28 Mayıs 2011 Cumartesi

Bağımsız Adaylar 'Pusula Barajı'nı 3 Yöntemle Aşacak

 
Yüzde 10 seçim barajı nedeniyle 12 Haziran'daki genel seçime bağımsız adaylarla girecek olan Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'nun önünde bir de "pusula barajı" var. Geçmişten bu güne barajları aşma konusunda deneyimli olan Kürt siyaseti, okuma yazma bilmeyenler için ip, fotokopi ve sayma gibi yöntemlerle "pusula barajı"nı aşıyor.

12 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 10 seçim barajını aşmak için ve toplumsal dinamiğin ortak sesini duyurmak için bir araya gelen Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu adaylarının önünde aşması gereken bir engelde, "pusula barajı" olacak. Pusula barajını aşmak için her dönem el yordamıyla buldukları yöntemi kullanacak olan blok seçmenleri bu seçimde de yaratıcılığın sınırlarını zorlayacağa benziyor.

BAĞIMSIZLARIN PUSULA BARAJI

2007 yılı genel seçimleri öncesi birleşik oy pusulasında sadece siyasi partilerin adları ve amblemleri yer alırken, bağımsız adaylar ise, adlarının yazılı olduğu, kendi hazırladıkları, oy pusulalarını oy kabinine koyabiliyor veya seçim öncesinde seçmenlerine verebiliyorlardı. Bağımsız adayı seçmek isteyen seçmenin, bu pusulayı zarfa koyması yetiyordu. Ancak 22 Temmuz Genel Seçimleri'ne DTP'nin bağımsız adaylarla girme kararının ardından alelacele bir yasa değişikliğiyle bağımsız adayların da birleşik oy pusulasında yer almaları kararlaştırıldı.

BİN UMUT ADAYLARI İKİ BARAJI AŞTI, SIRA DEMOKRASİ BLOĞU’NDA

"Bin Umut Adayları" ile seçime giren DTP'nin oylarını azaltmaya yönelik olduğu kamuoyu tarafından sık sık dillendirilen uygulama ile 2007 seçimlerinde ilk defa artık oy pusulaları anormal büyüklüklerde, 2 metrelik absürd ebatlarda olabilir hale geldi. Bağımsız adaya oy vermek isteyen seçmenin, birbirinden ayrılması zor olan onlarca bağımsız aday alanı arasından kendi adayını bulması gerekecekti. Bağımsız adayların adlarının küçük puntolarla yazılması, logo, fotoğraf kullanamamaları, benzer ve hatta aynı isimli adayların birbirlerinden ayırt edilememesi gibi zorluklar seçmen iradesinin değil parlamentoya, daha oy pusulasına bile yansımasını zorlaştırdı. Üstelik tüm bunların yanında gümrüklerden oy kullanan seçmenin, istese ve becerebilse bile bağımsız adaya oy verememesi gibi skandal niteliğinde bir durum yaratıldı ki, Hakkari'de DTP'li bağımsız adayın kazandığı milletvekilliğinin AKP'ye geçmesi hafızalardaki yerini koruyor. Söz konusu uygulamaya rağmen DTP, Bin Umut Adayları ile oy potansiyelini yükselterek meclise 21 milletvekili göndermeyi başladı. 12 Haziran Genel Seçimleri'nde de aynı engel Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu önünde beklerken, blok da çalışmalarını bu eksenli yürütüyor.

BAĞIMSIZLAR İÇİN KULLANMA OY YÖNTEMLERİ: İP, FOTOKOPİ VE SAYIM

Adayların oy pusulasındaki yerlerinin kesinleştiği ve seçim atmosferinin iyice yükseleceği son haftalarda doğru oy kullanma eğitimi tüm bloğun seçim çalışmalarının en temel konularından biri oldu. Geçen seçimde kullanılan ip yöntemi gibi, bu seçimde yeni bir yöntem geliştirdi. Buna göre;

Oy pusulalarının fotokopisi çekilerek seçmene dağıtılır. Bu pusulalarda, bağımsız adayın olduğu kısımlar kesilerek çıkarılır ve o kısım boş kalır. Seçmen, oy sandığına gittiğinde, örnek oy pusulasını, gerçek oy pusulasının üzerine koyar ve de boş kalan kısma mührü yerleştirir. Örnek pusulanın düzgün yerleştirilmesi için de sol üst köşesine bir işaret yerleştirilir.

Yine bir diğer yöntem ise ip yöntemi. Seçmen daha önceden örnek oy pusulasından oy vereceği blok adayının yerini iple işaretler ve o ipi cebine yerleştirir. Ardından oy sandığına gittiğinde, ipi oy pusulasının üzerine koyar ve ipin ucunun bittiği yere mührü vurur.

Üçüncü yöntem ise sayım. Bu yöntemde de okuma yazma bilmeyen seçmene bağımsız adayın sıralamadaki sayısı verilir. Seçmen sandığa gittiğinde en baştan başlayarak bağımsız adayın bölümüne denk gelene kadar sayıp boşluğa mührü vurur.

Oy pusulalarının çıkmasının ardından yapılacak ev ziyaretleri ile binlerce blok çalışanı okuma yazma bilmeyen seçmenler için seferber olacak. Ev ziyaretlerinin yanı sıra seçim bürolarında yapılacak eğitimlerle de seçmenler oy kullanma konusunda eğitileceği belirtiliyor.

Hiç yorum yok: