26 Eylül 2011 Pazartesi

Alevi Örgütleri: Devlet Din Eğitiminden Elini Çeksin

Zorunlu din dersinin kaldırılması için Alevi örgütleri ve Eğitim Sen üyeleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde eylem yapıldı. Açıklamada, devletin din eğitiminden elini çekmesi çağrısında bulunularak, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve anadilde eğitim verilmesi konusundaki taleplerin siyasi iktidar tarafından görülmediği belirtildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), zorunlu din dersinin kaldırılması ve Alevi çocukları üzerindeki asimilasyona son verilmesi amacıyla MEB önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Eğitim Sen'in yanı sıra kimi siyasi parti ve sendika üyeleri de destek verdi. Adli Yıl'ın açılışında "hukukun üstünlüğü" sözlerine yapılan vurguyu anımsatan ve Meclis açılışında da benzer sözlerin söyleneceğini belirten PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslaner, uygulamaların böyle olmadığını belirterek, "Yaşanan gerçekler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne sosyal bir hukuk devleti ne de laik demokratik bir devlet olduğu yönünde" dedi.

Zorunlu din derslerinin uygulamasına da işaret eden Özarslaner, zorunlu din dersleri konusunda AKP iktidarının alınan uluslararası ve ulusal yargı kararlarını yerine getirmediğini söyledi. "Zorunlu din dersi sorunun çözümü önündeki tek engel, siyasi iradenin ikiyüzlülüğüdür" diyen Özarslaner, AİHM ve Danıştay'ın zorunlu din derslerini kaldırma kararına rağmen uygulamanın devam etmesini buna örnek gösterdi. AKP'nin mahkeme kararlarını tavrını, "göz boyama" diye nitelendiren Özarslaner, şunları söyledi: "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitaplarına, asimilasyon amacı güdülerek yerleştirilen Alevilik, Bektaşilik, Nusayrilik, Caferilik ile ilgili bilgilerle asıl sorun gözden kaçırılarak kamuoyu yanıltılmaya devam ediliyor. Buradan bir kez daha tekrarlıyoruz; Türkiye'de din dersleri konusunda yaşanan sorunun ana kaynağı zorunlu tutulmasıdır. Bu kapsamda yeni yasama yılında gündeme gelecek olan Anayasa değişikliğinin içeriğinde, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, 12 Eylül faşist cunta Anayasası'nın anti laik ve anti demokratik anlayışının sonucu olarak uygulanan 2011-2012 eğitim öğretim yılında da devam ettirilen bu garabete son verilmesini bekliyoruz. Bizler için 'zorunlu din derslerine' yaklaşım yeni anayasanın demokratikliğine temel kriterlerinden biri olacaktır."

Daha sonra konuşan Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik ise, AKP'nin zorunlu din derslerinin kaldırılmasına yönelik Alevi örgütlerinin ve Eğitim Sen'in 30 yıldır dile getirdiği talebi görmezden geldiğini, AİHM ve Danıştay kararının "zorunlu din derslerinin kaldırılmasına yönelik" kararını hiçe sayarak, "ben bilirim" anlayışı ile hareket ettiğini söyledi. Erdoğan'ın bir yandan "Ortadoğu liderliğine" soyunarak "laiklik" çağrısında bulunduğunu anımsatan Bozgeyik, öte yandan Türkiye'de laikliğin uygulanmadığını belirterek, "Zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Anadilde eğitim verilmesi konusundaki taleplerimiz görülmüyor" dedi.

Bozgeyik, Alevi açılımı sonucu din kitaplarına Aleviliği'nde dahil edilmesinin sorunu çözmediğini, kitaplarda yer alan bilgilerden Alevi örgütlerinin haberdar olmadığını ve bunun göstermelik olduğunu belirterek, "bunu kabul etmiyoruz" dedi. Bozgeyik, son olarak, devletin tamamen din eğitiminden elini çekmesi çağrısı bulundu.

Öte yandan PSAKD öncülüğünde, Alevilerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik, "zorunlu din dersinin kaldırılması" yönündeki dilekçe eylemleri de sürüyor. Bundan sonuç alamayan aileler, bireysel olarak yargıya başvuruyor.

Hiç yorum yok: