6 Nisan 2010 Salı

Emperyalizm ve Manipülasyon

  Hatırlarsınız, 12 Şubat 2010’da ABD ve diğer NATO güçleri, sözde, Talibanların kalesi olan ”Marjah” köyünü ele geçirip  büyük bir ”zafer” elde etmişler. Dünya medyası da; ABD ve diğer NATO güçleri, Afganistan’da Talibanlara karşı büyük bir ”zafer” elde ettiklerini yazıyor ve yayıyordu.

Emperyalizm ve manipülasyon üzerine daha önceleri yazmam gereken notlardı. Ama araya başka çalışmalar girdi. Bu güne kaldı. Başlıyorum, notlarıma şöyle başlıyorum: Emperyalizm, yalnızca askeri savaş değildir. Emperyalizm, aynı zamanda, manipülasyon oluyor. Manipülasyon, Emperyalizmin elinde ve hizmetinde olan medya araçları ile dünya kamuoyunu yanıltmak için yapılan bir savaş oluyor, bir medya savaşı oluyor. Bu medya ile, bu medya savaşı ile dünya halkları, dünya kamuoyu yanlış bilgilerle yönlendiriliyor. Manipüle ediliyor. Emperyalizmin bir yüzü budur.
Emperyalizm bir yüzü askeri savaş, diğer yüzü de manipülasyondur. Emperyalizm tarihi bunun örnekleri ile doludur. Vietnam’da bu oldu. Latin Amerika’da bu oldu. Ortadoğu’da ve Irak işgalinde bu oldu. Şimdi de, Afganistan’da, Talibanlara karşı yürütülen savaşta manipülasyon yöntemi kullanılıyor. Bu yöntemle, emperyalizmin “muazzam” ve “yenilmez gücünü” iki de bir, dünya kamuoyuna lanse ediyorlar. Gerçeği yalanla değiştirerek, yalandan “zaferler” elde ediyorlar. Afganistan’daki, “Marjah zaferi(!)” bunun bir örneği oluyor.
Hatırlarsınız, 12 Şubat 2010’da ABD ve diğer NATO güçleri, sözde, Talibanların kalesi olan ”Marjah” köyünü ele geçirip büyük bir ”zafer” elde etmişler. Dünya medyası da; ABD ve diğer NATO güçleri, Afganistan’da Talibanlara karşı büyük bir ”zafer” elde ettiklerini yazıyor ve yayıyordu. Zafer, sözde Talibanların kontrolündeki ”Marjah” köyünün Talibanlardan kurtarılması olarak gösteriliyordu. Oysa ki, Afganistan’da, ”Marjah” adında köy yoktur. Afganistan’da, ”Marjah” adında ne şehir, ne de bölge bulunmaktadır. Afganistan’da ”Marjah” diye bir yer yoktur! Anlaşılan, Amerika ve diğer emperyal güçler, Afganistan’da yedikleri darbeler nedeni ile, ”Marjah” gibi sahte köyler uydurarak, Talibanların da yenilebileceği dünya kamuoyuna lanse etmeye ihtiyaç duymuşlar!
Emperyalizmin askeri alandaki başarısızlığını gözlerden saklamak için ellerindeki tek yöntem, manipülasyon yöntemi kalıyor. Bu yöntemle hâlâ güçlü olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Bu yöntemle, medya ile yapılan bu manipülasyon kampanyaları ile moral buluyorlar. Artık günümüzde emperyalizmin tek moral kaynağı manipülasyon kampanyaları oluyor. Bu kampanyalar olmasa işgal ettikleri tek tek ülkelerde bu kadar zaman tutunamazlardı. Bu, birinci nokta oluyor.
İkincisi şu: Manipülasyon kampanyalarının bir başka özelliği insanları tıpkı sürüler gibi yönlendirmek oluyor. Sonunda manipüle edilen halk ya da sürüleştirilerek yönlendirilen halk, emperyalizmin muazzam gücüne ve zaferlerine inandırılıyor veya inandırılmak isteniyor. Tıpkı Afganistan’da var olmayan “Marjah zaferi” gibi.
Sonuçlar açıktır: Bir: Günümüzde emperyalizm, ancak, manipülasyon yolu ile “zaferler(!)” elde edebiliyor.
İki: Emperyalizm, askeri savaş yanında, kurnazlık, hile, oyun ve düzenbazlık oluyor. Manipülasyon budur, bu oluyor. Manipülasyon, ince hilelerle, uydurmalarla, gizlice, kimseye farkettirmeden, dünya kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek oluyor.
Evet, emperyalizm, askeri savaş yanında, manipülasyondur. Görevleri, dünya kamuoyunu yanıltmak ve yönlendirmek oluyor.
Onların görevi bu oluyor, ama bizim de işimiz ve görevimiz, emperyalizmin manipülasyon yöntemlerini gözler önüne sermek, onların bu ikiyüzlü, kurnaz ve dalavereci yöntemlerini teşhir etmek oluyor!

Hiç yorum yok: