü soykırım savaşına karşı tüm gerilla güçlerimiz, halkımız ve dostlarımızla girdiğimiz bu tarihi süreçten zaferle çıkacağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda tüm halkımızı, tüm kadrolarımızı ve militan yapımızı Önder Apo’nun İmralı’da yükselttiği direnişi tamamlamaya ve Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğünü sağlayıncaya kadar direnişi yükseltmeye çağırıyoruz.

Bilinmelidir ki, artık en büyük eylem Önder Apo’nun özgürleştirilmesi hedefine kilitlenmek ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Çünkü özgürleşen Önderliğimiz özgürleşen ülkemizdir. Özgürleşen Önderliğimiz demokrasiye kavuşan halkımız, özgürleşen insanlık ve özgürleşen yaşamdır.”


ANF

Hiç yorum yok: