13 Nisan 2012 Cuma

Polise Savcı ve Hakim Statüsü

Polis ile ilgili şikayetlerde izni artık Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu veriyor. Polis devletini kuran AKP hükümeti, böylece polisini savcı ve hakim statüsüne getirerek, tamamen dokunulmaz hale getirdi.

Dolmabahçe'de polis saldırısında bebeğini düşüren genç kadının İstanbul Emniyet Müdürü, Beyoğlu Emniyet Müdürü ile ilgili diğer polisler hakkında yaptığı şikayette "red" kararını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu verdi. AKP hükümeti, böylece, polisi de savcı ve hakim statüsüne getirerek, dokunulmazlığını artırdı.

DİSK'e bağlı Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) tarafından Beşiktaş'ta 4 Aralık 2010 tarihinde yapılan eyleme polis, saldırdı, çok sayıda öğrenci yaralandı ve gözaltına alındı. Polis saldırısında E.Ö. adlı kadın öğrenci de bebeğini düşürdü.

Saldırının ardından avukatlar Gülizar Tuncer ve Zeliha Kabataş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Özsavaş ve saldırı emrini veren polis amirleri ve saldırıyı gerçekleştiren polisler hakkında Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Saldırı ekibinde yer alan polisler ile ilgili soruşturma sürerken, Çapkın ve Yıldırım hakkında verilen karar, polislere "savcı ve hakim" statüsünün tanındığını ortaya çıkardı.

İki polis müdürü hakkında "şikayetin işleme konulmaması" kararı alındı. Ancak bu işlemde, kararın yanı sıra, kararı veren kurum, yeni bir hukuk skandalının öznesi oldu.

KARARI HSYK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım hakkında "şikayetin işleme konulmaması" kararını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi verdi. Böylece polisler hakkındaki incelemeyi, HSYK yürüttü ve polise, savcı-hakim koruması sağlanmış oldu.

YASAL DAYANAK 2005 TCK DEĞİŞİKLİĞİ

HSYK bu yetkiyi, 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikten aldı. Cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161. maddenin 5. fıkrası şöyle: "Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri , en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır."

'YASAL OLABİLİR AMA HUKUKİ DEĞİL'

Avukat Gülizar Tuncer, karara itiraz ederek, başvurularının yeniden incelenmesini istedi. Tuncer, polis müdürlerinin hakim statüsünde değerlendirilmesi bir yana hakimlere benzer yargılama usullerine tabi tutulmasının yasal olsa bile hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Avukat Tuncer, itiraz dilekçesinde ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Geçmişten bu yana devletin her kademesindeki memurların ama özellikle de üst rütbeli asker ve polislerin korunduğu, yasal güvencelerle birlikte adeta dokunulmaz hale getirildikleri bir ülke gerçekliğinde kendileriyle ilgili yaptığımız suç duyurularının HSYK tarafından değerlendirilmesi ilgili emniyet müdürleri hakkında soruşturma veya dava açılmasını baştan zorlaştıran bir durumdur. Diğer bir konu, toplumsal olaylarda yalnızca müdahalede bulunan ve bu esnada suç işleyen memurlar değil, onlara bu hukuk dışı emirleri veren amir konumundaki emniyet müdürleri de sorumlu olduğu halde soruşturma ve yargılamaların yalnızca memurlarla sınırlı tutulması hukuka aykırıdır."
KARARA İTİRAZ DA AYNI KURULA YAPILIYOR

HSYK 3. Dairesi'nin Çapkın ve Yıldırım ile ilgili kararına hukuki itiraz yolu da bulunmuyor. Sadece, kararı veren kurula, "yeniden inceleme" başvurusu yapılabiliyor. Son kararı ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu veriyor.

KARAR DİĞER SORUŞTURMAYI ETKİLEYEBİLİR

Söz konusu kararda HSYK'nın aceleci tutumu da dikkat çekiyor. Avukatların şikayetçi olduğu, Beyoğlu Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Özsavaş ile saldırı emrini veren ve saldırıyı gerçekleştiren polisler hakkındaki soruşturma tamamlanmış değil. Genç kadının bebeğini düşürmesine neden olan işkence ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu da hazırlanmadı. HSYK'nın iki polis müdürü hakkındaki bu kararının, devam eden soruşturma sürecini de olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: