30 Mayıs 2011 Pazartesi

KNK'den Kürdistan Kamuoyuna 'Tarihi' Deklarasyon!


Yeni Özgür PolitikaKürdistan Ulusal Kongresi (KNK) 11. Genel Kurul toplantısı sonucunda Kürdistan ve Bölge kamuoyuna acil bir deklarasyon yayınlandı. “Önemli” ve “tarihi” olarak kabul edilen deklarasyonda Kürt ve Kürdistanlıların “ulusal hak ve görevleri” sıralandı.

Hafta sonu Brüksel’de toplanan 11. Genel Kurul, “önemli” ve “tarihi” olarak kabul ettiği bir deklarasyon yayınladı. Kürdistan, Ortadoğu ve dünya kamuoyuna sunulan deklarasyonda 15 madde halinde Kürt ve Kürdistanlıların “hak ve görevleri” sıralandı:

1-Kürtlerin ve birlikte yaşadığı azınlıkların yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistan’dır. (KNK Genel Kurulu) Sömürgeciler ve işgalcilerin yaptıkları adlandırmaları reddeder ve Kürt ve Kürdistanlılara Kürdistan ismini cesur bir şekilde ifade etmeleri ve kullanmaları çağrısını yapar.

2-Kürt ve Kürdistanlıların kendi toprakları üzerinde kendi kaderini tayin etmek ve kendi taleplerine göre egemenliğin biçimini tespit etme hakkı vardır.

3-Kürt ve Kürdistanlılar, özellikle de Kuzey, Doğu ve Batı ile Federal Kürdistan Bölgesi dışında kalmış bölgeler, Türk, İran ve Suriye devletleri ile Irak’taki eski Baas rejiminin asimilasyon ve soykırım amacıyla Türk, Fars ve Araplaştırdığı Kürdistan’ın yer ve bölgelerinin isimlerini yüksek ulusal bir kararlılıkla kabul etmemeli, Kürtçe ve kendi dillerindeki isimleri söylemeli ve kullanmalılar.

4-Kürt ve Kürdistanlılar, Federal Kürdistan’ın sınırlarının daraltılma çabalarını reddetmeli ve başta Kerkük ile Kürdistan’ın doğal sınırları içindeki bölgeleri korumalı.

5-Kürt ve Kürdistanlılar, Türkiye, İran ve Suriye’de kendi dillerinde çocuklarına isimler koymalı, Türkçe, Farsça ve Arapça soyadlarını değiştirerek, Kürtçe ve kendi dillerine dönüştürmeli.

6-Kürt ve Kürdistanlılar, anadili kendi yaşamalarına hakim kılmalı, anadilde eğitim talebini yükseltmeli, çok dilliliği tüm egemen devlet kurumlarında ‘de fakto’ hayata geçirmeli.

7-Ulusal bayrak, flama ve semboller her yerde kullanılmalı, ulusal taleplerin dillendirildiği ve ulusal anlam taşıyan günlerde, ulusal kıyafetler giymeli.

8-Kürt ve Kürdistanlı esnaf ve tüccarlar, alım-satım işleri ve faaliyetlerinin tümünü Kürtçe ile kendi dillerinde yapmalı, halk da alışverişini kendi dilinde yapmalı.

9-Kürt ve Kürdistanlılar, inanç, din ve diyaneti kendine göre yaşamalı, dini vecibelerini kendi kural ve kaidelerine göre yerine getirmeli, resmi din ve diyaneti reddetmeli ve yerine getirmemeli.

10-Kürt ve Kürdistanlılar, egemen devletin resmi kültürü ve sisteme karşı tüm farklılıklarını öne çıkarmalı, yas ve kutlamalarını, yaşamını kendi ulusal farklılığı ve rengi ile yaşamalı.

11-Kürt ve Kürdistanlılar, tüm Kürdistan parçalarında ve diaspora meydanlarında en üst seviyede ulusal desteğini güçlendirmeli, egemen devletlerin eylemleri, hile ve oyunlarına karşı yüksek ulusal bir duyarlılıkla birbirlerine destek sunmalı.

12-Kürt ve Kürdistanlılar, uluslar arası işbirliği ve desteğin sağlanması için, başta egemen halklardan demokrat ve ilericiler ile tüm dünya hümanistleri nezdinde olmak üzere, fedakar bir çalışma ve mücadele yürütmeli.

13-Kürt ve Kürdistanlılar, başta PKK lideri Abdullah Öcalan olmak üzere tüm sömürgeci devlet ve diğer ülkelerdeki siyasi tutukluların özgürlüğü için, çalışma ve mücadeleyi ulusal bir destek olarak kabul etmeli ve çaba içerisinde olmalı.

14-Kürt ve Kürdistanlılar, siyasi ve askeri öncülüğe en büyük desteği vermeli, Kürt ve Kürdistan gençleri de egemen devletlerin askerliğini reddetmeli, askere gitmemeli.

15-Kürt ve Kürdistanlılar, kadın üzerindeki tüm gerici gelenekleri, tahakküm ve erkek egemenliğini reddetmeli, kadın haklarını eşitlik düzeyinde ele almalı ve hayata geçirmeli.

Hiç yorum yok: