22 Mayıs 2010 Cumartesi

ColdHackers: Hedefimiz Faşist Odaklar


Kürtlerin elektronik savaşçıları ColdHackers Türk devletinin internet stratejisinin Kürtlerin doğru bilgiye ulaşma ve bilgi paylaşımını engelleme üzerine kurulduğunu belirttiler. ColdHackers üyeleri ile Türkiye’nin Kürtlere karşı internet stratejisi ve sanal ortamdaki meşru savunma mücadelelerini konuştuk.

ColdHackers üyeleri devletin internet ortamında Kürt sitelerini ziyaret eden, bilgi paylaşan, düşünce üreten gençleri Hacker olarak suçlayıp tutuklamasının planlı senaryolara dayandığını belirttiler.

Yeni dönem hedeflerinde iki ayrı strateji izleyeceklerini belirterek bunlardan birinin resmi ve faşist odaklara misilleme eylemleri, diğeri ise genel siteleri hedef alan kısa süreli propaganda ve ajitasyon eylemleri olacağını belirtiyor. ColdHackers üyelerinin sorularımızı yanıtladılar.

* ColdHackers ne zaman ve niçin kuruldu?

- ColdHackers 2006'nın başlarında, Kürt Halkı üzerindeki inkâr ve imha sistemine karşı Kürt gençlerinin bireysel inisiyatifi ve girişimleri ile başlatıldı. 2006'nın ortalarından itibaren ise yürütülen Özgürlük Hareketine yeni bir alan kazandırmak, gençliği bu alanda da mücadeleye sevk etmek, yine sanal ortamda Kürt Halkına dönük saldırılara cevap olabilmek amacıyla kuruldu ve giderek daha örgütlü bir yapı haline geldi.

* ColdHackers sadece ülkedeki örgütlü yoksa farklı sahalarda da üyeleri var mı?

- ColdHackers olarak başından beri tüm dünyaya savrulan Kürt gençlerine ulaşmayı hedefledik, bu temelde birçok ülkede belli bir örgütlülük düzeyi yakalamayı başardık.

* Bildiğim kadarıyla Hackerlik ciddi bir elektronik bilgiye ihtiyaç duyuyor. Özel bir eğitim mi aldınız?

- Biz başlarken Kürt Halkını "günümüz biliminin mahrumu ve mağduru olarak" tespit ettik. Bilimin geliştiği bir coğrafyada yaşamasına rağmen planlı şekilde bilimsel gelişmelerden uzak tutulmakta, kendilerinin deyimiyle “cehaleti” kader haline getirmeye çalışıyorlar. Yine pozitif ve sosyal bilimler birçok ezilen halk gibi Kürt halkının da aleyhine yapılandırılmıştır. ColdHackers bilimin bu şekilde kullanılmasına karşı bir tepki hareketidir.

Kürt Gençleri olarak bu çalışmaya çok donanımlı olarak başlayamadık. Ancak ilerledikçe iki gerçeğin farkına vardık; birincisi bilimsel gelişmeleri elde etmek için verilen mücadele sonuç alıcıdır, diğeri ise bu alanda yetenek ve birikim sahibi bir potansiyelin doğduğudur.

DEVLETİN BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNAN KÜRT GENÇLERİNİ TUTUKLUYOR

* Devletin Kürt Hackerlere yönelik olduğunu iddia ettiği operasyonları oluyor. Örneğin Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu 13 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bunların bir kısma tutuklandı. Bunlar sizin üyeleriniz mi?

- Geliştirilen operasyonları izledik. Hemen akabinde yaptığımız eylemlerle aslında bu operasyonların niteliğini de vurgulamış olduk. Türk devleti aydınlanan, özgürlük mücadelesine ilgi gösteren, bu temelde az da olsa bir şeyler yapmaya karar veren tüm Kürt gençliğine saldırıyor. Bu saldırganlığı öyle bir düzeye geldi ki; Kürt sitelerini ziyaret eden, bilgi paylaşan, düşünce üreten gençleri dahi gözaltına alıp tutukluyor. Nitekim bu operasyonlarda zarar gören gençlerimizin büyük bir çoğunluğu bu kapsamdadır.

Kürt gençliğini sindirme temel hedef olduğu için Kürt Özgürlük Hareketi ile herhangi bir biçimde temas kuran genç arkadaşlarımız bu saldırılara maruz kalıyor. Bu operasyonları ağırlıklı olarak bu nitelikte gelişmiştir.

* Bu operasyonlar çok riskli bir alanda mücadele ettiğinizi gösteriyor. Bunlara karşı nasıl korunuyorsunuz?

- Kürt gençlerinde böyle bir gelişmeyi beklemeyen egemen sistem hem sanal hem de gerçek yaşamda çeşitli biçimlerde saldırılarını sürdürüyor. Bu konuda önemi bir düzey edinmekle beraber tedbirlerimizi ve eğitim düzeyimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda her zaman bir şeyler öğrenilebileceğine inanıyoruz.

* Türk devletinin elektronik ortamdan yani internet üzerinden Kürtlere yönelik ideolojik saldırılarının düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Türk Devleti medyayı ordudan sonra ikinci öncelikli güç kuvvet olarak kullanıyor. Geçmişten beri medya ve kitle iletişim araçlarını Kürt halkını asimile, korkutma, yönlendirmek için kullandılar. Son yıllarda internet için de özel stratejiler geliştiriyorlar. Türkiye’nin internet stratejisi Kürtlerin doğru bilgiye ulaşmasını ve bilgi paylaşımını engelleme üzerine şekilleniyor. Bunu yanında Kürt gençliğinin dejenerasyonu Kürt Özgürlük Hareketinin mevcut durumunun çarpıtılması için seferberlik halindeler. Bu anlamda internet ortamı sistem tarafından da bir mücadele sahası haline getirilmiştir.

İNTİKAM EYLEMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

* 2010 yılı başından beri çalışma performansınız nasıl? Mesela çökerttiğiniz sitelerin isimleri ve sayıları hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz?

- 2010 yılının başından itibaren genel bir değerlendirme yapıp çalışmaları geliştirme ve mücadeleyi yükseltme kararı aldık. Mücadele çizgimizi Kürt Özgürlük Hareketinin perspektiflerini ve HPG'nin mücadele tarzından aldığımız feyiz ile şekillendirdik. Bu temelde 2010 yılına girerken karşılaştığımız engelleri ve zorlukları da aşma çabasıyla bir performans sergilemeye çalıştık. Sonuç olarak da resmi siteler başta olmak üzere binlerce siteyi çökerterek mücadeleyi geliştirmeye çalıştık. Örneğin devlet bürokratları ve askeri yetkililerin de içinde olduğu 3800 Facebook sayfası 2000’e yakın (Polis, Asker, MHP, BBP ) mail sayfası ve binlerce kurum sitesini çökerttik.

* 2010 yılı hedefleriniz nasıl ayrıca ne tür siteler hedef alıyorsunuz?

- 2010 yılında daha fazla örgütlenmeyi ve Özgürlük Mücadelesinde daha aktif rol almayı bu temelde, bizi hedef alarak geliştirilen operasyonlarda baskı, işkence gören, tutuklanan Kürdistan gençliğine layık olmayı temel hedef olarak belirledik. Hackleme konusunda ise iki ayrı hedefimiz vardır. Birincisi resmi ve faşist odaklara misilleme ve intikam eylemleri düzenlemek. Bunu mevcut süreç nedeniyle daimi bir hedef olarak belirledik. Süreç değişinceye kadar bu odaklar hedefimiz olarak kalacaktır.

Diğeri ise genel siteleri hedef alan kısa süreli propaganda ve ajitasyon eylemleridir. Bu eylemlerle, insanlara çok fazla zarar vermeden, onları Kürt Özgürlük Hareketi hakkında aydınlatmak, TC devletinin kirli savaşı hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Gerektiğinde değişik dillerle geliştirdiğimiz bu eylemler bu kapsamda yer alıp önümüzdeki süreçte de gerektiğinde geliştirme planımızdadır.

* Son zamanlarda bazıları “Hackerler bir ülkeyi çökertebilir” iddiasında bulunuyor, geleceğe ilişkin böyle hedefleriniz var mı? Örneğin devletin finans ve askeri yapısına yönelik saldırılar gerçekleştirebilecek düzeye ulaşma hedefleriniz var mı?

- Günümüzde bilişim dünyası çok önemli bir düzey yakalamıştır. Dünya sistemi neredeyse bu teknoloji üzerinden yürütülmektedir. Bu temelde bu söylemi çok da gerçek dışı bulmuyoruz. Nitekim bunun değişik örnekleri dünyanın çeşitli yerlerinde yaşandı. Bizim de hedeflerimiz arasında bu düzeyde bir mücadele vardır. Ancak bunun kolay olmadığı, büyük bir çalışma ve örgütlülük gerektiğinin de farkındayız. Bu vesileyle, özellikle bu alana ilgili veya bilgi sahibi yurtsever gençlerimizi bu mücadeleye çağırmak istiyoruz. Bu biçimdeki bir istemin kendilerini bir şekilde bize ulaştıracaklarını, ya da onlara mutlaka ulaşacağımızı belirtmek istiyoruz.

Hiç yorum yok: