5 Ocak 2011 Çarşamba

Laz Marks Emice'ye Sorular - 3

Laz Marks Emice,

Ha sağa bi’ şey danişacağum. Sen de bilirsun ki bu Hitler denen gaybana oğli, zamaninda hiçbir işte tikiş tutturamayunca “Ula bari diktator olayum” demuş ve askerliğe dalmuş. Efendum bu kot kafali rahip olmak istemuş, ama bahçede sigara içeyi deyi buni okuldan atmişlar. Ressam olayum demuş, ama akademudaki hocalar resimleruni beğenmemuş, kapidan içeri sokmamişlar. Ha bu sümük biyiğina siçtiminun Hitleri de son çare askerluk mesleğu demiş, kerhen işe girmuş, sonra da Alaman ordusini kerhaneye çevurmeyu başarmuş bildiğunuz cibi. Efendum bilirsunuz ki “Her Turk asker, her Alaman nazi, her Mozambikli filozof, her Hintli gani gani Gandi, her Perulu Lama (Da Lay Lama değul uşağum, bu hani faşizmin suratina tükuran cinsten), her Firansuz jakoben, her Çorumli da allahina kadar adam doğar”. Şimdi emicecuğum, bir önceki tumcede animsattuğum şu muthiş, evrensel onerme ha bi' kenara dursun da, senin de bildiğun cibi ha bu Hitler kutavi gokten zembulle enip diktator olmadi (Gerçi bizum memleketteki pek çok kot kafali da Mustafa Çemal, Samsuna zembulle endi da sonra da tek başuna sihirlu değneğu ile emperyalustlari hokus pokus etti sanayi ya, neyse). Elbetta ki Hitler, palazlanan Alaman burjuvazisinin ekonomide ağirliği olan Yahudi burjuvazisinin mallarini gasp edup boylece Alaman ekonomisinu ulusallaştirmak istemesuyla ortaya çiktu (Ula bu bağa taniduk geliyi, 6-7 Eylul muydu neydu, yağma, talan, gasp mi olmuştu neydu). Sonra emicecuğum, bilirsun bu burjuvazi, "aha da doydum, bu kadari bağa yeter" der mu, demaz tabi ki, burjuvazinin varoluşi sonsuz bir kâr hırsi üzerinedur ki ancak boyle kendu varliğinu surdurabilur zaten. Akabinde, "Ula bir da diğer ülkelerun sermayesunun tadina bakalum" deyip Kıta Avrupasi'na yayilmak isteduler Hitler kutavi aracılığiyla. Efendum, yani Hitler oyle tek başina mantar cibi yerden bitmedu, Nazizmin sebebu değul, sonucu idu ve nihai ürun ise milyonlarca insanun vahşice katledulmasi oldu, hepumuzun malumu olduğu cibi.
Şimdi Laz Mark Emicecuğum, elbetta Hitler denen kutavin önda koşani olmasaydu, Alaman burjuvazisi başka bir kutava diktator olmasi içun "Yürü ya Führer" diyeceğdu, ama elbetta ki her insan (ula bu tumcede mecburen da olsa Hitler'e "insan" demak zorunda kaldiğum için kendimden utaniyrum) biriciktur, kendine özgudur, yani bir başka kutav führer olsaydi, elbetta ki farkli sonuçlar olacağdu, gene benzer tezgah devam etsa da. Belki çok daha az sayıda insan katledilurdu. Yani demem o ki Laz Marks Emicecuğum, ha o akademu hocalari, fasulyadan da olsa bu Hitler'i okula kabul etseydu, tarih başka olurdi ve sanirim o hocalar da ilerde bu gaybana oğlinin yapacağu katliamlaru bilebulse, ha bu kot kafaliyi hemen okula oğrenci deyi alirlar, hatta sonrasinda oğretim cörevlusu yaparlardi, yeter ki rahat dursun deyi. Hitler de "memur sanatçi" olurdu, ha bizum memlekette sürusuna bereket bu tip "sanatçilarun", bilirsun emice, bir tane da Avrupa'da olmuş, çok midur.
Ha şimdi celelum bizim buralara emicecuğum, bu üç yani denuzler ile çevrulu ama denuzculuktan sinifta kalmişlarin coğrafyasina. Şimdi emicecuğum, hani bizum 30 senedur "asmayip da bal borek ile besleduğumuz" bir emekli diktator vardur ya, hani Marmaris dolaylarinda, altmışindan sonra resme sarkup, Fiçret Otyam Ustamiz'un resumlerinden araklama figürlerle çakma resimler yapan.
Ha, işte tum bu girizgahtan sonra şunlari soracağum emicecuğum:
1-Ula bütun diktatorler hep boyle ressam olma heveslisi midur?
2-Her ressamdan tırsmali miyuz, her an içinden rahmetli "Alien" cibi bir kuçuk diktator firlayabilur deyi?
3- Her resim heveslusu gencu "aman ula diktator olmasun" deyi akademiye sinavsiz almak caiz midur?
4- "Ben ozledum yarimi, ağlasam ayip midur?"
İmza: İkizdereli Deli Ismayıl
Not: Hitler içun "kutav" deduğumdan öturu saygideğer dostlarim tüm sokak kutavlarindan ozur dileyrum; bekçi kutavlari, evlerdeki süs kutavlari, çoban kutavlari hariç! (hele ki iki ayakli erk yalakasi kutavlardan ASLA!)

Hiç yorum yok: