26 Eylül 2011 Pazartesi

Halk İnisiyatifi AKP'yi 'Tecrit' Etmeye Çağırdı

Kürdistan Halk İnisiyatifi (KHİ) yaptığı açıklamada Kürtleri baskı ve Öcalan üzerindeki tecride karşı direniş hattını örmeye davet etti. İnisiyatif, “Temel değerlerimizi ayaklar altına almaya, kazanımlarımızı yok sayarak bastırmaya çalışan AKP'yi teşhir ve tecrit etmeliyiz” dedi.

Kürdistan Halk İnisiyatifi (KHİ), 27 Temmuz’dan bu yana PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerin kesilmesi, artan askeri ve siyasi operasyonlara ilişkin sert bir açıklamada bulundu.


Öcalan’a tecride dikkat çeken İnisiyatif şöyle dedi: "Büyük değerlerin yaratıcısı Önder Apo'nun yol göstericiliğinde halkımızın ve onun gerillasının geliştirdiği direniş karşısında acze kapılan AKP’nin son dönemde artan bu saldırıları boşuna değildir. Kürdistan'ı adeta yeniden işgal edercesine her yan savaş alanına çevrilir hale getirilmiştir. Mücadelemizin adeta final aşamasına geldiği bu aşamada duyarlı her bireyin topyekun direniş ruhu ile yapılan gösterilere, sergilenen eylemlerde yerini almalı, serhıldanlara katılarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalı. Analar büyük acılar ve emekle büyüttüğü çocuklarını askere yollamamalı, Halkımız hayatın her alanında kendi dilini kullanmalı, kendi kültürünün gerekleri temelinde hareket etmelidir. Giderek artan tarzda İhalesi yapılan karakol ve baraj yapımlarında hiçbir insanımız çalışılmamalı, duyarlı ve yurtsever hiçbir iş çevresi bu tür işleri almamalı, yapmamalı. Kürt halkının önderi Başkan Apo üzerinde geliştirilen tecrit ile son günlerde yaygınlaştırılarak derinleştirilen baskılara karşı halk meclislerimizin vekillere yaptığı çağrılar söz konusu. Zira bir yandan 'meclise gelinmeli' diyen AKP'nin diğer yandan halkımıza reva gördüğü zulüm, yaygınlaştırdığı saldırı ve baskılar, meclisin çözümü değil, çözümsüzlüğü derinleştirdiği derinleştireceği çok açıkça ortaya çıkmıştır."

HALK GEMLİK YÜRÜYÜŞÜNE HAZIRLANMALI


Tecride karşı Gemlik yürüyüşüne hazırlık çağrısının yapıldığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Önderliğimizin özgürlüğü ve sağlığı bizim için olmazsa olmaz kabilinde bir temel konudur. Dolayısı ile son günlerde halkımızın sıklıkla tartıştığı Gemlik yürüyüşü, Önderliğin özgürlüğüne açılan kapıyı aralamanın kararlılığına dönüştürecek bir düzeyde ele alınıp ona göre bir tartışma ve hazırlık içinde olunmalı. Halkımız yaşamın her anında mücadeleyi esas almalıdır. Bir yandan tüm esnafımız günlük olarak halkımıza her tür hizmeti verirken, bir yandan da düşmanı def etmek için verilen mücadeleye yürüyüşlere, eylemlere katılmalı destek vermeli, serhıldanlara dönüştürüp süreklileştirmelidir. Dükkanını kapatmamalı, kepenklerini indirmemeli. Her anda ve anlamda eyleme öncülük eden genç, kadın ve öğrencilere aktif olarak katılmalı. Her gün giderek yükseltilen topyekun direniş eylemliliklerinin zirveleştiği Botan'daki görkemli direnişi Amed, Serhat ve diğer tüm alanlarda geliştirerek selamlamak direniş felsefemizin gereğidir."

DİRENİŞ HATTI


Tecride ve Kürtlere yönelik tüm gözaltı, tutuklama ve askeri operasyonlara karşı direniş çağrısının yapıldığı açıklamada şöyle denildi: "Bir kez daha, bir biçimde ve çeşitli gerekçelerle AKP’nin etrafında kümelenen ve kendisine aydınım yurtseverim, bu konuya duyarlıyım diyen tüm kesimlerin AKP'nin yürüttüğü kanlı politikaya alet olmamaya, destek olabilecek her türlü yaklaşımdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Halkımızı Türk devletinin AKP eli ile yürüttüğü hain saldırılara karşı duyarlı ve uyanık olmalı; Herdem Serihıldan ruhuyla yaşamın her alanında ve her düzeyde yapılan eylemlilikler ve gösterilerde yer almalı, temel değerlerimizi ayaklar altına almaya, kazanımlarımızı yok sayarak bastırmaya çalışan AKP'yi teşhir ve tecrit etmeliyiz. Bizi tanımayan, görmezden gelen anlayış, yaklaşım ve tutum sahiplerini biz de tanımamalı, reddimizi yükseltip kendi yaşamımızı kendimiz belirlemeliyiz."

Hiç yorum yok: