13 Nisan 2012 Cuma

İşte 18 Maddelik 28 Şubat Kararları

28 şubat sürecinde Refah Partisi iktidarına karşı Sincan'da Tanklar yürütülmüştü. Bugünse AKP iktidarı tankları kendisine muhalif olanların üstüne sürme sürecini yönetiyor. Başta Kürt Özgürlük Hareketine karşı olmak üzere işçi ve emekçilerin, demokratik özgürlükler için sokaklara çıkan öğrenci, insan hakları savunucuları, işçi ve emekçi memurlar, sendikacılar, HES karşıtları, kadın hakları savunucularının mücadelelerini bastırmak için her türlü polis ve asker şiddeti AKP-Fetullah Gülen koalisyonu tarafından sınırsızca kullanılıyor. 28 şubatla hesaplaşma adına yürüttükleri soruşturma ve tutklamalar da demokrasi mücadelesi görüntüsü altında kendi iktidarlarnı sağlamlaştırma çabasından ibaret...
28 Şubat ‘post modern’ darbe yargılama süreci ‘demokrasiye balans ayarı yaptık’ diyen Çevik Bir dahil 28 emekli askerin gözaltına alınmasıyla başladı. Ankara Özel Yetkili Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yurtdışında oldukları için gözaltı sayısının 28 olduğunu söyledi.

Dönemin İkinci Genel Kurmay Başkanı Çevik Bir’le birlikte gözaltına alınanların Batı Çalışma Grubu’nda görev alan kişiler olduğu belirtliyor.

Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarında başlatılan ve davaya dönüşen soruşturmalarda olduğu gibi 28 Şubat soruşturmasının genişleyeceği tahmin ediliyor. ‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat günü dönemin MGK’sında 18 maddeden oluşan kararlar alındı. İşte o 18 maddelik 28 Şubat kararları

''-Laiklik hassasiyetle korunmalı.

-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır.

-8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya konulmalı.

- Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

- Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler Diyanet tarafından koordine edilmeli.

- Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli.

- İrticai faaliyetlerden YAŞ kararları ile TSK’yla ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının yayınları kontrol altına alınmalıdır.

- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemeli.

- TSK’ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları ve eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.

- (Bu maddenin tam metnini Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği gerekçesiyle yayınlanmadı.)

- Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

- T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası’na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler sonuçlandırılmalı.

- Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden titizlikle uygulanmalıdır.

- Kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

- Kurban derilerinin denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı.

- Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı.

- Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet kavramı” bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

- Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklara fırsat verilmemelidir.''


ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: