7 Nisan 2012 Cumartesi

Erdoğan'dan ''Hasankeyf’i Derhal Yok Edin'' Genelgesi


12 bin yıllık antik kent Hasankeyf’i yok edecek olan Ilısu Barajı’nın inşaa edilmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla hazırlanan Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
 
Genelgede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) yürütülen ''Ilısu Barajı ve HES Projesi’nin belirlenen süre içinde tamamlanabilmesi için bir takım tedbirler alınmasının uygun görüldüğü'' belirtildi. Bu çerçevede, çevresel faaliyetlerin inşaat çalışmalarıyla beraber yürütülmesi ve tamamlanması amacıyla proje ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonların DSİ tarafından sağlanacağı ifade edildi. Proje kapsamında yurttaşların evlerinin ve arazilerinin kamulaştırma işlemlerinde; devir, tahsis, irtifak, tescil, terkin ve ferağ (el çekme) işlemlerinin hızla sonuçlanması da istenildi.


Kültürel varlık yok edilecek


Proje sahasında ve baraj göl alanında kalacak kültürel varlıklarla ilgili Müze Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi belirtilen genelgede, çalışmaların DSİ ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarınca, koordinasyon ve işbirliği içinde, ivedilikle gerçekleştirileceği ifade edilerek, bağımsız bilim kurullarının kültür varlıklarının yok edilmemesi konusunda görüş bildirmelerinin de önüne geçilmesi sağlanmak isteniyor. Genelgede proje kapsamındaki konular, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gündeminde öncelikle ve ivedilikle değerlendirilmesi talep ediliyor.


Bilimsel çalışma şüphesi


Baraj göl alanında veya su altında kalacak kültürel varlıkların (arkeolojik alanlar) ve anıt eserlerin taşınması veya yerinde korunması ile ilgili çalışma ise bağımsız arkeologlardan oluşturulacak bir kurul tarafından değil de tamamen DSİ tarafından hazırlanacak olan projeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak Bilim Komisyonu’nun öneri ve görüşleri doğrultusunda, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için DSİ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulması istendi.


Yukarı Hasankeyf’in jeolojik ve jeoteknik olarak güçlendirilmesine yönelik olarak DSİ tarafından hazırlanacak mühendislik ve koruma projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca oluşturulan Bilim Komisyonu’nun öneri ve görüşleri doğrultusunda, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı çerçevesinde DSİ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.


DSİ tam yetkili ilan edildi


Hasankeyf’in yeni yerleşim alanında, proje kapsamında taşınan kültür varlıklarının sergilenebileceği, tarihi ve kültürel yarımadada yapılacak açık ve kapalı müze projeleri; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak DSİ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Hiç yorum yok: