21 Eylül 2011 Çarşamba

7 Yılda 4190 Kadın Erkekler Tarafından Öldürüldü

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddet Rapor'una göre 7 yılda 4190 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Abdulbaki Boğa, 2011 yılında kadına yönelik ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında büyük bir artış olduğunu gözlemlediklerini, Türkiye’de de kadına yönelik hak ihlalleri sistematik olarak devam ettiğini söyledi.

Boğa şiddeti olağan gören, şiddeti meşrulaştırma yönünde açık mesajlar veren, toplumsal değerler ve normları besleyen bir erkek egemen kültür kendisini sürekli yeniden üretmesinden kaynaklandığını belirtti.

Boğa, yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin toplumsal duyarlılığın yetersiz olması ve bu durum karşısında devletin caydırıcı önlemler almaması, istatistik verilerimizde görüleceği gibi, kadın cinayetlerinde büyük bir artışın yaşanmasında rol oynadığını, kadının yaşam hakkına yönelik ihlallere karşı toplumda farkındalık yaratmak için, yetkili devlet kurumları ve duyarlı bütün Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) sorumlu davranması ve kadın cinayetlerine karşı etkin önlemler alınması konusunda bir tartışma platformu oluşturmaları gerekmektedir. Dedi.

CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA YÜZDE 38’LİK ARTIŞ


İHD İstanbul Şube sekreteri Ümit Efe’de Kadın cinayetlerine dair 7 yıllık verileri incelendiğinde, tecavüz ve taciz gibi cinsel saldırı suçlarında yüzde 38’lik bir artışı olduğu, Kadın cinayetlerinin nedenleri arasında ilk sıralarda “namus davası”, “yoksulluk”, “işsizlik”, “aldatma”, “evi terk etme” “boşanma”, “cinsel ilişkiye girmek istememe” yer almaktadır. Dedi.

Efe, , temel amaçlarının devlete karşı bireyin haklarını korumak olan sivil toplum örgütleri bu alanda daha aktif rol alarak, erkek egemen toplumda ikinci sınıf muamelesi gören kadınların uğradığı başta fiziksel olmak üzere cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete karşı toplumsal refleks oluşturmak için ortak hareketi hedefleyen platformlar oluşturularak, araştırmalar yapılmalı, raporlar hazırlamalı ve kamuoyunu harekete geçirerek devleti adım atmaya zorlamalıdır. Dedi.

Efe’de bu raporu hazırlarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan “Türkiye’de kadına yönelik hak ihlalleri” ile ilgili verileri bizimle paylaşmalarını talep ettiklerini fakat bakanlık yetkilileri bu taleplerine Türkiye’de kadına yönelik hak ihlalleri ile ilgili hiçbir verinin bulunmadığı yanıtını verdiklerini belirterek, bu durumun çok vahim olduğunu belirtti.

Efe, yapılan araştırmalarda kadına yönelik şiddeti doğuran aile dinamikleri hakkında hiçbir bilgi birikiminin, kayıt ve belgeleme sistemlerinin bulunmadığı, Türkiye’de yaşanan, kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının, en az % 64’ünde, mağdurların tehdit altında olduğu, aileleri, akrabaları, arkadaşları ve çevrelerince bilinmekte olduğu belirterek hazırlanan raporu okudu.

8 AYDA 143 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Katil zanlılarının % 25’i 18 yaşından küçük,18-30 yaşları arasındaki zanlıların oranı ise % 24’tür. Onları da % 27lik oranlarla 31-40 ve 41-50 yaş gruplarındaki zanlılar izlemiştir. 51-60 yaşları arasındaki zanlıların oranı % 18, 61-70 yaş grubundakilerin oranı ise % 6’dir. Yaralama olaylarının faillerinin % 35'i, mağdurların ise % 65'i 18 yaşından küçüktür. Erkek şiddeti sonucu yaralanan kadınların % 32'si 18-31 yaşları arasındadır.

Tecavüz failleri arasında yaşları 18'den küçük olanların oranı % 68'i 19 yaş üzeridir. % 32’sinin 18 yaş altında olduğu görülmektedir. Tecavüz mağdurlarının ise, % 82'si 18 yaşından küçük, % 12’si 41-50 yaş arasındadır. 50 yaş üzeri mağdurların oranı ise % 10’dur.

2011 yılı ilk 8 ayı içerisinde Türkiye’de yaşanan, kadına yönelik hak ihlalleri verilerine göre, her 100 kadından 16′sı cinsel şiddete uğramaktadır. Yine bu verilere göre, 15 kadından 5′i eşi veya birlikte olduğu kişiler (sevgili veya seks işçiliğinde beraber olduğu kişi) tarafından fiziksel şiddete uğramaktadır. Ayrıca, kadınların % 55′i duygusal şiddete, % 18′i birlikte olduğu kişi ve kişilerin ekonomik şiddetine maruz kalmaktadır. Türkiye genelinde 17 yaşından sonra yaklaşık her 15 kadından 1′i yakın ilişkide olduğu kişiler tarafından fiziksel şiddete, her 19 kadından 1′i gebelikte fiziksel şiddete maruz bırakılmıştır. 17 yaşından önce cinsel istismarın oranı ise % 6′dır. Araştırmamızın en çarpıcı sonucu ise, fiziksel ve cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 88’i ne yakın çevresine, ne sivil toplum örgütüne, ne de devlet kuruluşlarından birine başvurmuştur. Bunun temel nedeninin ise, korku, ayıplanma, olayın duyulması endişesi, namus, dedikodu vb. gerekçeler olduğu görülmektedir.

2005 VE 2011 YILI ARASINDA TOPLAM 4190 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetler en çok 2009 yılında meydana geldi. Verileri göre 2007 yılında 1011 ve 2009 yılında 1126 kadın öldürülmüştür.

2005-2011 ilk 8 ayı içerisinde yargıya intikal eden 3074 kadın tecavüze uğramıştır. Tecavüz edenler; kamuda görevli, polis, asker, öğretmen ve sivil kişilerdir.

2005-2011 yılları arasında, 3320 kadın tacize uğradığı gerekçesiyle yargıya başvurmuş, fakat genel kamuoyu araştırmasına göre, 2005-2011 yılları arasında, 110 binin üzerinde kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı tahmin ediliyor. Kadın mağdurların % 40’ının aile, akraba, sevgili ve törelerden korktukları için şikâyetçi olmadıkları ortaya çıktı.

Hiç yorum yok: