6 Ekim 2011 Perşembe

Kürt Ulusal Birliğinin Güvencesi Özgürlük Hareketi’dir!

Ömer AĞIN
Ulus kavramı üzerine bugüne dek çok şey duyduk, çok şey okuduk. Teorisyenlerin ve bilim insanlarının bu konu üzerinde anlaştıkları tespit, “uluslar; kapitalist üretim tarzının bir ürünüdür” olmuştur.

Günümüzdeki tarihi döneme kadar ulusların ortak davranışlarını biçimleyen ve “birliklerinin” perçinleyici ana aracını etnik kimlikler “oluşturdu.” Bu özellik, doğası gereği farklı etnik kimliklere dayanan uluslar ve halklar arasında bir çatışmayı da beraberinde getirdi. Sözünü ettiğimiz tarihsel koşullarda kurulan ulus devletler toplumsal sorunları çözme yerine, sermaye birikimi sağlama adına başka halkları sömürgeleştirmeye çalıştılar. En önemlisi de toplumun demokratikleşmesinin önünde en büyük baraj oldular.


Kısaca yaptığım bu belirlemelere bir nokta koyarak konumuza döneyim: Otuz yılı aşkındır kesintisiz savaş konusu olan Kürt sorununa yönelik yapacağımız en önemli tahlil; Günümüzde Kürt Özgürlük Hareketi’nin “Ulus tanımı ve Kürtlerin demokratik kurtuluşu için geliştirdiği yeni devrimci yol” olmuştur.


Kürtlerin ulusal demokratik birliği kafamızı kurcalayan temel argümandır: Hem Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın bütün parçalarında, hem de özgürlük ve demokrasi isteyen tüm Kürtler, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek kuruluşları Kürt Özgürlük Hareketi’nin öncülüğünde ulusal birliklerini sağlamak için çok önemli adımlar attılar demek abartı olmayacaktır. Özellikle ideolojik olarak herkesi sarsan bir konuma gelinmiş durum var. AKP’ye oy veren Kürtler, “tarafsız kalalım” diyen Kürtlerin de ulusal demokratik birliğe ilgileri artmaktadır. Başka bir değişle Kürtlerde “yeni bir ulusal öz bilinç gelişiyor.


Bu türden bir ulusal birlik oluşturmak tarihte ilk kez Kürtlere nasip oldu ve bu varoluş Kürt Özgürlük Hareketi’nin öncülüğünde oluştu. Son Kandil bombalanmasında görüldüğü gibi Güneyli Kürtler ve gençlik, farklı partilere üye olmalarına ve değişik politik düşünceler taşımalarına rağmen bombardımanlara birlikte karşı çıktılar ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin saflarında yer tutular.


Kürt coğrafyasının değişik parçalarında yaşayan Kürtlerin ulusal demokratik birliğinin önündeki engellerin farklılığı ve de bu parçalarda yaşayan Kürtlerin bilinç düzeylerinin henüz eşit düzeyde olmayışı birliğin istenen düzeye yükselmesini engelleyen önemli bir etmeni oluşturuyor. Güney Kürdistan’da “Soran” bölgesinin kendine özgü politik özelliği, psikolojik durumu, yönetim anlayışı ve tarihi konumu ile bizdeki Alevi Kürtlerin sosyo-politik durumları, asimilasyonun etki düzeyi, geçmişte yapılan katliamların yarattığı ruh hali yeni tip ulusal demokratik birliğimizin önünde duran zorluklardan birkaçıdır. (Bu konuların her birini ayrı ayrı ele almamız gerekir.)


Kürt Özgürlük Hareketi bu eksikleri çoktan tespit etmiştir. Çözüm isteyen tüm Kürtler bu eksiklikleri gidermek için adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmaktadır. Özellikle geleceğimiz olan gençlerimiz bu yolda da en önde yürümekteler. Artık gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki; “farklı” düşünen partilerin ve grupların engelleyici politikaları, Kürtleri ulusal demokratik birlik mücadelesinden koparamaz. Kürt halkının özgürlük savaşımına engel olan her Kürt partisi ve grubunun er ya da geç Kürt halkı tarafından tasfiye edileceği görülmektedir. Gerek Güney’de olsun, gerek Kuzey’de ya da Doğu’da, dahası Kürtlerin yaşadığı her yerde kim ki Kürtlerin “yeni tipte ulusal demokratik” birliğini engellemeye çalışırsa, en büyük kötülüğü kendisine yapmış olacaktır. Öncelikle kendi konumlarını ve yönetici oldukları örgütler üzerindeki etkinliklerini kaybederler.


Kürt Özgürlük Hareketi’nin Kürtlerin “yeni ulusal birlik” için yaptığı en büyük katkılardan birisi de Kürt lehçe ve şiveleri arasında “yeni bir birlik” oluşturmaya yaptığı ardıcıl katkıdır. Dört ayrı parçada yaşayan Kürtlerin, dört ayrı alfabeyi kullanmak zorunda kaldığı biliniyor. Bu durumun Kürt dili üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söylemeliyim. Bu olumsuzluğu gidermek için Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa’dan çok sayıda dil uzmanı, siyasetçi, sivil toplum örgütü temsilcisi, Kürt dili üzerinde ortak çalışma yapmakta ve “Kürt Dil Konferansları” düzenlemektedir.


Demokratik değerler üzerine yükselen “yeni tip ulusal birlik” için gerekli olan, “özerk ve katılımcı bir üretimin” yerleşmesine yönelik olarak Kürt Özgürlük Hareketi tüm gücüyle çalışmakta. Yol haritamız doğru, partimiz kararlı. “Yeni ulusal birlik biçimi” yoğun bir emekle örülüyor.

Hiç yorum yok: