1 Kasım 2012 Perşembe

CDK’den Brüksel Yürüyüşüne Katılım Çağrısı

Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (CDK), Cezaevlerindeki açlık grevlerini görmezden belen AB ile CPT, AK ve AP’ye sert tepki göstererek, “Bilinmelidir ki olası bir şahadetten CPT, AK ve AP sorumlu olacaktır” dedi. CDK, Avrupa’daki tüm Kürtleri, AB ve kurumlarının duyarsızlığını protesto etmek, tutsaklara sahip çıkmak için 3 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek büyük yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (CDK), 51. Gününe giren cezaevlerinde açlık grevleri ile AB’nin açlık grevlerine ilişkin duyarsızlığını sert bir dille eleştiren bir açıklamada bulundu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 3 Kasım günü düzenlenecek olan büyük yürüyüşe katılım çağrısında yer aldığı CDK Koordinasyonu açıklaması şöyle:

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

“Önder Apo’nun sağlığı, güvenliği ve özgür hareket etme koşullarının sağlanması, ana dilde eğitim ve ana dilde savunma hakkının tanınması talepleri ile Kürdistan ve Türkiye cezaevlerinde başlatılan ve 51. gününe giren açlık grevi eylemleri kritik bir aşamaya ulaşmıştır. Türk Başbakanı Erdoğan’ın en son Berlin’de açlık grevine ilişkin yaptığı açıklamalar her türlü soytarılığın ötesindedir. Tüm dünyanın gözü önünde bu kadar pişkince yalan söylemeye cesaret etmesi, Avrupa devletlerinden aldığı destekten kaynaklanmaktadır. Faşist Türk Başbakanı, son derece insani ve demokratik talepler için büyük bir direniş içinde olan Kürt halkının öncülerini adım adım öldürmek, sağ kalanları da sakat bırakmaya çalışmaktadır. Tarihteki Nemrutları aratan bir duruş sergileyen Türk Başbakanının ve hükümetinin ne kadar Kürt düşmanı olduğu tüm yönleriyle açığa çıkmıştır.

TOPYEKÜN SEFERBERLİK

Açlık grevinin ulaşmış olduğu düzey tümden direnişe geçmeyi zorunlu kılmaktadır. Topyekun bir seferberlik hali ile tüm gücümüzü seferber edip harekete geçmeden eylemcilerin taleplerinin karşılanması ve olası kayıpların önünü alamayız. Taleplerin karşılanması caydırıcı ve etkili bir eylem düzeyinin yakalanması ile mümkün olacaktır.

'OLASI BİR ŞAHADDETEN CPT, AK VE AP SORUMLU OLACAKTIR'

Açlık grevlerine ilişkin Avrupa’da da ciddi bir duyarsızlık vardır. Ukrayna eski başbakanının birkaç günlük açlık grevine karşı kıyameti koparan Avrupa, Kürt halkının öncülerinin ölüm sınırına gelen açlık grevi eylemine kör ve sağır kalmaktadır. AB ülkeleri ve ilgili kurumlar AK, CPT ve AP hiçbir somut girişimde bulunmamakta, bu pasif ve sorumsuz yaklaşımlarından dolayı tutsakların sağlık sorunları giderek ağırlaşmakta, hayati tehlike baş göstermektedir. Bilinmelidir ki olası bir şahadetten CPT, AK ve AP sorumlu olacaktır.

Yine cezaevindeki yoldaşlara bir müdahale durumunda halkımız ve CDK örgüt yapımız sonuna kadar inisiyatifli olacak, gerekli meşru demokratik eylem düzeyini ortaya çıkaracaktır.


METİN AYDIN SERBEST BIRAKILMALIDIR

İsviçre’de tutsak edilen, açlık grevinin 53. Gününde olan Metin Aydın yoldaşın direnişini selamlıyor, İsviçre hükümetini tavrından vazgeçmeye, yoldaşımızı serbest bırakmaya, açlık grevi taleplerini karşılamak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz. Aksi durumda olası bir şahadetten halkımız İsviçre hükümeti ve Adalet Bakanlığını sorumlu görecektir.


'MEŞRU-DEMOKRATİK EYLEM GÜCÜ AÇIĞA ÇIKARILMALIDIR'

AB ülkeleri ve kurumlarının açlık grevleri karşısındaki bu sorumsuz ve duyarsız yaklaşımına karşı Avrupa’da yaşayan tüm halkımız kendi meşru-demokratik eylem gücünü en yüksek düzeyde açığa çıkarmalıdır. Açlık grevi eksenli merkezi ve yerel düzeyde yapılacak her tür eyleme aktif düzeyde katılım sağlamalıdır. Tüm CDK kadro ve çalışan yapımız demokratik eylem hakkını en üst düzeyde örgütlemeli, inisiyatifli davranmalı, eylemde öncülük rolünü oynamalıdır.

3 KASIM'DA BRÜKSEL'DE OLALIM

Bu temelde 3 Kasım’da Brüksel’de yapılacak olan merkezi yürüyüş ve mitinge Avrupa’da yaşayan tüm yurtsever halkımız güçlü katılmalıdır. Onurlu, kimliğine, kişiliğine ve mücadele değerlerine bağlı her Kürt insanını bu eyleme katılmaya çağırıyoruz.

Yurtsever halkımız; Önderliğine, yoldaşlarına ve direniş geleneğine sahip çıkmalıdır. Kemal Pir’in yoldaşlarını 3 Kasım’da Brüksel eylemine çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden tüm gücümüzle katılarak yalnız bırakmadığımızı göstermeli, direnişlerini en yüksek katılımla sahiplenmeli ve selamlamalıyız. Her yurtsever insanımız bu eyleme katılmakla yetinmemeli, kendi çevresini de eyleme katmalıdır.

Özellikle Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya NRW eyaletinde yaşayan Kürdistanlılar başta olmak üzere Avrupa’nın her şehrinde yaşayan Kürt halkını eylem için seferber olamaya çağırıyoruz. Kürt gençleri ve kadınları eylem için tüm örgütlü gücünü seferber etmelidir.

Kürt halkının dostlarını, aydın, sanatçı ve demokratik şahsiyetleri eyleme katılmaya çağırıyoruz. Alevileri, Süryanileri, kadınlar, gençleri, insani ve demokratik mücadele duyarlılığı olan tüm kurum, şahsiyet, parti, inanç birliği ve çevrelerini açlık grevcilerinin taleplerinin karşılanması yönünde demokratik her tür eyleme katılmaya çağırıyoruz. “


ANF

Hiç yorum yok: