7 Nisan 2012 Cumartesi

PAJK: Yeşil Faşist İdeoloji İflas Ediyor


Behdinan - Kürdistan Kadın Özgürlük Partisi (PAJK), olağan meclis toplantısında “özel savaş hükümeti AKP’nin ve Fetullah Gülen cemaatinin din maskesini kullanarak halklar ve kadınlar üzerinde her türlü münafıklığı geliştirdiğini” belirterek, “bu yeşil faşist ideolojinin toplumsal sorunlarının gerçek kaynağı olduğu ve giderek bu ideolojinin iflas ettiği” değerlendirmesinde bulundu.

Olağan PAJK meclis toplantısının 26-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştiği bildirildi. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan PAJK Meclisi, “siyasal, örgütsel ve ideolojik durumu değerlendirerek önemli bir kararlaşma düzeyi açığa çıkardıklarını ve planlamaya gittiklerini” belirtti.

YENİ TASFİYE PLANI

Açıklamada, şöyle denildi: “Toplantımız öncellikle bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirmiştir. Kapitalist modernite güçlerinin Ortadoğu bölgesinde oluşturduğu iki yüzyıllık ulus-devlet statüsünün hem bölgenin tarihsel toplumsal gerçeğiyle bir türlü uyuşmaması ve derinleşen toplumsal sorunlara yol açması hem de kapitalist modernite güçlerinin çıkarları önünde giderek engel konuma gelmesi nedeniyle Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve çelişkiler bir nevi üçüncü dünya savaşını aratmayacak niteliktedir. Yaşanan çelişkilerin ulus-devletler arasındaki çelişkilermiş gibi görünse de temel çelişki ve çatışmanın toplumsal güçlerle kapitalist modernitenin iktidarcı güçleri arasında yaşandığını belirtebiliriz. Bölgede yaşanan etnik, dini vs. gibi gözüken çatışmaların aslında bölgenin kapitalist modernite güçleri tarafından yeniden dizayn edilmek istenmesiyle birebir bağlantılıdır. Çatışma ve çelişkilerin yoğunlaştı bölgemizde Kürt halkının statüsünün ne olması gerektiğine ilişkin toplantımız önemli tartışmalar geliştirmiştir. Uluslar arası ve bölge güçleri yeniden dizayn edilen Ortadoğu’da Kürtleri statüsüz bırakarak, Önderliğimize ve özgürlük hareketimize karşı yeni bir tasfiye planını devreye koymuştur.”

Bu tasfiye planın amacının Öcalan’ın geliştirdiği yol haritasını etkisizleştirmek olduğuna dikkat çeken PAJK Meclisi şunları ifade etti: “Toplantımız bu tasfiye planının amacının, Önderliğimiz tarafından hem Kürt halkı için hem de Ortadoğu halkları için ortaya koyduğu demokratik ulus çözümüne karşı geliştirildiğini ve Önderliğimizin oluşturduğu yol haritasını etkisizleştirmek olduğunu dile getirmiştir. Bu tasfiye planıyla on beş yılı bulan İmralı işkence sistemiyle başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu halkları önderliksiz bırakılmak ve sahte önderlikler ortaya çıkarılmak istenmektedir. Bu tasfiye planını boşa çıkarmak için toplantımız, Kürt halkının özgürlük statüsünün Önder Apo’nun özgürlüğünden geçtiğinden hareketle öncellikle “Önder Apo’yu Özgürleştirelim, Soykırıma Son Verelim” sloganıyla geliştirdiğimiz hamleyi yeni bir aşamaya kavuşturarak devrimci halk savaşı temelinde direnişimizi zirveye taşırarak tüm çalışmalarımızı buna göre örgütlememiz ve mücadelemizi yükseltmemiz kararına ulaşmıştır.

Uluslar arası komplocu güçlerin yeni dönemde sadece özgürlük hareketimizi ve yarattığımız değerleri tasfiye etme peşinde olmadığı, tüm Kürtleri Ortadoğu’daki gelişmeler temelinde statüsüz bırakarak teslim almaya ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu planlara karşı tüm Kürt halkının ve Kürt siyasi güçlerinin demokratik ulus temelinde ulusal birliğini sağlaması her zamankinden daha fazla bu dönemde hayatiyet kazanmıştır. Ulusal Kürt Kadın Konferans’ının bu nedenle demokratik ulus anlayışı ve özgürlük ilkeleri temelinde gerçekleştirilmesi ve buna öncülük etmemiz toplantımızda kararlaştırılan diğer bir konu olmuştur.”


YEŞİL FAŞİST İDEOLOJİ SORUNLARIN GERÇEK KAYNAĞI

Açıklamada devamla şu ifadeler yer aldı: “Toplantımız, önemli bir gündem maddesi olarak ideolojik mücadelenin Önderliğimizin Demokratik Toplum Manifestosu temelinde geliştirdiği tüm Savunmalarının esas alınarak daha güçlü yürütülmesi kararına gitmiştir. Özellikle özel savaş hükümeti AKP’nin ve Fetullah Gülen cemaatinin din maskesini kullanarak halklar ve kadınlar üzerinde her türlü münafıklığı geliştirdiği, bu yeşil faşist ideolojinin toplumsal sorunlarının gerçek kaynağı olduğu ve giderek bu ideolojinin iflas ettiği toplantımızda değerlendirilmiştir. Önderliğimizin Savunmalarında kapsamlıca ortaya koyduğu demokratik toplumun geliştirilmesi için entelektüel, ahlaki ve politik görevlerin yerine getirilmesi, bunun için her düzeyde kurumlaşmanın ve örgütlenmenin daha fazla geliştirilmesi toplantımızda alınan diğer önemli bir karar olmuştur.

AKP VE GÜLEN CEMAATİ KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ KIRMAYI AMAÇLIYOR

2011 yılında kadın özgürlük mücadelesinde büyük ve önemli bir direnişin açığa çıktığını belirtebiliriz. Gerek toplumsal alanda ve gerekse de gerillada bu direniş sürece damgasını vurmuştur. Kürt kadının mücadelesine yönelik saldırıları pervasızca geliştiren, kendisini Ortadoğu’da her açıdan sözde model ve alternatif olarak gören AKP ve Gülen cemaati, Kürt kadınlarının öncülüğünde gelişen kadın özgürlük mücadelesini kırmayı amaçlamaktadır. Kürdistan Özgür Kadın Hareketi’nin mücadelesi Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu siyasi yaşamını, biçimini etkilemekte, zorlamakta ve esas model haline gelmektedir. Bu nedenle özel savaş hükümeti AKP 2011 yılında da, kadın özgürlük hareketini yalan ve kirli haberlerle hedeflemiş, kadına karşı her türlü şiddeti reva görerek kadın katliamlarını artırmış ve bunu örtbas etmek için her türlü yöntemi geliştirerek kendi kirli yüzünü gizlemeye çalışmıştır. Toplantımız Kürt toplumu ve Kürt kadının ulaştığı özgürlük bilincini daha da güçlendirmesi ve kendi sistemini inşa çalışmalarını derinleştirmesi ve tüm mücadele sahalarında; eğitimden tutalım politika yapmaya kadar meclis, komünler oluşturmaya, ekonomik alandan öz savunma gücünü geliştirmeye kadar varan bir örgütlülük düzeyinin yaratılması kararlaşmasına gitmiştir.
EN RADİKAL MÜCADELEYİ DİRENEN GENÇLİK VERECEK

Gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Kürt gençlerinin, sürece mücadele yöntemlerini daha güçlü ve zengin kılarak öncülük etmesi gerektiğini değerlendirmiştir. AKP başta olmak üzere, Kürdistan’ı işgal eden tüm güçlerin, kadınlara uyguladığı gibi gençliğin de ruhunu teslim alarak gençliği umutsuzluğa mahkum etmek istediği bilinmektedir. Buna karşı en radikal mücadeleyi yine direnen Kürt gençliği verecektir. Ancak kendini yakma, kendine zarar verme PAJK’ın ve PKK’nin yaşam ve mücadele anlayışına, eylem çizgisine ters düşmektir. Bu tür eylemler bize acı, düşmana moral vermektedir. Bu temelde kendini yakma, kendine zarar verme yerine düşmanın ve işgalci güçlerin kurumlarını hedef alarak her türlü eylemi geliştirme, gerillaya katılımı sağlayarak gerillayı büyütme ve gelişecek tüm serhıldanlara öncülük etmek esas hedefimiz olmalıdır.

2011-2012 mücadele yılımızda büyük kahramanlık temelinde şehit düşen Çiçek, Rozerin, Ruken, Bınewş, Arjin, Berfin ve onlarca yoldaşın öncülük düzeyinde yarattığı boşluklar bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Şehit yoldaşlarımızın mücadeleyi bıraktıkları yerden devam etmek onur borcumuz olacaktır. Toplantımız 2012 yılını başta Önderliğimize, halkımıza ve gerilla güçlerimize karşı geliştirilen her türlü yönelime, işkence ve katliama karşı AKP faşist hükümetinden intikam alma ve özgürlük mücadelemizi yükseltme temelinde güçlü kararlaşma düzeyini ortaya koymuş ve 2012 yılında devrimci halk savaşını geliştirmek için önemli kararlara ve planlamalara gitmiştir.”


ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: