24 Ocak 2013 Perşembe

Almanya Demokratik Güç Birliği Platformu Kuruldu

Almanya'da bulunan Türk, Kürt, Arap, Asuri ve Ermeni göçmen örgütleri bir araya gelerek Demokratik Güç Birliği Platformu kuruldu. Platform, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türkiye'de yaşayan halkların haklarını elde etmesi için çalışacağını duyurdu.

Türkiye’de gelen çeşitli halk, inanç ve siyasal göçmen örgütleri Almanya’nın Köln kentinde periyodik olarak yaptıkları toplantının ardından Demokratik Güç Birliği Platformu kurma kararı aldı. Önümüzdeki  süreçte panel, toplantı, seminer, konser ve kampanyalar düzenleyeceğini bildiren platform şu çağrıyı yaptı:


"Demokratik Güç Birliği; Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt ulusunun ulusal demokratik haklarının tanınması için, Alevi inancı basta olmak üzere Ezidiler, Hıristiyanlar ve diğer bütün inanç grupları, etnik ve kültürel dinamiklerin haklarının verilmesi ve halklarımızın barış içinde, özgürlük ve eşitlik temelinde bir arada yaşaması amacına katkıda bulunmaya dönük önemli bir misyon üstlenmiştir. 


İşçi sınıfı başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerin baskıya uğradığı hak ve özgürlüklerin giderek kısıtlandığı Türkiye‘de süren eşitlik ve özgürlükler mücadelesine katkı sunmak istiyoruz. 


Bizler, yaşadığımız ülkede Türk ve Avrupa devletlerinin iki yüzlü, insanlık düşmanı politikalarını yerli emekçiler içerisinde de teşhir ederek, Türkiye de demokrasi mücadelesi verenlerle dayanışmayı, halkların kardeşliğini güçlendirmek istiyoruz. Türk ve Kürt halkının, azınlık milliyetlerin, değişik inanç gruplarının eşit ve kardeşçe yaşayabileceği, işçilerin emekçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kalktığı, savaşsız ve sömürüsüz bir Türkiye’nin yaratılmasına katkımızı artırmak istiyoruz. 

 
Demokratik Güç Birliği Platformu, Avrupa ve dünyada süren emek ve özgürlükler mücadelesinin de yanında olacaktır. Türk devletinin kuruluşundan günümüze kadar süre gelen; tek dil, tek millet, tek dine dayalı Türk devlet politikası, demokrasi, eşitlik ve özgürlüklere düşmandır. 


Halklara ve inançlara düşman tüm bu politikalar, Türk devletinin, ayrımcı, ırkçı ve faşist karakterinin sonucudur. Demokratik Güç Birliği Platformu olarak devletin bu Politikalarına karşı tek dil değil, çok dil; tek millet değil, çok millet; tek din değil, çok din; savaş değil barış diyoruz. 


Bizler; tüm ezilenler, yok sayılanlar, baskı altında tutulanlar, farklı ulus ve dinlere sahip oldukları için katliamdan geçirilenler, cezaevinde ölümle karşı karşıya bırakılanlar için; demokrasi, özgürlük ve eşitlik talep ediyoruz."


Almanya Demokratik Güç Birliği Platformu'nda şu kurumlar yer alıyor:


- AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu)
- YEK-KOM (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu)
- TÜDAY (Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği)
- ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)
- AGİF (Almanya Göçmen  İşçiler Federasyonu)
- ADHF (Almanya Demokratik Haklar  Federasyonu)
- DİDF (Demokratik İşçiDernekleri Federasyonu)
- ÖDA (Özgürlük ve Dayanışma Almanya)Avrupa
- Barış Meclisi
- Devrimci Proletarya (Yaşanacak Dünya Gazetesi)
- Avrupa Dersim İnisiyatifi
- KOMKAR(Avrupa Kürdistan Dernekleri  Konfederasyonu)
- Anadolu Federasyonu
- FEDA (Demokratik Alevi Federasyonu)
- Liwa İskenderun İnisiyatifi
- CENI (Kurdisches Frauenbüro für Frieden)
•  FKE (Almanya Ezidiler Federasyonu)
•  YXK (Kürdistan Öğrenciler Birliği)
•  ZAVD (Almanya ve Orta Avrupa Asuri Federasyonu)
•  Dersim-Gesellschaft für Wiederaufbau (Dersimi Yeniden İnşa Cemiyeti)
•  ASP  (Avrupa Sürgünler Platformu)

Hiç yorum yok: