4 Nisan 2010 Pazar

FARC-EP’ten Yabancı Askeri Usler ile İlgili Açıklama
Kolombiya devrimci Silahlı Güçleri-Halk Ordusu (FARC-EP) tarafından Kolombiya ile ABD arasında yedi yeni askeri üssün kullanım hakkını ABD ordusuna veren ikili antlaşmaya ilişkin yapılan açıklamayı yayınlıyoruz – Latinbilgi.

“Onurlu Askerlere:
İliklerine kadar alçaklığa, kana, yolsuzluğa, köleliğe batmış, onursuzluğundan dolayı bir kere bile yüzü kızarmayan devlet başkanı Alvaro Uribe tarafından kabul edilen, ülkemizin vücuduna gömülen ve ucu Latin Amerika’nın kalbine saplanacak ve hedefi kurtarıcımız Simon Bolivar’ın tamamlanmamış özgürleştirici projesinin devamı olan ALBA ışığı altında ilerleyen halklarımızın demokratik ve bütünleşmeci sürecini engellemek olan emperyalizmin Kolombiya’da 7 yeni askeri üs kurma adımına karşı, onuruna sahip çıkan tüm askerlere, yurdumuzu ve Latin Amerika’nın onurunu savunmak için vereceğimiz kurtuluş savaşında halkımızla birlikte tek bir amaç doğrultusunda savaşmak için kardeşçe ve yurtseverce çağrıda bulunuyoruz. 


Subaylar ve Astsubaylar: General Joaquin Matallana (FARC-EP’in temellerinin atıldığı 1964 yılında, Marquetalia bölgesine yönelik ilk ABD destekli operasyonu yöneten o zamanlar yüzbaşı rütbeli bir subay-ç.n.) Meta eyaletindeki Lomalinda ABD yerleşim bölgesine girmek istediğinde, düşük rütbeli bir yanki askeri kibirli bir tarzda onu engelledi. Bu saygısızca küstahlık karşısında onuru zedelenen Kolombiyalı general bu büyük rahatsızlığını dile getirmek için devlet başkanı ile görüşmeye gitti. Kendisine verilen cevap şu oldu: ‘Hiçbir şey yapamam’. Bu cevabı veren içine kapalı, vatan kavramından yoksun, yanki yardakçılarının çayırında geviş getirmeye alışmış bir devlet başkanıydı. Haysiyetli bir general olan Matallana, Kolombiya’nın hiçbir toprağının yabancı askeri güçler tarafından işgal altında olamayacağı gerekçesiyle istifa etti. Bu olaydan birkaç yıl sonra Casa Verde’de (Yeşil Ev: bir dönem FARC Sekretaryasının toplu halde bulunduğu karargâha verilen ad-ç.n.) gerilla komutanları Manuel Marulanda ve Jacobo Arenas ile buluşmaya geldiğinde şu sözü vermişti: ‘eğer bir gün ülke yanki işgaline maruz kalırsa beni de hesaba katın!’. Marquetalia savaşındaki haysiyetli düşmanımızın sahip olduğu insani ve askeri kalite! İşte bu vatanı kendi içinde gerçek anlamda hisseden askerin göğsünden fışkıran onur duygusudur. 

Rütbeli ve rütbesiz tüm askerler: Washington hükümetinin yeni-sömürgeci projeleri karşısında ‘ABD en kötüsü ve aynı zamanda en güçlü olanıdır... Güçlüyle bir kez yapılan anlaşma, zayıfın ebediyen ona mecburiyeti demektir... Bir Kolombiyalının bu duruma düşmesinden tiksinirim.’ diyen Simon Bolivar’ın rüşvete boyun eğmeyen ve yurtsever tavrının aynını göstermeliyiz. Bugün öncelikli görevimiz, kaderimizin kalkanı olan Kurtarıcımız Bolivar’ın rüyası Birleşik Latin Amerika Cumhuriyetleri projesi altında halklarımızın birliğini sağlamaktır. Amerikamızın tarihinde Panamalı General Omar Torrijos, Dominikli Francisco Caamano, Perulu General Velasco Alvarado, Brezilyalı Prestes, Guatemalalı Abrenz gibi halkların gönlünde taht kuran anti-emperyalist birçok yurtsever asker öne çıkmıştır. 


Burada artık ülkemizdeki politik ve sosyal hareketlerle birlikte çabaları ortaklaştırarak, halk egemenliğinin ve onurun kök salmasını sağlamak için yurtsever direnişi oluşturma zamanı gelmiştir. Yurtsever askerler, Bolivarcı gerilla ve harekete geçmiş halk Amerikamız üzerinde dolaşan Monroe Doktrini kartalının saldırgan uçuşlarını durdurabilecek yegâne güç birliğidir. General Matallana’nın ülke egemenliğine saygı talep etme noktasındaki katıksız hissiyatını gerçeğe dönüştürelim. Dün haysiyetli düşmanımız bize böyle demişti: beni de hesaba katın, bugün biz size diyoruz: eğer cüret ediyorsanız bizi de hesaba katın, sadece ülke egemenliğini savunmak için değil, aynı zamanda Yeni bir Kolombiya kurmak için. 
En içten selamlarımızla, yurttaşlarımıza...”

FARC-EP Merkez Kurmay Heyeti Sekreteryası
Kolombiya Dağları, 06.11.2009
[Anncol Haber Ajansı’ndaki İspanyolca orijinalinden Türkçeye Canan Ateş tarafından Latinbilgi için çevrilmiştir]
Kolombiya'daki ABD üsleri ve Obama'nın 'barış'ı

ABD'nin tanınmış muhalif isimlerinden dil bilimci ve yazar Noam Chomsky ABD'nin Kolombiya'daki askeri üsleri üzerine yazdı. Chomsky makalesinde, Washington'un Kolombiya'da 7 yeni askeri üs kurma planlarını ABD'nin daha geniş ölçekteki dış politikası dahilinde inceliyor. Bazı Latin Amerika ülkelerinde ABD yardımıyla birlikte insan hakları ihlallerinin kesin bir şekilde arttığına dikkat çeken Chomsky yazısında "'barış dünyasına' doğru adımlar Obama'nın kampanya sloganı olan 'inanabileceğiniz değişim' söyleminin altına düşmüyor" diyor.

Hiç yorum yok: