27 Mart 2012 Salı

Özgür Gündem Gazetesi Yayın Durdurma Kararına İtiraz Etti

Özgür Gündem Gazetesi'nin avukatları Özcan Kılıç ve Azize Deniz Taşdemir, gazete hakkında verilen 1 aylık yayın durdurma cezasının kaldırılması için İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ziya Çiçekçi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan adına avukatlar Özcan Kılıç ve Azize Deniz Taşdemir, gazetenin 1 ay süreyle kapatılması kararına karşı İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Avukatlar, gazetenin 1 ay süre ile yayınının durdurulmasına, satışının ve dağıtımının yasaklanması ile gazete nüshalarına el konulmasına ilişkin verilen kararın, temel hukuk kurallarına aykırı ve "sansür" niteliğinde olduğunu belirterek, kararın kaldırılması talebinde bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Bu şekilde oluşturulan ve sonuçları son derece ağır, hukuki ve maddi açıdan telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açabilecek olan kararın, hukuki ve maddi gerekçeden yoksun, olduğu, Anayasa, Basın Kanunu, 5271 Sayılı CMK ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile AİHM içtihatlarına, uluslararası sözleşme ve düzenlemelere aykırılık içerdiği açıktır" denildi.

AİHM'in gazetelerin yayın durdurulmasına ilişkin Türkiye aleyhine verdiği kararları hatırlatan avukatlar, "Kararda, Özgür Gündem isimli gazetenin 24.03.2012 tarihli sayısının 1., 8., 9., 10. ve 11. sayfalarında yer alan resim, haber, yorum ve başlıklarında yasadışı örgüt propagandası yapıldığı belirtilerek, tüm nüshalarına el konulmasına karar verildiği belirtilmiştir. Uygulamaya gerekçe yapılan haber ve yazıların hangileri olduğu belirtilmemiş, toptancı bir mantıkla, yalnızca sayfa numaraları belirtilerek karar oluşturulmuştur. Yine kararda, uygulamaya konu yapılan yayın günlük bir gazete olmasına karşın, 'dergi' şeklinde ibareler yer almıştır. Bu durum, kararın verilmesinde gösterilen ciddiyeti de ortaya koymaktadır. Kararın gerekçesi ile, Savcılığın talep yazısının içeriklerinin aynı olması da bir başka tartışma konusudur. Bu da yasaklama kararının, hukuki ve yasallığını tartışmalı hale getirmektedir. Yargıçlar- Mahkemeler, Savcıların talepleri ile bağlı olmadıkları gibi, onların belirlediği gerekçeler ile karar oluşturamazlar. Söz konusu karar, basın-yayın ve ifade özgürlüğünü, toplumun-bireylerin haber-bilgi alma-edinme hakkını ortadan kaldıran, Anayasa ve AİHS. Kurallarının açıkça ihlaline yol açan bir uygulamadır" dedi.

Yasaklama uygulaması sonucunda, temel hak ve özgürlüklerin en önemlisi olan "düşünce ve ifade özgürlüğünün" ortadan kaldırılması ile birlikte, müvekkillerinin yayıncılık faaliyetinin engellenmesi, gazeteyi yayımlamaktan alıkonulması nedeniyle, Anayasa ve AİHS kurallarında yer alan "mülkiyet hakkının barışçıl biçimde kullanılması" haklarının da ihlal edildiğini kaydeden avukatlar, "Kararın dayandırıldığı 3713 sayılı yasanın 6/son maddesi, Anayasa'nın 28. maddesine ve AİHS. kurallarına açıkça aykırı olup 'sansür' uygulamasına yol açmaktadır" diye kaydetti.

ANF NEWS AGENCY

Hiç yorum yok: