22 Kasım 2012 Perşembe

KCK: Özgürlük Yürüyüşünün Son Aşamasındayız


Behdinan - KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, 68. gününde sonlanan açlık grevleri ile birlikte Kürt halkının ulusal bir duruş ortaya koyduğunu belirterek, “Özgürlük yürüyüşünün son aşamasını zaferle taçlandırmaktan başka hiçbir gelişme Kürt halkını durdurmayacaktır” dedi.

12 Eylül-18 Kasım tarihleri arasındaki açlık grevlerinin ardından yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, bu eylemle eözgürlük mücadelesinin yeni bir ivme kazandığı ve Kürt halkının direnme gücünün çelikleştiğini kaydetti.

KCK şunları belirtti: “Önderliğimizin çağrısı üzerine 68. günde sonlandırılan zindanlardaki açlık grevi eylemi büyük bir kararlılığın ve iradenin zaferini ortaya koymuştur. Kürt Halk Önderliği’ne, özgürlük onuruna, insani değerlere sahip çıkma uğruna ortaya koydukları bu tarihi eylemle özgürlük mücadelemiz yeni bir ivme kazanmış, Kürt halkının direnme gücü çelikleşmiş, iradesi keskinleşmiştir. Tarihi 14 Temmuz direniş ruhuyla sürdürülen açlık grevi eylemi başarıyla sonuçlanmıştır. Zindanlarda, dağlarda, şehirlerde mücadelenin her alanında Apocu çizgide şekillenmiş fedai ruhun, bilincin bir bütün olduğu gözler önüne serilmiştir. Nerede olursa olsun Hareketimizin, Kürt Özgürlük Hareketinin militanlarının, Kürt halkının yine onun öncülerinin tüm bileşenleriyle Önder Apo’yla bir bütün olduğu, Apocu militanlığın, yurtseverliğin yenilmez olduğu hakikati kendisini en yalın bir biçimde göstermiştir. Bu büyük direniş, AKP hükümetinin sömürgeciliğe, inkara dayalı şiddet sistemini sarsmış, Kürt halkının haklarını hiçbir yerden, hiç kimseden beklemeden özgürlük mücadelesini her yerde daha da güçlendirerek kendi barışını, özgürlüğünü ve demokratik çözümünü gerçekleştirmesini sağlamanın tutumunu ortaya koymuştur.

Bu eylemle Kürt halkı ulusal bir duruş sergilemiştir. Tüm parçalarda Kuzey, Güney, Rojava ve Doğu Kürdistan’da, Avrupa ve Rusya’da Kürt halkı, siyasi temsilcileri ve kurumları eylemcilerin taleplerine ve amaçlarına sahip çıkarak hiçbir gücün Kürt halkının birliğini bozamayacağını, Önder Apo’nun liderliğinde zafere yürüyeceğini ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Bu süreçte Kürt halkının ortaya koyduğu eylemsellik yeterli olmasa da önemli bir düzey kazanmış, ilgili kurum temsilcilerinin ortaya çıkan yetersizliklerini gidermesinde bir gösterge olmuştur. Bununla birlikte sivil toplum temsilcileri, basın kuruluşları, gazeteciler, aydınlar, uluslararası basın kuruluşları ve kurumları da zindan direnişçilerinin sesinin dünyaya duyurulmasında azımsanmayacak katkı sunmuş, yalnız bırakmamışlardır.

Açlık grevi eyleminin sonlanması her şeyin yoluna girdiği, normale döndüğü, özellikle tutsaklar açısından hayati sorunların kalmadığı anlamına gelmeyeceğinden tedavi süreçlerinin halkımız, kamuoyu, ilgili kurumlar ve cezaevi izleme heyetleri tarafından takibi de son derece önemlidir. Bu konuda herkesin duyarlılığını sürdüreceğine ve sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyoruz.

Hareket olarak oldukça tarihi olan bu süreçte mücadeleyi omuzlayarak ölümüne direnen yoldaşların, binlerce tutsak yurtseverin sergilediği direnişi layıkıyla sürdürmek ve tarih karşısında mükellef olduğumuz devrim görevlerimizi başarıyla yerine getirmek olacaktır. 14 Temmuz geleneğini devir alan bu büyük açlık grevi eylemi tarihsel bir önem kazanmış, yarattığı etkilerle mücadelemizde yeni bir dönüm noktası olabilecek bir zemini yaratmıştır. Önder Apo’nun özgürlüğü bir halkın özgürlük probleminin özetidir. Bunun için varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlama mücadelesi halkımız için final sürecidir. Partimizin 35. kuruluş yıldönümünü karşılamaya hazırlandığımız bu süreçte özgürlük yürüyüşünün son aşamasını zaferle taçlandırmaktan başka hiçbir gelişme Kürt halkını durdurmayacaktır.” 


ANF

Hiç yorum yok: