14 Ağustos 2012 Salı

PKK: Bu Direniş Halkı Özgürlüğe Taşıyacak


Behdinan - PKK Yürütme Komitesi, 15 Ağustos 1984 Atılımı’nın 28. yıldönümümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bu direniş halkımızı özgürlüğe taşıyacak direniştir” dedi.

Kendi internet sitesinde (http://www.pkkonline.com/) yazılı bir mesaj yayınlayan PKK Yürütme Komitesi, “Ulusal diriliş ve direniş bayramımız olan 15 Ağustos, şanlı atılımının 28. yıldönümünü başta Reber Apo’ya, tüm halkımıza ve özgürlüğe gönül vermiş, özgürlük mücadelesinin kendi yaşam koşulu olduğu bilinciyle mücadele eden tüm yoldaşlara, halklara ve demokratik kesimlere kutluyoruz” diye belirtti.

Mesajda, “Kürt halkının özgürlük mücadelesinin silahlı mücadeleye geçişinin ilk eylemi olarak, Agit yoldaşın komutasında gerçekleştirilen 15 Ağustos eyleminin 28. yılı tamamlanırken, 29. yıla Agit yoldaşın attığı ilk adımı zafere taşırma kararlılığıyla girmekteyiz. Başta Agit yoldaş olmak üzere Mustafa Yöndem, Mehmet Sevgat, Engin Sincer’lerden Şilanlar ,Viyanlar,Nudalar, Adiller,Beritanlar, Şirinler şahsında tüm özgürlük abidesi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor,anılarına bağlılık temelinde mücadeleyi daha da büyütme sözümüzü yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

PKK Yürütme Komitesi devamla şunları ifade etti: “Her türlü baskı, sindirme, sürgün ve katliamlarla Kürt halkına kendi gerçeğini unutturma üzerine yürütülen imha ve asimilasyonun sonuç almak istediği bir dönemde, bu gidişat, Kürt halkının özgür iradesinin temsili olan hareketimiz PKK’nin doğuşuyla değişmiştir. Faşizmin halklara nefes aldırmadığı bir süreçte 15 Ağustos eylemi, faşizm uygulamalarına karşı halkların özgür mücadele etme gücünü ifade etmiştir. Yürütülen faşizme karşı halkın haklarını savunmak ancak halk savaşını yükseltmekten geçer tespitiyle yola çıkan özgürlük hareketimiz, halk savaşının ilk mermisini Eruh ve Şemdinli’de düşmana doğrultmuştur.

15 Ağustos eyleminin öncü komutanı Agit yoldaş eylemin başarısının belirleyicisidir. Agit yoldaş eylemin planlamasından pratiğine kadar, tarz, taktik, tempo ve yaratıcılık yönlerindeki gerilla inceliğiyle eylemi yürütmüş ve başarıya damgasını vurmuştur. Partimizin kahraman militanı Agit yoldaşın tarzı gerilla mücadelemizin tüm akışına öncü ve örnek olmuştur. Eylem anlayışı ve gerilla tarzındaki incelik, disiplin ve yaratıcılık kadar, yaşam duruşu, fedakarlık, yoldaşlık anlayışı, halk değerlerine bağlılığıyla tüm gerilla gücümüzün örnek aldığı özgür kişiliği şahsında somutlaştırmıştır.

Gerilla mücadelemiz, 15 Ağustos eyleminin başarı tarzının izinde ve Agit arkadaşın komutan öncülüğü yolunda mücadele ve direnişle 28 yıl boyunca büyüyerek gelişmiş, Kürdistan’ın her bir yerinde mevzilenerek Kürt haklının özgürlüğünü gerçekleştirme misyonu temelinde mücadele yürütmüştür. Bugün gerilla, ulaştığı taktik yetkinlik ve Kürdistan’ın dört bir yanında sağladığı sağlam mevzilenmesiyle, egemen güçlerin Kürt halkı üzerinde yürüttükleri tüm kirli politikalar, imha, inkar ve soykırım siyasetine karşın, halkın özgürlüğünün garantisi olma misyonuyla mücadeleyi geliştirmektedir.

İçinde bulunduğumuz 2012 yılına gerillanın devrimci halk savaşı çizgisinde gerçekleştirdiği eylemler ve devrimci operasyonlar damgasını vurmaktadır. Bu eylemlerin 15 Ağustosun yıl dönümüne denk gelmesi, tarihi misyonu ifade ederken, eylemlerin yoğunlaştığı alanların yine Zağros-Botan alanları olması, 15 ağustos ruhunun yaşamsallığını göstermektedir. Gerillanın devrimci operasyonlarında gerillacılığın başlangıç ruhu büyüyerek yaşamakta ve tarihi canlı kılmaktadır. Gerillanın sergilediği fedai ruh 15 ağustos eylemi ruhunun bugünde somutlaşmasıdır. Bu fedai ruh büyüyerek ve güçlenerek Reber Apo çizgisi etrafında kenetlenmiş ve öncelikli görev olarak Reber Apo üzerindeki 13 yıllık tecrit ve bir yılı aşkın işkenceyi kırmak, İmralı sistemini parçalayarak Reber Apo’nun özgürlüğüne kavuşması için mücadeleyi yükseltmektedir. Gerilla eylemlerinde göstermiştir ki Reber Apo’nun özgürlüğü için gerillanın her türlü eylemi geliştirme kabiliyeti vardır, gerilla devletin en merkezi şehirlerine sızabilir ve en sağlam kale gibi karakollarını yerle bir edebilir. Alanları tutarak devletin girmesine izin vermeyebilir, savaşın sorumlusu yetkililere ulaşarak hesap isteyebilir. Gerilla, Reber Apo’nun özgürlüğü ve Kürt halkının özgür iradesiyle yaşamını örgütleme koşullarını kazanması için, fedai ruhla savaştığı gibi, bundan sonrada bu savaşı daha da büyüterek zafere yürüme kararlılığındadır.

Kürt halkı 15 ağustos eyleminin açığa çıkardığı güç ve güvenin özgürlük ruhuyla, özgürlük mücadelesini yürütmüş ve iradesini Reber Aponun özgürlük çizgisinde ifade etmiştir. Kürt halkı büyük bir fedakarlıkla özgürlük mücadelesini yürütmüş, egemenlerin hiçbir baskı yöntemi ona baş eğdirememiştir. Bugün de Kürt halkı tüm baskı ve faşizan yöntemlere rağmen özgürlük mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunun somut ifadesi olarak 15 Ağustos çizgisinde yüzlerce değerli evladını şehit veren Rojava halkımız 15 Ağustos’un 28. yıldönümünde demokratik halk devrimini gerçekleştirerek özgürlüğe yürümektedir.

İçinde bulunduğumuz süreçte de halkımız gerillanın yükselttiği özgürlük mücadelesini kendi cephesinden geliştireceği mücadeleyle tamamlamalıdır. Gerilla ve halk bir bütündür. Gerilla halkın özgürlüğünün savunucusu ve sağlayıcısı misyonuna sahip olduğu gibi, halkta gerillayı kendi eylemsellikleriyle destekleyerek mücadelenin bütünlüğünü göstermektedir. Düşmanın imha inkar temelinde halka her türlü faşizan saldırıları yönelttiği bu süreçte buna karşı duruş, halkın kendi öz savunma örgütlülüğünü geliştirerek düşmana gerekli cevabı vermesinden geçmektedir. Kürt gençliği halkın savunulmasından kendini sorumlu görerek, halk öz savunmasının örgütlenmesine öncülük etmelidir. Kürt halkı düşman yönelimlerine karşı hiçbir zaman çaresiz kalmamış, cevapsız kalmamış ve direnişiyle düşmanı çaresiz bırakmıştır. Bu süreçte Kürt halkı onurlu direnişi ve eylemleri daha da geliştirerek, düşmana gereken cevabı verecektir.

Bu direniş halkımızı özgürlüğe taşıyacak direniştir. 15 ağustos eylemiyle özgürlüğün tohumları Kürdistan’da yeşermiş ve 15 Ağustosu diriliş ve direniş bayramı olarak sembolleştirmiştir. 2012 yılında gelişmekte olan eylemsellik ve direniş özgürlüğü zafere taşımanın direnişi ve eylemselliği olacaktır. 15 ağustosun 29. yılında zafere ve özgürlüğe yürümenin inancıyla, bir kez daha, başta kadın ve gençlik olmak üzere, özgürlük savaşına gönül veren halkımızı ve tüm dostları mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz, 15 Ağustosun 28. yıl dönümünü kutluyor, özgür yarınları yaratma mücadelesinde kararlılığımızla selamlıyoruz.”


ANF

Hiç yorum yok: