19 Kasım 2012 Pazartesi

KCK: Sorumluluk Bundan Sonra Hükümetindir

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine tutsakların açlık grevlerine son vermesine ilişkin açıklamada bulunan KCK, “Bizde hareket olarak Reber Apo'nun bu çağrısına tam olarak uyacağımızı belirtiyor ve bu temelde direnişte olan tüm yoldaşlarımızın eylemlerine son vermesini istiyoruz” dedi. “Direniş, yerini bulmuş ve amacına ulaşmıştır” diyen KCK, Öcalan’ın bir kez daha çözümden yana iradesini ortaya koyduğunu, bundan sonra sorumluluğun devletin ve hükümetin olduğunu kaydetti.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine cezaevlerinde açlık grevindeki tutsakların eylemlerini sonuçlandırmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. “Reber Apo'nun çağrısı çağrımız olmuştur” diyen KCK, kendilerinin de çağrıya tam olarak uyacaklarını belirterek, “Direnişte olan tüm yoldaşlarımızın eylemlerine son vermesini istiyoruz” dedi.

“Direnişi bundan sonra Hareketimiz ve halkımız devir almış bulunmaktadır” diyen KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Cezaevlerindeki tutsak yoldaşlarımız, 12 Eylül tarihinden bu yana gruplar halinde 67 gün devam eden süresiz açlık grevi eyleminde olmuşlardır.

Yoldaşlarımız, bu direnişi tamamen kendi özgür iradesiyle başlatmıştır.

Direnişin talepleri ve amacı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Açlık grevi direnişi, adı üzerinde bir ölüm orucu eylemi değildir. Ölüm orucu eylemi, karakteri gereği tüm talepler yerine getirinceye kadar sürerken; açlık grevi ise, bazı taleplerin gerçekleşmesi kadar toplumda belli bir duyarlılık yaratılıp, belli düzeyde bir kamuoyu geliştikten sonra bitirilebilecek bir eylem biçimidir. Bu bağlamda bakıldığında zindan direnişi amacına ulaşmıştır. Direnişi bundan sonra Hareketimiz ve halkımız devir almış bulunmaktadır.

Yüksek bir irade ve kararlılıkla atmış yedi gün süren açlık grevi sonucunda toplumda çok ciddi bir gündem oluşmuştur. Bununla birlikte, Hükümet ve devlet yetkilileri bunun ciddiyetini görmüş ve istemedikleri halde de bazı adımlar atmak zorunda kalmışlardır.

Açıklık grevi direnişi, başta Kürdistan'ın dört parçası olmak üzere, yurt dışında, özelliklede Avrupa da çok önemli bir etki yaratmıştır. Halkımız siyasi ve ulusal birlik konusunda yek vücut olmuş; direnişçilerin taleplerini kendi talepleri olarak sahiplenmiş, on binler ve yüz binler ayağa kalkmıştır. Direniş sürecinde hemen her gün bir toplumsal eylemlilik gelişmiş ve sömürgecilik lanetlenmiştir. Bir çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş açlık grevindeki eylemcilerin taleplerini çözülebilir makul talepler olarak görmüş ve desteklerini sunmuşlardır.

Türkiye'de Kürt halkının dostları; devrimcileri, demokratları ve insan onurundan yana olan her kesin gösterdiği destek ve duyarlılık son derece anlamlı v değerli olmuştur.

Zindan direnişi, Kürt halk önderliğinin çağrısı ile onurlu bir biçimde, başarıyla sonuçlanmış bulunmaktadır. Kürt Halk Önderi bu çağrıyı, halklarımıza karşı sorumluluğu gereği yapmıştır. Bundan sonra tüm sorumluluk devlete ve hükümete düşmektedir. Bizde hareket olarak Reber Apo'nun bu çağrısına tam olarak uyacağımızı belirtiyor ve bu temelde direnişte olan tüm yoldaşlarımızın eylemlerine son vermesini istiyoruz.

Halkımızın özgürlüğü ve Reber Apo'nun üzerindeki tecridin kaldırılması için insanüstü bir iradeyle tereddütsüz tam atmış yedi gün onurlu bir direniş örneğini sergileyen tüm tutsak yoldaşlarımızı aynı direniş ruhuyla saygıyla selamlıyoruz.

Bu direnişte hemen her gün eylemlilik halinde olan dört parçadaki yiğit Kürdistan halkını gösterdiği boyun eğmez tutumundan dolayı kutluyor; ve halkımızı, direnişini bundan sonra daha yüksek düzeyde kesintisiz olarak geliştirmeye çağırıyoruz.

Gösterdikleri duyarlılıkla zindan direnişine omuz veren uluslararası ve Türkiyeli tüm dostlarımızı; devrimcileri, demokratları, aydınları, sanatçıları, öğrencileri, kadınları ve inanç sahibi duyarlı olan her kesi selamlıyoruz.

Yine ulusal birlik ve özgürlük için çok anlamlı olan bu direnişe destek veren tüm Kürt ve Kürdistanlı aydın ve sanatçıları tutumlarından dolayı kutluyoruz.

Reber Apo'nun çağrısı çağrımız olmuştur. Bu direniş, yerini bulmuş ve amacına ulaşmıştır. Kürt Halk Önderi bir kez daha çözümden yana iradesini ortaya koymuştur. Sorumluluk bundan sonra devletin ve hükümetin olmaktadır.

Reber Apo’yla birlikte Kürdistan halkı özgür oluncaya dek mücadelemizi her düzeyde ve her yerde kesintisiz, kararlı ve radikal bir biçimde yükselterek geliştireceğimiz kesindir.”


ANF

Hiç yorum yok: