22 Kasım 2011 Salı

Fetullah, Opus Dei ve Moon Tarikatı Üçgeni

Üç tarikattan biri İspanya’dan Opus Dei Tarikatı’dır. Kurucusu Madrid’deki sıradan bir Katolik papazı gözüken Josemaria Escriv de Balagar. Tarikatın kuruluş tarihi 2 Ekim 1928…
Bir diğeri Güney Kore’den Moon Tarikatı.

Kurucusu Sun Myung Moon. Sıradan bir Budist iken sonra sıradan bir papaz ve Papazlıktan da tarikat liderliğine yükseltildi. 1954 yılında Kuzey Kore’den kaçarak, ABD tarafından sömürgeleştirilen Güney Kore’de kurdu. Bilinen adıyla Moon Tarikatı, resmi ismiyle Birleştirme Kilisesi’dir. ABD, 1951 yılında Kore’yi işgal ettikten sonra kurduğu bu tarikat aracılığıyla, Güney Kore nüfusunun yüzde 40’nı Budistlikten Hristiyanlığa devşirdi.

Üçüncüsü ise Fetullah Gülen’in kurduğu Fetullahçı Nur Tarikatı da denilen Fetullahçı Cemaattir. Fetullah Gülen’de diğer tarikat liderleri gibi çok çok sıradan bir imam bile değilken tarikat liderliğine getirtildi.

1966 yılında kuruldu. Direkt Türk Gladiosu’nun ordu kolu tarafından Fetullah Gülen ismiyle kuruldu. Mele Abdülkerim Han’ın verdiği bilgiler somuttur. Direkt Türk generalleri tarafından Fetullah adına kurulduğu Mele Abdulkerim Han’ın şahitliği vardır.

Kurulduğu yer ise İzmir Kestanepazarı’dır. Buranın en önemli özelliği Sebatayistlerin merkezi olmasıdır.

Her üç Siyonist Masonik tarikatların ortak özellikleri çok ilginçtir.

Opus Dei Tarikatı kurucusu Papaz Escriva orjini Hristiyan değildir. Yahudi engizisyonun yapıldığı dönemde Hristiyanlığa geçmiş gizli Yahudi olan bir aile kökeninde geliyor.
Çalışma sahası Hristiyan âlemidir.

Moon Tarikatı kurucusu Sun Myung Moon’da orjini Hristiyan değildir. Aslında Budist’tir.
Çalışma sahası Budizm inancının olduğu Uzak Doğu, Asya ve Pasifiktir.

Fetullahçı Cemaatin kurucusu Fetullah Gülen’in de orjin inancı İslam dini değildir. Baba tarafında Ermeni olup Hristiyan’dır. Anne tarafında ise İspanya’dan gelen Safarad Yahudilerine dayanıyor.
Her üç tarikatın koordine edildiği merkez Amerika, hizmet ettikleri merkez de dünya Siyonizm’idir. Koordine eden kuruluş ise CIA’dir.  CIA bu üç tarikat vasıtasıyla hem Budist âlemi, hem Hristiyan âlemi hem de İslam âlemi üzerinde hegemonya kurmaktadır. Dünyanın hâkimiyeti bunlar vasıtasıyla kurulmaktadır.

İşin en dikkat çeken noktası Moon tarikatının kurucusu Sun Myung Moon’ın 1959 yılında ABD’ye yerleşmiştir.

Fetullahçı Cemaati’nin kurucusu Fetullah Gülen de 1999 yılında tümden ABD’ye yerleşmiştir.
Opus Dei tarikatı kurucusu Papaz Escriva de devamlı ABD de bulunmuştur.

Her üç tarikatta faşist ve ırkçı ruh hâkimdir. Her üç tarikatta askeri darbecilerin sağ koludur.
İspanya’da Papaz Escriva,  Franco diktatörlüğü ile Hitler faşizmin sağ koluydu. Opus Dei Tarikatı’nın lideri Escriva, Franco’nun 35 yıllık diktatörlüğü ile işbirliği içinde olmuştur.

Moon tarikatının ortağı ise CIA’nın kurduğu Kore’deki CIA’nın temsilcisi Albay Bo Hi Pak’da dır. Bo Hi Pak da, Moon Tarikatının en güçlü üyesidir.  O’nun aracılığıyla Güney Kore askeri vesayete alınmıştır.

Üç tarikatın ortak bir marifetide Yeşil Kuşak Projesine hizmet etmeleridir.

Opus Dei tarikatı, Franco faşizminin yanında yer alarak demokratik, özgür ve özerk yaşayan Katalan, Bask, Galiçya ve diğer halkların soykırımdan geçirilmesinde en aktif rol oynadı. Latin Amerika ülkelerinden Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Peru’da solu ezmek için Opus Dei Tarikatı ile CIA hep birlikte çalıştılar. Askeri darbeleri birlikte yaptılar. Birlikte yönettiler. Birlikte katliamlar yaptılar.

CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti-Komünist Ligi’ni örgütledi. 1989 yılına kadar yani reel sosyalizmin çöküşüne kadar bu misyonu devam ettirdi.

Fetullahçı Cemaati’nin başı Fetullah Gülen ise 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat askeri darbelerinin baş destekçisi oldu. Komünizme Karşı Mücaddele Derneklerinin Erzurum ile İzmir şubelerini ilk kuran zattır.

Kenan Evren için “Kenan Evren Cennetliktir. Kucaklayan ve kutsal kurtarıcı bir melektir”demiştir.
12 Eylül faşizmini şu sözleriyle meşrulaştırmaya çalışır. “Asker tam zamanında yetişmese bütün millet olarak inkisar içinde ağlamaktan başka çaremiz kalmayacaktı”.

. Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz”. (Sızıntı, Ekim 1980, sayı:21)

Şimdi ise ordunun özgürlük, eşitlik ve demokrasi için direnen tüm Kürtleri katletme fetvası veriyor.
Üç tarikatın faaliyet alanları da hemen hemen benzer.

Opus Dei Tarikatı’ının beş kıtada 475 üniversite ve Yüksek Okulu ve 200 koleji var. 604 gazete ve dergiye sahip. 52 radyo ve televizyonu yayın yapıyor.

Siyasi, askeri, polis,  mali ve ticari alanlarda çok etkindir. Milyarlarca dolara hükmediyor.
Opus Dei Tarikat’ı Hristiyanların yaşadığı her ülkede sorumlu bir Kardinali bulunuyor.
Moon Tarikatı da benzer alanlarda faaliyet yürütüyor.

Fetullahçı Cemaatin ise sadece Orta Asya’da dil merkezi, ilkokul, lise düzeyinde 250, dünya genelinde 500-600 arasında okulu var. Onlarca da üniversitesi var. Onlarca gazete ve dergi, radyo ile televizyon yayınına sahip. Devletin TRT’si de tümden cemaatin denetimine geçmiş durumdadır.

Kürdistan, Anadolu ile Trakya’daki tüm devlet kurum ve kuruluşları tümden Fetullahçı cemaatin yönetimindedir. Eski Gladio yerine Yeşil Gladio ile hâkimiyet sağlamak istiyorlar. Yeşil Gladio’nun tüm elemanları Fetullahçı’dırlar.

Yürütme, yasama, yargı, ordu, polis, eğitim, sağlık, ticaret, maliye vb. cemaatin hizmetindedir.
Fetullahçı Cemaatin de Opus Dei Tarikatındaki gibi her ülkede bir sorumlusu vardır. Değişen sadece ülke kardinali yerini ülke imamının almasıdır.

Opus Dei Tarikatı ve Fetullahçı Cemaati’nin üye tipi de aynıdır.
Her iki Siyonist örgütte de üç tip üye vardır. 

Opus Dei’de birinci grub olarak adlandırılan“Numerarid” denilen üyeler hiç evlenmiyorlar. Opus Dei evlerinde yaşıyorlar. İhtiyaçları dışındaki tüm kazançlarını tarikata veriyorlar.

Fetullahçı Cemaat de “İmam” ve “İmame” olarak adlandırılan abi ve abla denilen üyelerde hiç evlenmiyorlar. Tarikat evlerinde yaşayıp, tarikatın hizmetindedirler. Tüm otorite onlardır. Yedi kişilik İstişare Grubu, kıta, ülke, bölge sorumluların bunları içinden seçiliyor.

Opus Dei de ikinci üyeler “Sopranumerari” olarak adlandırıyorlar. Tam üyedirler. Fakat evleniyorlar. Tarikat evleri dışında yaşıyorlar. Aylık ödüyorlar.

Fetullahçı Cemaatte ise önce Şagırd ve Şagırde diye adlandırılan cemaat içinde yetişip evlenenlerden oluşuyor. Cemaate tam üyedirler. Fakat maaşlarından belli yüzdeyi aylık olarak cemaate ödüyorlar.
Opus Dei de üçüncü tip üyelere “cooperatori”deniliyor. Tarikatın gönüllü yardım ve eğitim kuruluşlarında yer alıyorlar.

Fetullahçı cemaatte de benzer şekildedir. Bunlara ek olarak himmet adı altında yardımda bulunan ağırlıktaki üyeler ve destekçilerden oluşuyor.

Moon Tarikatında ise tam tamamına Opus Dei gibi üyelikler vardır.
Bu üçlü Siyonist tarikatların ajitasyon, propaganda ve örgütlenme çalışmaları yürütürken kullandıkları kilit kavramlarda aynıdır.  “Diyalog”, “Hoşgörü,”  “Dini Araştırmalar” ve “Sevgi”.

Üçünün birlikte yürüttükleri bir faaliyette var. “Dinler arası Diyalog ve Hoşgörü” adı altında Siyonizm’in hegemonyasını pekiştirmek ve yaymak için ilkin ABD, sonrasında 1991 ile 1994 yılında İstanbul sonrasında Riha’da birlikte toplantı düzenlediler.

Üçünün ortak özelliği misyoner faaliyetleridir. Her üç tarikatın ABD’deki NED, CSIS ve CIA gibi istihbarat örgütlerince desteklendiği belirtiliyor.

Özgür Bilge

1 yorum:

Adsız dedi ki...

yoruma gerek kalmamış zaten, Allah iyi niyetli insanlarımızı bu kötülük ve fitne kuyularınından bir an evvel kurtarsın, bu kuyunların tüm kollarını kaynaklarını da kurutsun dilerim