17 Ekim 2011 Pazartesi

Karayılan: ''Beni Tutuklamak Kolay Değil''

Gülistan Tara-ANF
 
 
Son günlerde Türk basınında en fazla tartışılan isimlerden biri olan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, İran devleti tarafından tutuklandığına yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirterek, “Böyle bir şey yoktur. Her şeyden önce ben kendi üs alanlarımdayım ve hiçbir yere gitmiş değilim. Bir de halkımızın bilmesi gerekir ki bizi herhangi bir gücün tutuklaması öyle kolay değildir” dedi. Karayılan, siyasette AKP’nin boşluk ve başarısızlık içinde olduğunu belirtirken, Suriye, İran ve Türkiye arasındaki anti-Kürt ittifakının parçalandığını söyleyerek, “İşte ‘kuyruk acısı’ budur ve bundan korkmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Dengê Mezopotamya Radyosu’na konuşan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, kendisine ilişkin yapılan tartışmaları ve bu haberlerin altında yatan nedenleri, PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik uygulanan tecridi, askeri ve siyasi operasyonları, Kongre Hareketi’ni değerlendirdi.

PSİKOLOJİK SAVAŞ

Karayılan İran tarafından tutuklanıp bırakıldığına ilişkin haberlere cevap vererek, “Önderliğimiz, gerillamız, halkımız ve Kürt siyaseti üzerinde saldırılar devreye konulmuştur. Bunun yanında bir psikolojik savaş da yürütülmekte ve yandaş Türk basını psikolojik savaş yürütme temelinde masaüstü haberler yapmaktadır” dedi.

Karayılan şöyle devam etti: “Kürdistan özgürlük mücadelesi bugün çok önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Sömürgeci güçler hareketimizin bu güçlü duruşu karşısında bir telaş içerisine girmişlerdir. Kürt özgürlük hareketinin geriletilmesi için yüksek teknolojiye dayalı saldırılar geliştiriyor; bütün mücadele alanlarına dönük geniş çaplı saldırıların geliştirilmesi için de her türlü çaba içerisine giriyor; diplomasi, siyaset, ekonomi ve askeri alanda tüm gücünü devreye koyuyor. Bunun yanında bir de geniş-kapsamlı psikolojik bir savaş yürütmektedirler. Psikolojik savaş esasta yalanlar üzerine kurulu savaş anlamına gelmektedir. Kendisini sürekli güçlü gösterme, karşısındakinin de moralini bozma, bu temelde var olanı yok sayma, olmayanı da olmuş gibi yayma anlamına geliyor. Psikolojik savaşın özü budur ve Türk devleti de bize yönelik kapsamlı bir psikolojik savaş yürütmektedir. Bunun yanında Önderliğimiz, gerillamız, halkımız ve Kürt siyaseti üzerindeki saldırılarını da güçlü bir biçimde devreye koymuştur. Aynı zamanda halkımızın moralini bozma, çelişki yaratma temelinde Türk medyasında da özel ve psikolojik bir savaş yürütülmektedir. Özellikle yandaş medya bu tür masaüstü haberleri çok daha fazla yapmaktadır.”

TÜRKİYE, SURİYE VE İRAN ARASINDAKİ İTTİFAK PARÇALANDI

Karayılan, yayılan bu haberlerin altındaki nedenleri genişçe değerlendirdiği röportajda Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ardından Türkiye, İran ve Suriye arasındaki ittifakların parçalandığını dile getirdi.

“Böyle bir şey olmamasına rağmen bu haberlerin yayılmasının altındaki nedenler nedir?” diye soran Karayılan şöyle konuştu: “Şimdiye kadar Türk devleti hem bölgesel güçlerden istifade ediyor hem de uluslararası güçlerden istifade ederek, bize karşı bir savaş yürütüyordu. Türkiye, İran ve Suriye arasındaki ittifak temelinde Kürtlere karşı bir savaş vardı. Aynı zamanda AKP devleti NATO ve Amerika ile de bir ittifak geliştirmişti. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler Türk, İran ve Suriye devletleri arasındaki ittifakı parçaladı. Bölgede yaşanan yeni gelişmeler onlar arasında bir çelişki yarattı. Özellikle AKP hükümetinin Suriye’ye karşı olan tavrının netleşmesi; yine Türkiye’nin füze kalkanı projesini, denetiminde bulunan Kürdistan’a yerleştirmeyi kabul etmesi ardından Türk devletinin bu güçler açısından gerçeğini açığa çıkarmıştır. Bu da Türkiye ve Suriye devletleri arasında bir çelişki yarattı, yine Türkiye ve İran devleti arasında çelişki çıkmasına neden oldu. Bize dönük planlanan ittifak da bu temelde boşa çıktı. Bundan bir buçuk ay önceye kadar da bu devletler bize karşı ortak bir saldırı içerisindeydiler. Ama şimdi bu güçler arasında çelişki var ve ittifakları boşa çıktı. Nasıl ki Türk devleti İran ve Suriye devletlerinden istifade ederek, bize karşı savaş yürütüyorduysa şimdi de sanki biz onlardan yana olmuşuz gibi bir propaganda yaymak istemektedirler. Ama daha düne kadar Suriye devleti onlarca arkadaşımızı Türkiye’ye teslim etmişti. Şimdi de o arkadaşlarımız ağır cezalar almış, zindanda yatmaktadırlar.”

İRAN VE PJAK ATEŞKESİ ARDINDAN TÜRKİYE’NİN KUYRUK ACISI

İran’da tutuklanıp, bir ittifak temelinde bırakıldığı yönündeki haberleri yalanlayan Karayılan, “Türk devleti Kürt halkının haklı davasını sürekli dış mihraklara dayanmakla suçlamıştır. Şimdi de öyle bir yalan teori oluşturmak için bu biçimde uydurma haberler yapıyorlar” diye belirtti.

Karayılan, PKK hareketi olarak Ortadoğu’da kendi öz güçlerine dayanarak mücadele eden bir hareket olduklarını dile getirerek Türk devletinin PJAK ve İran devleti arasında gerçekleştirilen ateşkesten rahatsız olduğuna da dikkat çekerek, şunları vurguladı:

“Bundan bir buçuk ay önce de İran ile PJAK arasında bir çatışma ve savaş yürütüldü. Bu bizi de direk etkileyen bir durumdu. Türk devletinin rahatsız olduğu şey Kürt Özgürlük Mücadelesine karşı yaptıkları ittifakın parçalanmasıdır. İşte ‘kuyruk acısı’ budur ve bundan korkmaktadırlar. Şimdi de bizi bu konuda suçlayarak, bir kamuoyu oluşturmak istemektedirler. Sözde ‘ben İran’da tutuklanmışım, daha sonra da biz birbirimizle ittifak yapmışız’; böyle bir şey yaymak istiyorlar. Bu haberin hiçbir temeli yoktur. Biz PKK hareketi olarak Ortadoğu’da kendi öz gücümüze dayanarak mücadele yürüten bir hareketiz. Biz, bölge halklarının çıkarını ve halkların kardeşliğini savunan bir hareketiz. Bölge halklarının kendi aralarındaki sorunlarını dış güçleri karıştırmadan kendi içinde çözmeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Biz, bölge halkları olarak kendi sorunlarımızı kendi içimizde çözebiliriz. Bu görüşümüz geçmişte de böyleydi, şimdi de böyledir. Biz bağımsız bir hareketiz. Bizim arkamızda halkımız ve dağlarımız vardır; yolumuz doğru bir yol, davamız haklı bir davadır. Bizim gücümüz buradan geliyor. Türk devleti bu gerçeği saklamak için sürekli ‘arkalarında birileri var’ diyerek, bizi dışarıyla izah etmektedir. Ama bu çaba boş bir çabadır. Neden? Bütün herkes de bilmektedir ki biz bir süre önceye kadar da bu güçlerle bir çelişki ve çatışma içerisindeydik. Belki bugün yeni koşullar doğmuştur ve bu güçlerle aramızda çatışma yaşanmaz. Bu mümkündür, olabilir bu. Türk devleti bundan rahatsız olmaktadır. Şimdi İran ve PJAK arasında bir ateşkes durumu söz konusudur. Her iki taraf da bu ateşkesi uygulamaktadır. Ama ne var ki Türk devleti bunun karşısında çok rahatsız olmaktadır. Ateşkes olduğu için ‘PJAK teslim olmuş’ demektedir. Hayır, PJAK teslim olmamıştır. PJAK Kandil’de büyük bir direniş sergilemiştir. Özellikle kahraman bir komutan olan Simko Serhildan arkadaşın öncülüğünde gerçekleştirilen direniş temelinde PJAK kendini ispatlamıştır.

İRAN KANDİL’E GİRMENİN KOLAY OLMADIĞINI GÖRDÜ

İran İslam Cumhuriyeti Kürt sorununun ağır bir sorun olduğunu, yine Kandil’e girmenin öyle kolay olmadığını gördü ve Türk devletinin durumunu göz önüne aldı. Çünkü Türkiye’nin Suriye’ye karşı tavrı, füze kalkanı projesine karşı sergilediği tutum bu son iki ayda netleşti. Onun için İran bir yandan PJAK’ın direnişini, diğer yandan Türkiye’nin durumunu göz önüne alarak, ateşkesi kendi çıkarları açısından doğru gördü. Bu doğru bir yaklaşımdı. Biz de bundan memnunuz. İran ve PJAK arasında yapılan ateşkes ve her iki tarafın da bu ateşkese uyması doğrudur. Bu belki ileride Doğu’da Kürt sorununun çözümünde kalıcı bir sürece de dönüşebilir, böyle bir şans da vardır. Ama Türk devleti bu durumdan çok fazlasıyla rahatsızlık duymaktadır. Çünkü Türk devleti herkesin Kürtlere karşı düşman olmasını ve saldırmasını istemektedir.

PJAK’IN GÜÇLERİ YERİNDE DURUYOR

İşte ‘PJAK güçlerini İran içlerinden çekmiş’ demektedirler. Halbuki PJAK, güçlerini herhangi bir yere çekmemiştir. PJAK güçleri yerindedir. Önümüzdeki süreçlerde nasıl olacağına dair bir tartışma konusu olarak gündemdedir. Durumlar da o zaman netleşecektir. Sınırda bazı düzeltmeler oldu. Bundan dolayı Casusan Tepesi’ni çok gündemleştiriyorlar. Halbuki biz bu konuda bir açıklama da yaptık. Yani Casusan Tepesi zaten daha önce de İran sınırları dahilinde olan bir tepeydi. Bir karargah değil, sadece sınırdaki bir tepedir. Sınır düzeltmesi çerçevesinde o tepe boşaltıldı. Bütün mesele budur. Türk devleti bunu tersine çevirerek yaymaktadır. Bunu yapanlar kendilerine de bir pay çıkarmaya çalışıyorlar. Sanki ‘işte PJAK teslim oldu, PKK de olabilir havasını yaratmak istiyorlar. Bu, tamamen kendi kendini kandırma ve kamuoyunu da bu yalan haberlerle aldatmaktır.”

KENDİ ÜS ALANLARIMDAN HİÇBİR YERE GİTMİŞ DEĞİLİM

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Karayılan, Kürt siyasetinin doğruluğunun bazı önemli sonuçlar açığa çıkardığını dile getirerek, kendi üs alanında bulunduğunu, kimsenin ne kendisini ne de onun gibi arkadaşlarını kolay kolay yakalayamayacağını belirterek, böyle bir girişimin büyük bir savaş doğuracağına önemle dikkat çekti.

Karayılan şöyle konuştu: “AKP hükümeti, Kürt Özgürlük Hareketinin siyasetinin başarısından oldukça rahatsızdır. Bugün eğer bu sonuç ortaya çıkmışsa bunun nedenleri vardır: Birincisi, bölgede yaşanan gelişmeler ve AKP hükümetinin netleşmesi durumudur. İkincisi PJAK’ın direnişi, üçüncüsü de yürütülen doğru siyasetin bu sonuçları doğurma gerçeğidir. Dolayısıyla bu sonuç Türk devletinin özgürlük hareketine karşı hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde geliştirdiği konsepti tamamen delmiş bulunuyor. Artık onların planları hedefledikleri gibi asla başarı elde edemez. Şimdi de NATO ve ABD’nin desteğiyle yaptıkları hava saldırılarıyla sonuç almak istiyorlar. Ama bununla da sonuç almaları mümkün değildir. Kalkıp Güney Kürdistan Yerel Hükümeti’ne gözdağı verme ve Irak Federe Devleti’ni de tehdit ederek hiç sonuç elde edemezler. Yani siyasette AKP devleti bir boşluk ve başarısızlık içerisindedir. Bundan daralmakta ve hareketimizi suçlamaktadır. AKP hükümeti boşluğa düşen siyasetlerinin gerçeğini örtmek, bunu Türkiye kamuoyundan gizlemek için bizi, hareketimizi, hatta İran’ı bile suçlamakta ve bu tür yalanları yaymaktadır. Özellikle bu tür haberlerin yandaş diye bilinen medya organları tarafından ortaya atılması da bu nedenledir.

İRAN YENİDEN AKP KONSEPTİNE DAHİL OLMAYACAK


Kürdistan özgürlük mücadelesi, bir kez daha pratikte onların konseptini etkisiz bırakmakta ve başarılı bir duruş ile politikayı sergilemiş bulunmaktadır. Artık bu konseptin ayaklarından birinin olmayacağı açıktır. Bu saatten sonra İran’ın yeniden böyle bir konsepte dahil olma durumu söz konusu olmayacaktır. Bu da çok önemlidir. Çünkü AKP, hareketimize karşı imhayı planlarken, en çok bu ayağa dayanmaktaydılar. Bundan dolayı bir sürü yalan haber yaymakta ve Türkiye kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Haftalardır İran’ın beni tutukladığı haberini yayarak, ittifak yapıldığını söylüyorlar. Böyle bir şey yoktur. Her şeyden önce ben kendi üs alanlarımdayım ve hiçbir yere gitmiş değilim. Bir de halkımızın bilmesi gerekir ki bizi herhangi bir gücün tutuklaması öyle kolay değildir. Türk devleti bizi yıllardır tutuklamak istiyor. O kadar özel operasyon ve savaş yürütüldü. Bizim de bir gücümüz var elbette. Herkes bilmeli ki biz artık kendimizi koruyabilecek güçteyiz. Sadece kendimizi değil, değerlerimizi ve kazanımlarımızı da koruyabilecek düzeydeyiz.

AHMET ALTAN’A YAZDIĞIM MEKTUP ÖNEMLİ BİR BELGEDİR

Ahmet Altan’a yazdığı mektubun Türk medyasında yoğun bir biçimde tartışılmasına ilişkin de değerlendirme yapan Karayılan, tartışmaları olumlu gördüğünü, mektubun önemli bir belge olduğunu belirtirken, psikolojik savaş yalanları ile AKP’nin ikiyüzlü politikalarına yönelik cevap içerikli bir mektup olduğunu ifade etti. Karayılan şöyle konuştu:

“Türk basınının Kürt halkının özgürlük mücadelesine yönelik gerçekleri çarpıtma ve karalama saldırılarının olduğu bir gerçektir. Bu açıdan hareketimize karşı bir psikolojik savaş yürütülmektedir. Samimi olan ve sorunun çözümünü isteyen kimi yazar-çizeri dışında tutarsak genelde Türk basınının bu psikolojik saldırılara katıldığı görülmektedir. Ben de bütün bunlara cevap olması açısından bir mektup yazdım. Özellikle de Taraf gazetesinin farklı bir yerde durduğunu iddia etmesine rağmen, o da daha farklı bir üslupla aynı derekeye düşen ve sonuçta devleti destekleyen bir pozisyona düşme durumu vardı. Ben bu konulara ilişkin görüşlerimi ve eleştirilerimi dile getirdim. Bu çerçevede yazılan bir mektuptu. Sayın Ahmet Altan ve Taraf gazetesinin hiçbir kısıtlama yapmadan bu mektubu yayınlamış olmaları iyi bir şeydir. En azından gazetecilik görevlerini yerine getirip, sorunun tartışılmasını istedikleri açık görülüyor. Bu çerçevede ben bu tutumu olumlu görüyorum. Diğer yandan Türk basını da bir süredir bu konuya yönelik tartışmalar yürütüyor. Köşe yazarları da yazılar yazıyorlar. Tabii ki herkes kendi açısından yaklaşıyor ve kendine göre değerlendiriyor. Ancak ben genel olarak konunun tartışılmış olmasını olumlu görüyorum. Bu konuda Kürt basını daha geride kaldı. Gerektiği gibi tartışamadı. Nasıl gündemine alacağını bilememe ve dar bir yaklaşım içerisinde oldu. Daha çok gündemin hızla nasıl ele alınması gerektiği konusunda bir algılama ve hakimiyet sorununun olduğu belirtilebilinir.”

Ahmet Altan’a yazmış olduğu mektubu önemli bir belge olarak niteleyen Karayılan, “Mektupla ilgili yapılan tartışmalar da Kürdistan özgürlük davasının haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

GERÇEKTEN KCK SİSTEMİ KURULMUŞ OLSAYDI BU KADAR KİŞİYİ TUTUKLAYAMAZLARDI

Karayılan, Öcalan’a yönelik tecrit uygulamalarını değerlendirerek, devletin aile görüşmesine izin vermesinin, tecridi gölgelemeye dönük bir taktik olduğunu belirterek KCK operasyonu adı altındaki tutuklamalara da değindiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Kürt halkının özgürlük mücadelesine yönelik bir yok etme konsepti vardır. Bu konsept temelinde ise Önder Apo, gerilla ve Kürt siyaseti hedeflenmektedir. Bu temelde Önderliğimize yönelik hukuk dışı bir tecrit uygulanmaktadır. Önderliğimizin ailesiyle görüştürülmesi de tecridi gölgelemeye dönük bir taktiktir. Kendi başına olumlu bir adım sayılamaz. Tecridi kaldırmamak ve sürdürmek için bu taktiği geliştirmişlerdir. İmralı’da hala bir psikolojik işkence politikası yürütülmektedir. Önderliğimize yönelik gerçekleştirilen bu konsept genel konseptle bağlantılıdır. AKP devletinin yürüttüğü bir yok etme ve zulüm politikasıdır. Bu zulüm, İmralı şahsında bütün Kürt halkına yapılmaktadır. Halkımız sokaklarda bunu her zaman dile getirmiştir, getirmektedir. Ama bu işkence sistemi salt İmralı’da yürütülmemektedir. Aynı sistemi Kürdistan sokaklarında da uygulamak istiyorlar. Kürt siyaseti üzerinde de, yine medya savunma alanlarındaki gerilla güçlerine karşı da yürütülmek istenmektedir.”

Karayılan, “eğer gerçekten KCK sistemi kurulmuş olsaydı onlar bu kadar kişiyi tutuklayamazlardı, KCK davası adıyla tutuklananların sesleri de daha güçlü çıkardı” diyerek, şunları dile getirdi:

“KCK operasyonu adı altında gerçekleştirilen tutuklamalar Kürt halkı açısından büyük bir zulümdür. Siyasi bir soykırımdır. Kürt siyasetini bu şekilde güçsüzleştirmek, geri adım attırmak ve teslim almak istemektedirler. Bunun için ısrar edip, tutuklamalara devam etmektedirler. Buna karşı çok daha fazla direnmek gerekiyor. 2009 yılında bu tutuklama furyasının başlangıcında Kürt halkı ve siyaseti buna karşı daha fazla mücadele edebilmeliydi. Belki bir duruş sergilendi ama çok güçlü olmadı. Onun için de devam ederek, halkı sindirmek, geri adım attırmak istediler. Eğer gerçekten KCK sistemi kurulmuş olsaydı onlar bu kadar kişiyi tutuklayamazlardı. KCK davası adıyla tutuklananların sesleri de daha güçlü çıkardı. Ama böyle bir sistem henüz pratikleşmemişken binlerce insanı tutukladılar. Bu Kürt siyasetine karşı büyük bir zulümdür. Kürt siyasetçilerinin hepsini bu şekilde tutuklayarak, meydanı başkalarına açmak istiyorlar. AKP devletinin bütün gazete ve televizyonları, dünyanın neresinde bir PKK karşıtı insan varsa onu arayıp, buluyor ve konuşturuyor. Şimdi Kemal Burkay’ı da kanal kanal dolaştırarak, konuşturtmaktadırlar. Böylece işbirlikçi bir siyaset yaratarak, özgür Kürt kimliğine dayalı siyaseti tasfiye etmek istemektedirler. Şimdi AKP bu politikayı önüne koymuştur. Bu politikaları boşa çıkarma temelinde bir duruşun sergilenmesi gerekmektedir.”

ÇOCUKLARI MAYIN TARLASINA SÜRMEK BÜYÜK BİR VAHŞETTİR

Murat Karayılan, Öcalan’a yönelik tecrit ve KCK adı altındaki tutuklamalarla beraber, Kürt halkına yönelik bir zulüm politikası yürütüldüğünü ve bu zulüm politikasında özelde çocukların hedef alındığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin iki gün önce Nusaybin’de on iki yaşından daha küçük yaşta olan Kürt çocuklarını önlerine katarak, mayın tarlasına sürdüler. Jandarma, polis ve köpeklerin hepsini peşlerinden koşturarak, bunu yapmışlardır. Daha sonra da kameralar karşısında o Kürt çocuklarına işkence yaptılar. Bu vahşetten dolayı Nusaybin belediye başkanı bir açıklama yaparak Nusaybin’de Mart ayından bu yana 23 Kürt çocuğun gaz bombasıyla kafasından darbe aldığını ve bu çocukların çeşitli düzeylerde halen sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti. Bunu resmi bir makamda görevli olan bir kişi söylemektedir ve bu çok ciddi bir durumdur. Aynı biçimde şimdi beyninden darbe almış 3 yaşındaki Y.E. komadadır. Peki, “Filistin çocuklarına sahip çıkıyorum” diyenler hani neredeler? Hedef alınan bu 23 Kürt çocuğunun kafatasında hasar oluştu ve muhtemelen çoğu artık sağlıklı bir insan olarak yaşayamayacaklardır. Bu vahşet değil midir? Büyük bir zulüm değil midir? 21. yüzyıldayız; bu çağda dünyanın neresinde böyle bir zulüm görülmüştür? Ama Türk devleti Kürdistan’da bunu Kürt halkına ve çocuklarımıza karşı uygulamaktadır. Fakat bunu kamuoyuna yansıtmamakta, basınında vermemekte, böyle bir şey olmamış gibi yaklaşarak, Türkiye’yi demokratik-model bir ülke olarak göstermeye çalışmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün mü? Bu çerçevede yaklaştığımızda halkımızın Serhildan eylemlerinde bir fedakarlık vardır; belli bir düzey kazanmıştır. Zulme karşı sessiz kalınmadı. Ama artık bugün gelinen aşamada bu serhildan düzeyi yetmemektedir. Daha yüksek düzeyde bu saldırılara karşı cevap olması gerekmektedir. Artık AKP zulmüne karşı durmak, çocuklara yapılan bu vahşeti durdurmak, tüm Kürt siyasetçilerini toplayıp tutuklamalarına karşı çıkmak, bunların önüne geçecek ve durduracak toplumsal bir duruşa ihtiyaç vardır. Günümüzde serhildan hareketinin önündeki süreç, böyle bir süreçtir. Bu, artık temel bir görevdir; halkımız bunun üzerinde derinleşerek sonuç almayı hedeflemelidir.”

KONGRE HAREKETİ, TÜM ORTADOĞU İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇENEKTİR

Karayılan son olarak Türkiye’de gerçekleştirilen Kongre Hareketi’ne yönelik de bir değerlendirmede bulunarak, bu toplantı perspektifinin salt Kürt ve Türk halkının birliğini sağlayan bir perspektif olmadığını, Ortadoğu için de önemli bir seçeneği ortaya koyduğunu belirtti. Karayılan şunları ifade etti:

“Kongre Hareketi ilk kongresini gerçekleştirmektedir. Biz bu kongreyi önemli görüyoruz. Kongrenin perspektifi Demokratik Ulus Perspektifi çerçevesindedir. Demokratik Ulus Perspektifi sadece Türkiye’yi demokratikleştiren, Kürt ve Türk halkının birliğini sağlayan bir perspektif değil, aynı zamanda Ortadoğu için de önemli bir seçenektir. Bugün kapitalist modertineye karşı halkların birliği, demokrasisi ulus-devletle değil, Demokratik Ulus Perspektifiyle gerçekleşebilir. Onun için anlamı ve önemi vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda iktidara hakim olan İttihat Terakkici ulusalcı-milliyetçi anlayış, bir yandan Kürt halkını ve Türk solunu cumhuriyetten dıştalarken, diğer yandan da muhafazakar-milliyetçi kesimleri de dıştaladı. Katı ulus-devlet anlayışıyla tekçi anlayışını asimilasyon ve katliamlarla oturtmak isteyen bu zihniyet, cumhuriyet sistemini ters ve ağır sancılarla oturttu. Genel olarak üç ayrı kanattan bahsedebileceğimiz Türkiye gerçekliğine tek kanatın hakimiyeti, giderek sorunlar yaşadı; Türkiye’yi büyük çıkmazlarla karşı karşıya getirdi. Kürt Özgürlük Hareketi’nin mücadelesinden de yararlanan muhafazakar-milliyetçiler, iktidara gelerek iktidarın el değiştirmesine ve ortaklaşmaya yol açtı. Bugün hala dıştalanma konumunu yaşayan Kürdistan halkı, sol hareket ve çok geniş bir çevre bulunmaktadır. Üçüncü akım diyebileceğimiz bu çevreler Cumhuriyet dıştalanan ve haksızlığa uğrayanlar kesimlerdir. İşte bu kongre, seçim öncesinde oluşan Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu’nun genişlemesi sonucu cumhuriyetten dışlanan bütün kesimleri temsil etmek iddiasıyla yola çıkmış olmaktadır. Bunun için biz önemsiyoruz; gerçek Demokratik Türkiye ve Demokratik Özerk Kürdistan mücadelesi açısından önemlidir. Demokratik Ulus gerçeğini geliştirmek üzere özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yeni bir mücadele sürecini geliştirebilecek bir çıkış durumundadır. Demokratik özgür yaşam ile Kürt ve Türk halklarının birliği için de yeni bir adım olacaktır. Bütün bu nedenlerden dolayı Kongre Hareketi’ne katılım gösteren bütün kesimleri ve kongreyi selamlıyor, arkasında olacağımızı ifade ediyoruz.”

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: