25 Ekim 2011 Salı

Fetullah Gülen'den Kütlere Karşı 27 Mayıs Darbesi Önerisi

Fethullah Gülen, bugün milyonlarca insanın açık desteğini alan PKK için 1990’lı yılların ırkçı dilini kullanarak “bir avuç eşkıya” ifadesini kullanırken, Kürtlere karşı 27 Mayıs 1961 darbesini yöntem olarak önerdi.

Fethullah Gülen, Herkul.org'ta yayınlanan sohbetinde, devletin PKK karşısındaki başarısızlığından dolayı yakınarak, korkunç önerilerde bulundu. Bugüne kadar dile getirilen en ırkçı fikirlere bile rahmet okutan Fethullah Gülen, Kürt hareketine karşı 27 Mayıs darbesini önerdi.

Gülen şöyle dedi: “Çoklarının dediği gibi, mensup olduğumuz Birleşmiş Milletler ve NATO içinde önemli güce, kuvvete ve mekanize birliklere sahip sayılı devletlerden biriyiz. Bir espriye bağlı ifade edersek, o güç, kuvvet ve mekanize birliklerin neler yapabileceğini görmek istiyorsanız, 27 Mayıs ihtilaline bakabilirsiniz. O güç, gelip kendi milletinin başına binmiş ve 25-30 milyon insanı teslim almıştır. Daha sonra da her on senede bir binlerce insanı ezmiş, zindanlara atmış, sürgünlere yollamıştır. Şimdi, sen orada kuvvetini sonuna kadar kullanmışsın, sokağa hükmetmişsin; fakat, ayıptır bu, ârdır, otuz senedir dağdaki bir avuç şakînin hakkından gelemiyorsun.”

TÜRK’E KILIÇ ÇEKMEYİN, İTAAT EDİN

PKK’nin eylemlerini “canavarlık” olarak tanımlayan Gülen, devletin 90 yıllık zulmü karşısında tek bir ifade kullanmıyor. Gülen, Kürtlere de maruz kaldıkları zulme karşı “Türk’e itaat edin” mesajı veriyor ve bunu da Bediuzzaman’a dayandırıyor. Kürtler’den Türklerle “kardeş” olmasını isteyen Gülen, devletten de Kürtlere karşı, en ağır şiddeti önermesi dikkat çekiyor.

Gülen şöyle diyor: “Bediüzzaman Hazretleri, maruz kaldığı zulümlere rağmen hiç kimseyi zerre kadar incitmemiş, ‘intikamımı alın’ dememiş; hatta kendisine o teklifte bulunanlara şöyle cevap vermiştir: ‘Türk milleti asırlardan beri İslâmiyet'in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz Müslüman'ız, onlarla kardeşiz, kardeşi kardeşle çarpıştıramayız. Bu şer'an caiz değildir. Kılıç, haricî düşmana karşı çekilir. Dâhilde kılıç kullanılmaz.’ İşte bu sâlim düşünce herkese mal edilmeliydi ama maalesef bu hususta muvaffak olunamadı.”

KÜRT SORUNUNUN BM’YE GİTMESİNDEN RAHATSIZ

Gülen, Kürt sorununun BM’ye taşınabileceği konusunda da şimdiden uyarıda bulunarak bu rahatsızlığını dile getiriyor: “Bir Kürt-Türk çatışması çıkarılması ve hatta sonunda meselenin Birleşmiş Milletler'in hakemliğine kadar vardırılması muhtemeldir.”

Hiç yorum yok: