26 Kasım 2011 Cumartesi

PKK: Yeşil Türkçü Faşizm de Yenilgiye Uğrayacak

Behdinan - Partilerinin 33. kuruluş yıldönümünü kutlayan PKK Yürütme Komitesi, AKP hükümetinin faşist uygulamalarına dikkat çekerek, “Nasıl ki Doğan Güreş-Çiller şahsında somutlaşan beyaz Türkçü faşizm özgürlük mücadelesi karşısında yenilgiye uğratılmışsa, Fethullah Gülen-Erdoğan şahsında somutlaşan yeşil Türkçü faşizmi de hiçbir sonuç elde edemeden PKK öncülüğündeki Kürdistan halkının özgürlük mücadelesi karşısında daha ağır bir yenilgi almaktan kurtulamayacaktır” dedi.

PKK Yürütme Komitesi, 27 Kasım mesajında partilerinin 33. kuruluş yıldönümünü kutlarken, Kürtleri serhıldanları yükseltmeye çağırdı.

AKP’DEN TARİHİ BİR HESAP SORULACAK

PKK’nin 27 Kasım mesajı şöyle: “Medya savunma alanlarına, Kuzey Kürdistan’ın her karış toprağına her gün ve her saat yağdırılan bombaların tonu ve yoğunluğu ne olursa olsun bunların hepsinin hareketimiz tarafından tersine çevrilerek AKP sömürgeci faşizmini mutlaka yenilgiye uğratacağı kesindir. Halkımız AKP faşizminin sürdürdüğü bu ahlaksız ve kuralsız savaş karşısında dün olduğu gibi bugün de özgürlükteki kararlılığını ve ısrarlı mücadele ruhunu daha da geliştirerek mutlaka tarihi bir hesap soracaktır.

Önder Apo, ‘Kürt toplumunun demokratik ulus olarak inşa edilmesi, PKK’nin yeni kimlik döneminin başta gelen görevidir. Bu görevini başarması öncelikle kendi sistemini kapitalist modernite unsurlarının alternatifi kılmasıyla mümkündür.’ demektedir.

Şanlı Partimiz PKK, resmi olarak otuz üç yıllık, genel olarak 39 yıllık destansı direniş ve mücadele yılını geride bırakarak, yeni bir mücadele yılına, sömürgeci Türk devleti tarafından en amansız tecrit ve baskı koşullarında esaret altında tutulan Önder Apo’nun ve Kürdistan halkının özgürlüğünü elde etmenin büyük zafer inancı, kararlılığı ve hazırlığıyla girmektedir.

Partimiz PKK’nin ilk sözcüğünden, ilk ilişki, tartışma, örgüt ve eyleminden günümüze kadar, sömürgeciliğe, ihanete, her türden gericiliğe, sömürüye, adaletsizliğe karşı süren destansı mücadelesini yaratarak en zor koşullarda büyük bir bilinç, cesaret, fedakarlık ve kahramanlıkla yürüten Önder Apo’nun partimiz PKK’nin 33. Kuruluş ve mücadele yılını kutluyoruz.

Partimiz PKK’nin 33. Kuruluş ve mücadele yılı tüm PKK militan, kadro, savaşçı, sempatizan, taraftar ve halkımıza, şehit ailelerine ve kardeş bölge halklarına kutlu olsun!

PKK bir şehitler partisidir. Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin bugünlere gelmesinde en belirleyici olan, Partimizin kurucu Önder kadrolarından olan Haki Karer yoldaş ile başlayan, Halil Çavgun, Salih Kandal, Mazlum, Kemal, Hayri, Agit, Beritan, Zilan, Viyan, Şilan, Adil ve Nuda yoldaşlarla devam eden, Rüstem, Çiçek, Alişer, Baz ve Geli Tayare şehitlerinin şahsında tüm devrim şehitlerini saygı ve minnetle bir kez daha anıyor, anılarına özgürlük mücadelesini zaferle taçlandıracağımız sözünü yineliyoruz.

Partimiz, 20. Yüzyılın başından itibaren ırkçı-şoven ittihatçılar tarafından başlatılan, Türk devletinin kuruluşundan sonra da devam ettirilen ve halkımızı tarihten silmeyi ve özgür toplum olmaktan çıkarmayı hedefleyen soykırım savaşına karşı, Kürt halkının var olma ve özgürlüğünü, onurunu kazanma savaşını başlatan ve kararlılıkla yürüten bir partidir. Bu açıdan 27 Kasım 1978’deki partileşme kararı esas olarak ulusal var olma ve ulusal direniş kararıdır. Bugün, halkımızın bu günü bir ulusal direniş günü olarak karşılamasının altında bu gerçeklik yatmaktadır.

PKK, sömürgeci Türk devletinin kuruluş felsefesinde ve zihniyetinde bulunan Türk ulus-devlet stratejisiyle Kürt halkını tarihten, fiziki, kültürel soykırım ve asimlasyon yöntemiyle yok etmek isteyen politikalarına karşı, Kürt halkının varlığını kesinleştirme ve özgürlüğünü kazanmaya çalışmıştır. Sömürgeciliğin yok saydığı Kürdistan halkını, dünyanın en kalabalık ve Nato’nun büyük destek sunduğu ordusuna, gladyo yapılanmasına karşı büyük direniş, mücadele ve fedakarlıklarla Kürt halkını, kendi iradesiyle demokratik özerkliğini ilan edecek noktaya getirmiştir.

PKK militan ve kadroları, Kürt halkının ve Kürdistan’ın özgürlüğü için hiçbir fedekarlıktan çekinmemişlerdir. İşkencelerde, ölüm oruçlarında, dağ başlarında ve sokaklarda canlarını Kürdistan özgürlük mücadelesine severek feda etmişlerdir. Bugün de, bu gelenek daha da derinleşerek sürmektedir.

KÜRT HALKININ KAZANIMLARININ TEMELİNDE PKK VARDIR

Bugün Kürt halkının elde ettiği tüm kazanımlar, demokratik uluslaşma için gerçekleştirdiği tüm birikimlerin temelinde Fethullahçı-AKP’li yeni soykırımcıların iddiasının tersine, PKK’nin bu büyük direnişi ve mücadelesi vardır. Hiçbir güç, hiç bir yalanla, çarpıtmayla bu gerçeği örtbas edemez.

PKK, hiç kimsenin Kürt ve Kürdistan adına konuşmaya dahi cesaret edemediği dönemlerde ortaya çıkarak, kendisine, topraklarına, diline yabancılaştırılan, tarihinden habersiz, asimilasyonun pençesinde Türkleştirilerek kültürel soykırım kıskacına alınan, geleceğini sömürgecilikte gören, düşürülmüş bir toplumdan, kendi tarihiyle buluşan, kendi topraklarına ve tüm ulusal değerlerine bağlanmış yurtsever, demokratik bir toplum ortaya çıkarmıştır. Düşürülmüş, kendini inkar etmiş bir halk gerçekliğinden kendisi için düşünen, örgütlenen, direnen, mücadele eden ve savaşan bir halk gerçeğinin ortaya çıkması bir toplumsal, ulusal devrimi ifade etmektedir.

PKK en büyük toplumsal devrimi kadın gerçekliğinde ortaya çıkarmıştır. Adı yok sayılan Kürdistanlı kadınlar bugün hem mücadelenin hem de toplumsal alanın her alanında öncülük rolünü oynamaktadırlar. Soykırım ve asimilasyon politikasıyla kendi gerçeğine yabancılaştırılarak geleceksizleştirilen Kürdistan gençliği de özgürlük mücadelesinin öncü güçlerinden birisi olmuştur. Emekçiler ise, kendi topraklarına, emeklerine ve özgürlüklerine sahip çıkacak düzeyi kazanmışlardır.

Yok sayılan, katliam, baskı, işkence, soykırım, asimilasyon politikasıyla korkutulan, sindirilen Kürdistan halkı, bugün büyük bir direniş içinde, hem demokratik özerkliği inşa etmekte hem de serhıldanlarla ve özgürlük gerillasıyla savunmaya başlamıştır.

Türk sömürgecilerinin özel savaşı başta olmak üzere, uluslar arası sermaye güçlerinin, yeşil gladyonun tüm çabalarına rağmen, Kürdistan halkı ilk günden itibaren eğer Önder Apo’nun ve PKK’nin açtığı yolda ilerliyorsa, bu Önder Apo’nun ve PKK’nin devrimci, demokratik, özgürlükçü, demokratik sosyalizm, politik ve ahlaki duruşundaki tutarlılığı ve ciddiyetinden kaynağını almaktadır. Kürdistan halkı, geleceğini PKK’nin özgürlük felsefesi, ideoloji ve yaşam tarzında bulmaktadır.

YEŞİL TÜRKÇÜ FAŞİZM DE SONUÇ ALAMAYACAK

PKK yürüttüğü mücadelesiyle beyaz Türkçü faşizme dayanan stratejiyi boşa çıkarmıştır. Şimdi ise Türk sömürgeci iktidarını eline geçiren F.Gülen cemaati ve AKP faşizmi Kürdistan ve Kürtler üzerinde soykırıma dayanan statüyü ‘bireysel haklar’ adı altında Kürt toplumunu ve demokratik kamuoyunu aldatmak istemektedirler. Özünde ise, Kürt halkı zamana yayılmış bir kültürel soykırım içinde Türk-ulus devletinin hammaddesi haline getirilmek istenmekte, Kürdistan ise Türkleşmenin yayılma alanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Nasıl ki Doğan Güreş-Çiller şahsında somutlaşan beyaz Türkçü faşizm özgürlük mücadelesi karşısında yenilgiye uğratılmışsa, Fethullah Gülen-Erdoğan şahsında somutlaşan yeşil Türkçü faşizmi de hiçbir sonuç elde edemeden PKK öncülüğündeki Kürdistan halkının özgürlük mücadelesi karşısında daha ağır bir yenilgi almaktan kurtulamayacaktır.

Medya savunma alanlarına, Kuzey Kürdistan’ın her karış toprağına her gün ve her saat yağdırılan bombaların tonu ve yoğunluğu ne olursa olsun bunların hepsinin hareketimiz tarafından tersine çevrilerek AKP sömürgeci faşizmini mutlaka yenilgiye uğratacağı kesindir. Halkımız AKP faşizminin sürdürdüğü bu ahlaksız ve kuralsız savaş karşısında dün olduğu gibi bugün de özgürlükteki kararlılığını ve ısrarlı mücadele ruhunu daha da geliştirerek mutlaka tarihi bir hesap soracaktır.

Önder Apo, “Kürt toplumunun demokratik ulus olarak inşa edilmesi, PKK’nin yeni kimlik döneminin başta gelen görevidir. Bu görevini başarması öncelikle kendi sistemini kapitalist modernite unsurlarının alternatifi kılmasıyla mümkündür.” demektedir. Önceki yıllarda PKK demokratik ulus inşası için çok büyük fedakarlıklar yaparak tarihi birikimler sağlamıştır. Partimizin tüm kadro ve militanların yeni dönemdeki görevi ise demokratik ulusu inşa etmek ve savunmaktır.

SERHILDANLARI YÜKSELTME ÇAĞRISI

Partimiz PKK’yi yaratan Önder Apo’nun ağır bir tecrit altında tutulduğu, Kürt siyasetçileri, aydınları ve Türkiyeli dostlarına karşı siyasi soykırım operasyonlarının gerçekleştirildiği, gerillaya yönelik imha operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğü, bölge ve dünyada PKK’nin yalnızlaştırılmaya çalışıldığı, öte yandan bölgemizde tarihi alt-üst oluşların yaşandığı bir dönemde PKK’nin 34. yılını karşılıyoruz.

Tüm PKK militan, kadro ve savaşçılarını, AKP – Cemaat faşizminin saldırılarını yoğunlaştırdığı, Kürdistan halkının son direniş umudu Partimizi tasfiye etmeye çalıştığı bir dönemde temel görev, Önder Apo’nun ve Kürdistan halkının özgürlüğü için, her türlü yetersizliğini aşarak, dönemi zaferle karşılayacak bir tarzın, temponun sahipliğini yapmaya çağırıyoruz.

Kürdistan’ın tüm parçalarında ve yurtdışında yaşayan yurtsever halkımız, tüm ulusal-toplumsal kazanımlarımızı yaratan Önder Apo’nun bugün ağır tecrit altında olduğunu görerek, PKK’nin 34. Kuruluş yılını büyük ulusal demokratik birliklerini yaratarak, tarihinin en görkemli ve en kararlı serhıldanlarını yükseltmeye, yiğit Kürdistan kadını ve kahraman Kürdistan gençliğini en onurlu görev olan gerilla saflarına katılmaya serhıldanlardaki öncü rolünü hiçbir dönemle kıyaslanmayacak kadar güçlü yerine getirmeye çağırıyoruz.”

Hiç yorum yok: