22 Şubat 2010 Pazartesi

Fettullah Gulen'den Inciler....

F. Gülen’e ABD tarafından sağlanan bu desteğin tek taraflı olmadığı açıktır. F.
Gülen:“Dünyanın hali hazır durumuyla, şu çerçevesiyle, Amerika da şu andaki konum ve
gücüyle bütün dünyada kumanda edebilir bütün dünyada yapılacak işleri, buradan idare
edilebilir ve hatta denilebilir ki, şöyle veya böyle Amerika ile dostça geçinmeden,
Amerikalılar istemezlerse, kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar”

1970’li yıllarda Fethullah Gülen, Darvinizm’e ve evrime karşı konferanslar vererek
yoğun bir proraganda etkinliğine girmiştir. Bu konferanslara ait kasetlerde Fethullah
Gülen, bütün kutsal kitapların evrimin olmadığını belgelediğini söyleyerek şöyle
demektedir: " liselerde okutulacak biyoloji kitaplarının, biyokimya kitaplarının, Allah’ın
adıyla bizim adamlarımız, dinimize, kökenimize inanmış, bağlı kimseler hazırlasınlar...”

Fethullah Gülen: “Adliyede, Mülkiyede veya başka bir hayati müessesede bizim
arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle
değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde
garantimizdir....Anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekmeden her adım erken.
Kirama ereceğiniz ana kadar dünyayı sırtınıza alıp, taşıyabilecek güce ulaşacak ana kadar,
o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına ana kadar , Türkiye’deki devlet
yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekeceğiniz ana
kadar her adım erken sayılır.”

Jandarma Genel Komutanlığının Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler adlı
raporundan, Fethullah Gülen’le ilgili bir bölüm aşağıya aynen alınmıştır: Unutulmamalı ki
F. Gülen’in nihai hedefi ve rüyası, Türkiye liderliğinde İslam Birliği ve tanrının sözünü
topluma egemen almasını sağlamaktır.
(....)Harp okullarına ve askeri liselere sokulacak çocuklar gizlilik içerisinde eğitilir. Bu
çocuklar özel evlere giderler. Cemaat içindeki sorumlular dışında inanlar bu evlerin ne
yaptığını bilmezler. Çünkü cemaatın örgütlenemediği tek kurum askeriyedir. Son olarak
İzmir Maltepe Askeri Lisesinden 3, Balıkesir Astsubay Okulundan 2 öğrencinin Işık
evlerinde Nur eğitimi aldıkları, okulda dikkat çekmemek için abdest yerine
teyemmüm etmeleri, namazı gözle kılmaları, oruç tutmamaları, konusunda talimat
aldıkları okul bitene kadar kendilerinden bir şey beklenmediği tespit edilmiştir.”

“Fethullahçı olarak bilinen yurt içinde 103 okul, 460 dershane, 500 yurt; Orta Asaya
cumhuriyetlerinde 126 lise, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan, Kazakistan, Dağıstan ve
Türkmenistan’da birer üniversite bulunmaktadır”

“1992 tarihinde, Emniyet içindeki, Gülen örgütlenmesinin genel görüntüsünü sergileyen
yazı aynen şöyle: Türkiye Cumhuriyeti anayasasının demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan, illegal
“Fethullah Hoca’nın Talebeleri” adlı örgütün, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi,
teşkilatımız içinde de örgütlendiği, özellikle hareket noktası olarak seçtiği Polis Kolejleri,
Pois akademisi ve Polis okulları içindeki faaliyetlerini, Teftiş Kurulu’ndan gelen yazıya
bağlı olarak askıya aldıkları, buna rağmen sempatizan kadroları ile bağlarını
zayıflatmamak için toplantı ve çalışmalarını yoğun olarak sürdürdükleri ve illegaliteye son
derece bağlı kaldıkları gözlenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunun yapılan takiptarassut
ve tahkikatlarda, Ankara Polis Koleji öğrencilerinin yüzde 50’sine yakın bir
kesimi ile çeşitli şekillerde temas kuran örgüt elemanları, kendilerine yakın olanlar
üzerindeki ajitasyon çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedirler.”

Hiç yorum yok: