22 Kasım 2011 Salı

AKP’den ‘Malvarlıklarına El Koyun’ Genelgesi

Ankara - "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"dan önce HSYK eliyle genelge yayınlayan AKP hükümeti, hakim ve savcılara "acele edin" talimatı verdi.

"Teröre destek verdikleri" iddiasıyla Kürt siyasetçilerin ve Kürt sorununda demokratik çözüm isteyen herkesin mal varlıklarına el koyma hazırlığında olan AKP hükümeti, yasadan önce bir genelge yayınlayarak, savcı ve hakimleri acele etmeleri konusunda uyardı.

"KCK Operasyonu" adı altında binlerce Kürt siyasetçiyi cezaevine dolduran AKP, şimdi de Kürt siyasetçiler ile sol-sosyalistlerin mal varlıklarına el koyma hazırlığında. "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" yarın TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ancak, hükümet, tasarıyı yasalaştırmadan önce, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu eliyle bir genelge yayınlayarak, hakim ve savcılara "ellerini çabuk tutmaları" için talimat verdi.

GENELGE 1 AY ÖNCE YAYINLANDI

Başkanlığı'nı Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yaptığı HSYK tarafından Ekim ayında hakim ve savcılara gönderilen "B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-138-2011" genelgede, "el koyma"ya dayanak yapılan uluslararası sözleşmeler anlatıldıktan sonra Türkiye'deki mevzuat hatırlatıldı, hakim ve savcıların yapması gerekenler ayrıntılı olarak sıralandı.

YÖNTEMLER HATIRLATILDI

Genelgede, söz konusu soruşturmaların "kolluk makam ve memurlarıyla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle bizzat cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceği" ve "Mali Suçları Araştırma Başkanlığı" ile işbirliği yapılacağı hatırlatıldı.

'EL KOYUN' TALİMATI

Savcı ve hakimlere talimat anlamına gelen genelgede, "Bu suçla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için kanunda öngörülen el koyma, şirket yönetimi için kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme gibi yöntemlere başvurulabileceği hususunun göz önünde bulundurulması" isteniyor.

Ayrıca, "suçun uluslararası boyutunun ortaya çıkartılması" iddiasıyla Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte düzenlenen "kontrollü teslimat" uygulamasına işlerlik kazandırılması gerektiği belirtiliyor.

Hiç yorum yok: