31 Temmuz 2010 Cumartesi

Vicdani Retçilerden Taraf gazetesine yalanlama

Taraf Gazetesi'nin 27 Temmuz 2010 tarihli sayısının 10. sayfasında yayınlanan "Vicdani evetçiler" başlıklı haber, biz savaş karşıtları, vicdani retçiler ve anti-militaristler arasında derin bir şaşkınlık uyandırdı. Habere göre, anayasaya değişikliğine yönelik referandum "yüzlerce vicdani retçiyi" harekete geçirirken, bu retçiler Ankara'da yaptıkları toplantı sonrasında, "sürece en etkili şekilde dahil olma, kampanyada evet çıkması için yüz yüze görüşmeler yapma" kararı alıp, Kayseri'den Antalya'ya 20 ilde çalışma başlatmışlar.
Dahası, anayasa değişikliğini içeren maddelerden biri olan, askeri mahkemelerin sivilleri yargılayamayacağına ilişkin değişikliğin, vicdani retçilerin harekete geçmesine neden olduğu belirtilirken, değişikliğin kaçak konumunda bulunan retçilerin sivil mahkemelerde yargılanmasına neden olacağı ifade ediliyor.
Haberciliğin temel bütün kuralları ihlal ederek, nerede, ne zaman, kim tarafından yapıldığı belli olmayan bir toplantı sonunda, herhangi bir açıklama da olmamasına rağmen harekete geçen bir "topluluğun" haberinin bu şekilde yapılması, Taraf gibi, bu ülkede birçok taşın yerinden hareket etmesine neden olan bir gazeteye en hafif tabiriyle yakıştıramadığımızı belirtmek istiyoruz.
Türkiye'de vicdani retçilerin sayısı 121 kişidir. Sayıları bilinemeyecek kadar çok olamaz, zira kim oldukları belli değilse vicdani retçi değil asker kaçağı olurlar. Dernek ya da benzeri bir örgütlenme içinde olmayan vicdani retçiler, kurdukları dayanışma ağları sayesinde birbirlerini bilirler ve gizli toplantı örgütlemezler. Kendilerini konsül toplantısı sonrası farklı yerlere misyoner tayin etme durumunda görmedikleri gibi, başka amaçlarla düzenlenen siyasi kampanyalara da doğrudan katılmazlar. Yazılma amacını oluşturduğunu düşündüğümüz, "Vicdani retçiler de referandumda evet oyu vereceklermiş" duygusunu yaratacak haber, homojen ve bütünlüklü bir siyasi görüşü olmayan vicdani retçileri bağlamaz.
Evet-hayır ya da boykot biçiminde tercih yapabilecek olan vicdani retçiler, savaş karşıtları ve anti-militaristler; anayasa değişikliğinin kabulüyle kendi durumlarının sivil mahkemelere de taşınmayacağının farkındadır. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle Türkiye devletinin, uluslararası hukuk önünde verdiği sözleri tutarak vicdani ret hakkını tanıması gerekir. Tanınmayan bir statüye karşılık, yasaların söyleyebileceği yeni bir şey yoktur. Kamuoyuna duyurulur.

Vicdani Retçiler- Savaş Karşıtları

**

Taraf Gazetesi'nde yer alan haber

Vicdani ‘evet’çiler

Anayasa’nın 145. maddesinde yapılan, ‘Asker olmayan kişileri askerler yargılayamaz’ şeklindeki değişiklik vicdani retçileri harekete geçirdi.

AKP tarafından hazırlanan Anayasa değişiklik paketinde yer alan ve Askerî yargıyı düzenleyen 145. maddedeki, “Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” şeklindeki değişiklik, yüzlerce vicdani retçiyi’ harekete geçirdi.

Davalar sivil mahkemeye

Getirilen yeni değişiklikte, “Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz. Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir. Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir” maddesi hayata geçtiği takdirde şu anda kaçak konumunda olan yüzlerce ‘vicdani retçi’, askerî mahkemeler yerine sivil mahkemelerde yargılanacak.

‘Evet’ kampanyası

Türkiye’de vicdani reddini açıklayanların 200 kişi civarında olduğu belirtilirken, aslında bu sayının çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. ‘Savaş karşıtı’ olarak da bilinen vicdani retçiler geçen hafta Ankara’da yaptıkları bir toplantıda, “Sürece en etkili bir şekilde müdahil olma, kampanyada ‘evet’ çıkması için birebir, yüz yüze görüşmeler” yapma kararı aldı. Alınan karardan sonra Türkiye’nin birçok iline dağılan vicdani retçiler, “Anayasa değişikliğinde ‘evet’ denilmesi için, bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte toplantı ve gösteriler düzenlemeye başladı. Referandumda ‘evet’ kampanyası başlatan vicdani retçiler, Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul, Adana, Kayseri, Diyarbakır başta olmak üzere 20 ilde çalışma başlattı.

KÜRT VİCDANİ RED İNSİYATİFİ...

Hiç yorum yok: