24 Aralık 2011 Cumartesi

Faşizmin Başladığı Yer Gazetecilerin Kapatıldığı Hücrelerdir!

AKP hükümetinin 'açılımı' devam ediyor! Liberal İslamcı hükümetin 'açılım ve demokratikleşme' hamlesinin son darbesinde 36 Kürt gazetecisi tutuklandı. Talan edilen medya kurumları, el konulan gazete demirbaşları, arşivler, gözaltına alınan, hakaret edilen, çalışmaları imkansızlaştırılan gazeteciler de cabası.
Şimdiye dek Tayip Erdoğan'a 'Türkiye'yi Kemalist statükodan arındırıp liberalize edecek' diye müsamaha eden Avrupalı politik merkezler de artık Tayip'in niyetlerinden kuşkularını yüksek sesle dile getirir oldular. Son zamanlarda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini destekleyen ve AKP'ye neredeyse sonsuz kredi açan Alman Yeşiller Partisi'nin başkanları bile 'nicht mehr / artık yeter' demeye başladı.

Tayip Erdoğan'ın Kayseri tücarı kurnazlığı ve Kasımpaşa külhanbeyi karışımı siyasetinin kredisi bitiyor artık. Çağdaş dünya, faşizmin başladığı yerin gazetecilerin katar katar tutuklanması olduğu konusunda engin tecrübelere sahip. Fikir özgürlüğünü kendine tehdit sayan rejimlerin bir süre sonra kaçınılmaz olarak faşizme kayacağını biliyor dünya. Özellikle kitap ve gazete yakma ritüelleri ile birlikte Hitler'in gazabı ile tanışan Almanlar...

Türkiye'nin tarihinde Ermeni halkına karşı işlenen jenosid suçunu inkar etmeyi yasaklayan 'inkar yasası' çıkarttı diye Sarkozy'nin 'jenosidçi senin babandır lan' diye kasım kasım efelenen Tayip, Peder Sarkozy tarafından da yalanlanınca bu kez, yüzlerce yıl önce yazılan ve içinde 'Kürdistan' geçen bir Osmanlı tuğrasını kameralara okuyup 'eşeği boyayıp yeniden satan' Kayseri tücarının iflah olmaz kurnazlığına başvuruyor. Tayip'in kurnazlığını Ermeni jenosidini inkarı yasaklayan yasayı bentlemek için 'Dersim'deki katliamdan' bahsetmesinden biliyoruz ya! Ve hala neredeyse hergün dağ, bayır, mağara Kürdistan'ı gazlayarak, napalmlayarak Kürt gençlerini boğmasından, yakmasından!..  

Ancak Tayip'in son kullanım süresi doldu. Tayip, AKP'siyle birlikte artık Türkiye'ye yük! Tayip'in çıkınından nemalandırdığı 'bu az, yetmez ama yine de evet' diyenlerin de, Avrupalıların da AKP ile bu ülkenin 'muassır medeniyet seviyesine' yükselebileceğine dair umutları bir başka bahara kaldı.

Kürdistan'da kımıldayan herşeye ateş eder hale gelen Tayipgillerin unuttuğu bir diğer şeyi de biz hatırlatalım: Kürdistan'da AKP'nin insanlık dışı saldırıları karşısında diz çökecek bir köpek dahi bulamayacaksınız!

Aşağıda isim listelerini verdiğimiz ve AKP adalet memurlarının tutukladığı 36 Kürt gazetecisinin mücadelesine sahip çıkmak ve yokluklarını unutturmamak da bizim görevimizdir.

Ramazan Pekgöz (DİHA editörü-Diyarbakır)
Mazlum Özdemir (DİHA muhabiri-Diyarbakır)
Fatma Koçak (DİHA Yazıişleri Müdürü-İstanbul)
Kenan Kırkaya (DİHA Ankara Temsilcisi-Ankara)
Sadık Topaloğlu (DİHA muhabiri-Urfa)
Semiha Alankuş (DİHA editörü-Diyarbakır)
Çağdaş Kaplan (DİHA muhabiri-İstanbul)
Ömer Çelik (DİHA muhabiri-İstanbul)
Zuhal Tekiner (DİHA İmtiyaz Sahibi-İstanbul)
Pervin Yerlikaya (DİHA-İstanbul)
Nilgün Yıldız (DİHA muhabiri Mardin)
Zeynep Kuray (Birgün Gazetesi muhabiri)
Nahide Ermiş (Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu Üyesi)
Ömer Çiftçi (Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi)
Davut Uçar (Etik Ajans Müdürü)
Hüseyin Deniz (Özgür Gündem eski çalışanı)
İsmail Yıldız (DİHA eski çalışanı)
Dilek Demirel (Özgür Gündem eski çalışanı)
Sibel Güler (Özgür Gündem eski çalışanı)
Ertuş Bozkurt (Fırat Dağıtım çalışanı)
Çağdaş Ulus (Vatan Gazetesi muhabiri)
Nevin Erdemir (Özgür Gündem Gazetesi çalışanı)
Nurettin Fırat (Özgür Gündem Gazetesi yazarı)
Ayşe Oyman (Özgür Gündem)
Yüksel Genç (Özgür Gündem yazarı)
Oktay Candemir (DİHA eski çalışanı)
Ziya Çiçekçi (Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü)
Haydar Tekin (Fırat Dağıtım eski çalışanı)
Safiye Torman (Demokratik Modernite Dergisi Van çalışanı)
Selahattin Aslan (Demokratik Modernite çalışanı)
İrfan Bilgiç (Eski Fırat Dağıtım çalışanı)
Ali Fidan (Fırat Dağıtım İstanbul çalışanı)
M. Emin Yıldırım (Azadiya Welat Genel Yayın Yönetmeni)
Çiğdem Aslan
Cihan Albay
Saffet Orman

Hiç yorum yok: