20 Ekim 2011 Perşembe

BDP Meclis'te Genel Görüşme İstedi

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile Hasip Kaplan, yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle içtüzüğün 101 ve 102. maddeleri uyarınca Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti. Eşit yurttaşlık ve anadil serbestisi isteyen BDP, “silahsız bir çözüm kapısını aralamanın mümkün” olduğunu kayedetti.

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ile Hasip Kaplan, yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle içtüzüğün 101 ve 102. maddeleri uyarınca Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti. 1984 yılından bu yana, PKK ile devlet arasında yaşanan ve Genelkurmay Başkanlığınca "düşük yoğunluklu çatışma" olarak nitelenen çatışmalarda 40 bini aşkın yurttaşın öldüğüne dikkat çekilen gerekçede, "Dört bine yakın köy ve mezra yakılmış, 17 bini aşkın faili meçhul cinayet işlenmiş, 400 milyarı aşkın ekonomik zarara yol açmıştır. Kürt meselesini basit asayiş/şiddet/terör teşhisi ile gören hükümetler bugüne kadar sorunu hep 'askeri yöntemlerle' çözmeye çalışmış, OHAL ilan edilmiş, sansür sürgün kararnameleri, TMK dâhil birçok antidemokratik yasalar çıkarılmıştır. 27 yıl süresince sorunların çözülmesi yerine giderek daha da ağırlaşmış nitekim son iki günde Güroymak ve Çukurca'da otuzu aşkın asker, güvenlik görevlisi, sivil yaşamını yitirmiştir" denildi.

Kürt meselesinin Osmanlı'dan Cumhuriyete miras kaldığının altının çizildiği gerekçede, bir insan hakları, hukuk ve demokrasi sorunu olarak meselenin giderek uluslar arası bir durum aldığına dikkat çekildi.

Gerekçede, "Tarihsel, siyasal, sosyolojik, ekonomik, kültürel boyutları olan sorunun temelden ele alınması, barışçıl demokratik yollardan mecliste çözülmesi, diyalog ve uzlaşı yollarının açılması zorunlu olmuştur. Yeni bir anayasa sürecinin başlaması, meclisteki grupların katıldığı Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaya başlanması dikkate alınarak; tezkere, hava ve kara operasyonları dışında çözülmesi olanakları Oslo görüşmeleri ile ortaya çıkmış, müzakere ve görüşmelerin sürdürülmesi ile silahların susturulması, çatışmasızlık ortamının sağlanmasının mümkün olduğu görülmüştür. Nitekim bölgede 714 sivil toplum örgütünün çağrıları da dikkate alındığında silahsız bir çözüm kapısını aralamak mümkündür" ifadesi kullanıldı.

Öncelikle bir genel görüşme ile sorunların mecliste çözümü için adım atılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekilen gerekçede, 21. yüzyılda çağdaş demokratik bir toplum olabilmenin ön koşullarından biriside eşit yurttaşlık, ana dil serbestisi, kültürel çoğulculuk, farklılıklara saygı olduğu dile getirildi.

Gerekçede, "Çatışma süreçleri yaşamış, İngiltere-IRA, Güney Afrika siyah-beyaz çatışması, Ortadoğu da Filistin-İsrail görüşmeleri, İspanya-ETA deneyimlerinden yararlanılması gerekmektedir. BDP olarak bugüne barışçıl ve demokratik çözümün mecliste olmasını savunduk. Sorunun basit bir asayiş meselesi olmadığı, Kürt meselesi olduğu; artık hamaset nutukları, intikam söylemi ve silahla çözülemeyeceği anlaşılmıştır" denilerek Mecliste çözüm yollarının konuşulması için bir genel görüşme açılması gerektiği belirtildi.

Hiç yorum yok: