4 Kasım 2011 Cuma

Alevilerden Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a 'Camii' Yanıtı

Istanbul - Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ''Alevi köylerde zorla cami yapmadıkları, hatta Alevilerin kendilerinin bu camileri yaptığı'' yönündeki sözlerine sert tepki göstererek, “Koca bir toplumu aptal yerine koyabilme becerisini de ancak sizin gibi siyasetçiler becerebilir” dedi.

Bekir Bozdağ’ın sözlerine Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nden sert tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Plan ve Bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada şöyle demişti: “ Alevi köylerine zorla cami yapmadıklarını, hatta Alevilerin kendilerinin bu camileri yaptığını, Cemevlerinin ibadethane statüsü verilmesinin siyasi değil teolojik bir konu olduğunu bu nedenle bunu yapamadıklarını, 20 Alevi çalıştayı ile Alevilerin sorunlarının tartışıldığını ve uzlaşmaya varılan konulardan ikisinin uygulamaya konulduğunu, bunlardan birinin, Sivas'ta Madımak Oteli ile ilgili atılan adım, diğerinin ise orta öğretim kurumlarında okutulan din ve ahlak bilgisi ders kitaplarına Alevi cemaatinin önde gelen kişilerinin de katkısıyla hazırlanan bir metnin konularak güncelleştirilmesi olduğunu.”

Camilerin “hizmet götürme veya götürmeme” tehditleriyle yapıldığına dikkat çeken dernek, Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

1-Alevi Köylerine zorla cami yapma politikası 1826 dan bu tarafa Osmanlı ve Onun mirasını devralan Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen bir Devlet politikasıdır. Bir çok Devlet politikasını ve statükoyu yıkma konusunda gayret sarf eden AKP hükümeti maalesef ki konu Alevilik olunca o kadim mirasa sahip çıkmakta ve statükoyu savunmaya devam etmektedir. Alevi Köylerine istem dışı cami yapmanın bir çok yöntemi vardır. Bunlardan günümüzde uygulan yöntem ise Hizmet götürme veya götürmeme tehdidi ve pratiğidir. Hizmet alamayan Alevi Köylerinin muhtarlarına bölgenin yetkilileri tarafından “tavsiye” edilerek cami yapımı zorlanmaktadır. Sivas’ın ve Kayseri’nin köylerinde bu yaşanmıştır. Bu sadece bizim bilebildiklerimizdir. Bu tür durumda genelde itiraz edilememekte ve talep sözüm ona gönüllülükle yerine getirilmektedir.
2- Cem evlerine ibadethane statüsü verilmesi teolojik bir konu ise Halen yürürlükte bulunan ve Cem evlerini ibadethane kapsamı dışına çıkartan Bakanlar Kurulu kanun neden halen dahi uygulanmaktadır. Cem evlerini ibadethane kapsamı dışına alan Teoloji değil Siyasetçiler ve onların hazırladıkları kanun ve kararlardır.

3- Aleviler için 20 Alevi çalıştayı yapıldı ve bolca Alevilik konuşturulup, tartıştırıldı. Adeta “bir sorunu çözmek istemeyip, çözüyormuş gibi yapmak için bolca tartıştırın” diye ifade edilen söze uygun bir tavır sergilendi ve hiçbir şey çözülmedi.

4- Uzlaşılarak çözüldüğü iddia edilen Sivas Madımak Otelindeki; Katliam mağdurları ile katliamcıların isimlerinin yan yana yazılması gibi Alevilerce utanç verici bir görüntünün kararını kimlerle uzlaşarak aldığınızı ve uyguladığınızı kamuoyuna açıklar mısınız?

5- 9 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine iki haftalık Alevilik koyarak, Alevileri kandırdığınızı mı zannediyorsunuz. Bu kandırmacayı kimlerle uzlaşarak aldığınızı kamuoyuna açıklar mısınız? Mahkeme kararlarına rağmen hala Din Derslerini zorla vermeye devam edecek misiniz?

“Evet haklısınız artık silah ya da kanun zoruyla Cami yapmıyor, işten atmıyor, kamuda istihdam etmiyorsunuz. Bunların hepsini Aleviler gönüllü yapıyorlar” diyen dernek, “Koca bir toplumu aptal yerine koyabilme becerisini de ancak sizin gibi siyasetçiler becerebilir” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Hiç yorum yok: